Tillfälligt omhändertagande

Ett tillfälligt frihetsberövande av en person som stör den allmänna ordningen, utgör omedelbar fara för den allmänna ordningen, eller av en person under 15 år och som påträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär omedelbar och allvarlig risk för henne eller honom. Tillfälligt omhändertagande utförs av polisen.

Se också: