Underrätt

En domstol i första instans, dvs. tingsrätt och förvaltningsrätt.

Se också: