Utvecklingscentrum

Åklagarmyndigheten har ett utvecklingscentrum fördelat på tre kontor i Stockholm, Göteborg respektive i Malmö. Utvecklingscentrums uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och att svara för den samlade kunskapen inom dessa områden. Rättslig uppföljning och tillsyn. t.ex. överprövningar, bedrivs också här.

Se också: