Sommarnotarie och paketnotarie

Sommarnotarie

Efter tredje terminen på juristutbildningen har du möjlighet att jobba som sommarnotarie på en åklagarkammare under sommarmånaderna. Sommarnotarier arbetar med att få det administrativa arbetet att fungera på en åklagarkammare. Service är en stor del av arbetet, både internt och externt. Som sommarnotarie bistår du åklagaren i administrativa frågor, vilket ger en värdefull inblick i åklagarens arbete. Detta är en tidsbegränsad anställning.

Alla lediga anställningar annonseras på Åklagarmyndighetens karriärsida.

Paketnotarie

En del av Domstolsverkets notarietjänstgöring kan vara förlagd på Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten tar vanligtvis in 5–10 paketnotarier per år. Mer information finns hos Domstolsverket.