Aktuellt på Åklagarmyndigheten

 • Särskild utredning och bevistalan när någon under 15 år kan misstänkas för brott

  En person som är under 15 år vid brottstillfället kan inte åtalas och dömas för brott i Sverige. Om det handlar om ett mycket allvarligt brott kan ändå ett slags prövning av skuldfrågan göras av domstol. En sådan prövning kallas bevistalan och begärs i ett fåtal mycket allvarliga fall efter att en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare först genomförts.

  Läs mer
 • Provokativa åtgärder i brottsutredningar

  Inom rättsväsendet finns sedan flera år tillbaka strikta regleringar av förutsättningar och situationer där så kallade provokativa åtgärder kan få användas i brottsutredningar.

  Läs mer
 • Mutbrotten engagerar

  Mutbrotten engagerar på många sätt, det vittnar åklagare på Riksenheten mot korruption om. Arbetet på riksenheten handlar om allt från visselblåsning till internationell samverkan i ett bredare perspektiv.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10