Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • Chefsåklagare Alf Johansson är tillgänglig för kommentarer från kl. 15 i dag fredag den 11 maj.

  Kommentar om domen om nationalarenan Alf Johansson nås då på telefon 010-562 53 63.

  Läs mer
 • En åklagare har utsetts att handlägga ärendet om morden på Trine Jensen och Gry Storvik, där Sture Bergwall beviljats resning.

  Statsåklagaren Bo Ericsson, som i dagarna avslutar sin ordinarie tjänstgöring vid Åklagarkammaren i Uddevalla, har fått uppdraget att för Åklagarkammarens i Falun räkning handlägga ett ärende där Svea hovrätt den 5 april 2012 beslutade bevilja Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) resning. Enligt ett föreläggande från Falu tingsrätt ska åklagaren senast den 28 september 2012 yttra sig över målets fortsatta handläggning. - Jag ska nu börja sätta mig in i ärendet och beräknar att jag kommer att behöva den tid som står till förfogande för mitt yttrande, säger Bo Ericsson. Bakgrund Sture Bergwall dömdes den 22 juni 2000 vid Falu tingsrätt för mord på de två norska medborgarna Trine Jensen och Gry Storvik. Jensen hittades död i Oslo 1981, Storvik hittades död utanför Oslo 1985. Bergwall lämnade in resningsansökan den 11 april 2011. Tf. chefsåklagare Bo Lindgren vid Riksenheten för polismål tillstyrkte resning den 19 augusti 2011, vilket Svea hovrätt nu beviljat. Bergwall dömdes mellan åren 1994 och 2001 för sammanlagt åtta mord. Av dessa har han begärt och beviljats resning för fem av morden, inklusive det nu aktuella ärendet. Han har frikänts för två mord - Yenon Levi (dom 1997) och Therese Johannessen (dom 1998). I det femte ärendet, Johan Asplund från Sundsvall (dom 2001), lade åklagare i mars 2012 ned åtalet.

  Läs mer
 • Kammaråklagare Daniel Larson kommer att begära ytterligare en veckas förlängning av åtalet, till måndag den 21 maj.

  Skälet till förseningen är att de misstänkta har begärt att förundersökningen ska kompletteras med vissa översättningar och att tingsrätten beslutat att så ska ske innan rättegången kan starta. Rättegången planeras starta 4/6.

  Läs mer
 • Åtal väckt mot misstänkt serieskytt i Malmö

  I dag väcktes åtal mot en misstänkt serieskytt i Malmö. Åtalet omfattar tre mord, 12 mordförsök, ett fall av förberedelse till mord, två fall av grovt olaga hot och skadegörelse, ett fall av grovt övergrepp i rättssak och två fall av skadegörelse.

  Läs mer

  I dag väcktes åtal mot en misstänkt serieskytt i Malmö. Åtalet omfattar tre mord, 12 mordförsök, ett fall av förberedelse till mord, två fall av grovt olaga hot och skadegörelse, ett fall av grovt övergrepp i rättssak och två fall av skadegörelse.

  Det var hösten 2010 som det stod klart att polisen letade efter en misstänkt serieskytt i Malmö. I november samma höst häktades mannen. - Under början av utredningen medverkade den misstänkte i förhör men sedan ett år tillbaka har han inte velat tala eller svara på frågor. Han har endast erkänt skadegörelse i två fall av de brott han nu åtalas för. Utredningen omfattar många fall av mycket grov brottslighet. Under utredningen har vi haft nära samarbete med flera andra länder,bland annatUSA. Det har också gjortsett flertaltekniska undersökningar och ett stort antal förhör har hållits. Därför har utredningen tagit tid.Bevisningen bestårav mycket omfattande vittnesuppgifter, teknisk bevisning och IT-material i form avtill exempelmail, sms och telefonlistor, säger chefsåklagare Solveig Wollstad vid Internationella åklagarkammaren Malmö.

  Läs mer
 • Åklagare Daniel Larson har begärt förlängning av åtalet till måndag den 14 maj i ärendet med dubbelmordet i Långared.dfd

  Ärendet gäller rånmord den 19 oktober 2011 mot ett äldre lantbrukarpar i Långared utanför Alingsås. Två misstänkta som greps i Polen i november 2011 är häktade i målet, på sannolika skäl misstänkta för mord i två fall och grovt rån.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har granskat läkarmålet

  Riksåklagaren har på eget initiativ granskat hur åklagarna ur ett rättsligt perspektiv handlagt det så kallade läkarmålet. Slutsatsen är att det inte finns anledning att kritisera åklagarnas rättstillämpning.

  Läs mer

  Riksåklagaren har på eget initiativ granskat hur åklagarna ur ett rättsligt perspektiv handlagt det så kallade läkarmålet. Slutsatsen är att det inte finns anledning att kritisera åklagarnas rättstillämpning.

  Riksåklagaren har i sin roll som landets högsta åklagare granskat handläggningen av det uppmärksammade ärendet med en åtalad läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Vid granskningen har det skriftliga materialet i ärendet gåtts igenom. De frågor som behandlas är hur tvångsmedel har använts, åtalsbeslutet och handläggningstiden. Åklagarna har haft stöd i lag Granskningen har inte gett anledning att rikta kritik mot åklagarnas rättstillämpning. Det fanns förutsättningar att använda tvångsmedel och användningen var inte oproportionerlig. Åtalsbeslutet och att vidhålla åtalet låg inom ramen för en sådan bedömning som en åklagare har fog för att göra, enligt rättegångsbalkens regler. Utredningen tog lång tid, vilket i sig är otillfredsställande, men var en följd av hur ärendet utvecklade sig. En slutsats av granskningen är att ärendet i flera avseenden varit speciellt. Åtal mot läkare i deras yrkesutövning är mycket ovanliga. Det är också sannolikt första gången som en domstol underkänner en rättsmedicinsk analys från Rättsmedicinalverket (RMV). Specialisering och ökat kunskapsutbyte Rättsliga granskningar utgör ett led i Åklagarmyndighetens fortlöpande utvecklingsarbete och kan tillsammans med andra iakttagelser från den löpande verksamheten leda fram till beslut om förändringar i exempelvis organisation, rutiner och arbetssätt. Enligt riksåklagaren finns skäl att överväga en specialisering hos åklagare för handläggning av misstankar om brott inom hälso- och sjukvården. Ett samarbete har också inletts för att öka det ömsesidiga kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och RMV. Riksåklagarens kommentar - Ärendet är unikt och omständigheterna mycket speciella. Därför bör det inte läggas till grund för några generella slutsatser om hur det straffrättsliga systemet förhåller sig till verksamheten inom hälso- och sjukvården. Det är dock viktigt att Åklagarmyndigheten fortsätter att utveckla sin kompetens och sina arbetsmetoder på området. Granskningen kan bidra till detta, även om det inte kan konstateras att något fel har begåtts, säger riksåklagare Anders Perklev.

  Läs mer
 • Friande dom i ärendet med andeutdrivning överklagas

  Kammaråklagare Daniel Larson överklagar den friande dom där Borås tingsrätt nyligen frikände en styvmamma och en pappa misstänkta för att ha utsatt en 12-årig flicka för övergrepp på grund av föreställningen att hon varit en häxa.

  Läs mer

  Kammaråklagare Daniel Larson överklagar den friande dom där Borås tingsrätt nyligen frikände en styvmamma och en pappa misstänkta för att ha utsatt en 12-årig flicka för övergrepp på grund av föreställningen att hon varit en häxa.

  Överklagandet lämnades in till Borås tingsrätt i måndags (30/4). -Motiveringen till överklagandet är att jag anser att tingsrätten gjort en felaktig bevisvärdering och jag tror att hovrätten kommer att göra en annan bedömning än vad tingsrätten gjort, säger kammaråklagare Daniel Larson. Av mitt överklagande framgår att jag i huvudsak kommer att åberopa samma bevisning i hovrätten som i tingsrätten men jag har begärt anstånd med att inkomma med den slutliga bevisuppgiften till den 8 juni.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >