Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • Åtal för alkoholhandel över Internet

  En person har i dag åtalats vid Stockholms tingsrätt för olovlig försäljning av alkohol, grovt brott. Åklagaren har även framställt ett yrkande om företagsbot eftersom brottet begåtts inom ramen för en näringsverksamhet.

  Läs mer

  En person har i dag åtalats vid Stockholms tingsrätt för olovlig försäljning av alkohol, grovt brott. Åklagaren har även framställt ett yrkande om företagsbot eftersom brottet begåtts inom ramen för en näringsverksamhet.

  Företaget misstänks ha bedrivit vinförsäljning via Internet med hemleverans. Enligt alkohollagen får försäljning av alkohol till konsumenter i Sverige endast ske av Systembolaget AB (detaljhandelsmonopolet). Distanshandel med alkohol från ett annat EU-land är under vissa förutsättningar tillåtet, bland annat att verksamheten bedrivs från det andra landet. - Jag gör bedömningen att det i det här ärendet är fråga om otillåten distanshandel. Brottsmisstanken avser försäljning i Sverige till svenska konsumenter. Det är alltså fråga om ett svenskt handelsbolag med verksamhet i Sverige,säger kammaråklagare Jonas Svanfeldt. - Brottet är att bedöma som grovt eftersom det avsett en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt, som del i en näringsverksamhet, säger Jonas Svanfeldt. Utredningen visar att företaget har betalat alkoholskatt och man har inte sålt vin till någon person som varit yngre än 20 år. Åklagaren har yrkat att företagsbot om 250000 kronor ska betalas.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har beslutat att inte överklaga hovrättsdomen där en man dömts för dråp efter att ha dödat och styckat en kvinna och placerat ut hennes kroppsdelar på olika platser runt om Boden.

  Högsta domstolen är en renodlad prejudikatinstans. Detta innebär att frågor vars avgörande är beroende av hur man värderar bevisningen i ett enskilt fall sällan lämpar sig för en prövning där. Den dömdemannen har förnekat all inblandning i kvinnans försvinnande och död. Bevisningen mot mannen utgörs till stora delar av s.k. indicier. En prövning av brottets rubricering och vilken påföljd som ska dömas ut är då i sin tur beroende av hur Högsta domstolen skulle komma att värdera den bevisning åklagarna lagt fram. Mot denna bakgrund framstår förevarande mål som mindre väl lämpat för att ge generell vägledning om rubricering och straffmätning vid uppsåtligt dödande.

  Läs mer
 • Kammaråklagare Yngve Rydberg lägger ner förundersökningen om bedrägeri mot riksinternaten Sigtuna humanistiska läroverk, Grenaskolan och Lundsbergs skola.

  Misstanken gällde bedrägerier bestående i att att skolorna begärt ersättning för utlandssvenska elever med felaktiga belopp. Brott kan dock inte styrkas och därför läggs förundersökningen ned.

  Läs mer
 • Hovrättsdomen mot tre journalister på Expressen bör stå fast. De ska alltså dömas för vapenbrott, skriver riksåklagaren i en svarsskrivelse till Högsta domstolen.

  Tre journalister anställda av tidningen Expressen har dömts i tingsrätt och hovrätt för vapenbrott, medhjälp till vapenbrott samt anstiftan av vapenbrott. Situationen avsåg ett köp av en pistol i ett journalistiskt syfte, för att skildra hur lätt det är att skaffa illegala vapen. Journalisterna har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen, som har begärt riksåklagarens uppfattning om ärendet. Riksåklagaren anser att hovrättsdomen ska stå fast och att de tre personerna alltså ska dömas för brotten. Riksåklagaren anser liksom domstolarna att det inte finns något undantag från kravet på vapentillstånd för dessa situationer och att innehavet av vapnet därför var straffbart. Att vapenbrottet begicks i ett journalistiskt syfte och att avsikten hela tiden var att överlämna vapnet till polisen gör inte brottet straffritt, men är förmildrande omständigheter. Riksåklagare Anders Perklev säger i en kommentar: - Media har en viktig roll i ett öppet och demokratiskt samhälle. I våra grundlagar finns ett utförligt reglerat skydd av yttrande- och informationsfriheten, som innebär att vissa annars brottsliga gärningar kan vara straffria. Enligt min mening gäller dock inte dessa regler den här situationen. Syftet och omständigheterna bör istället få betydelse när domstolen ska bestämma vilken påföljd som ska dömas ut.

  Läs mer
 • Dom meddelas för dubbelmordet i Ljungsbro

  Linköpings tingsrätt meddelar i dag dom i ärendet om dubbelmordet i Ljungsbro förra hösten. Åklagarna i målet kommer att finnas tillgängliga på telefon för att kommentera domen i dag mellan klockan 14.00 och 15.00.

  Läs mer

  Linköpings tingsrätt meddelar i dag dom i ärendet om dubbelmordet i Ljungsbro förra hösten. Åklagarna i målet kommer att finnas tillgängliga på telefon för att kommentera domen i dag mellan klockan 14.00 och 15.00.

  Vänligen respektera tiden.

  Läs mer
 • De två personer som sedan den 1 maj är anhållna misstänkta för mord på en flicka i Karlskrona har begärts häktade som på sannolika skäl misstänkta för mord.

  Häktningsförhandlingar kommer enligt plan att hållas på söndag den 4 maj, kl 13 för kvinnan och kl 14 för mannen.Förhandlingarnahålls i polishuset i Kristianstad.Anledningen till att det blir i Kristianstad är att Kristianstads tingsrätt är beredskapsdomstol för häktningar för området under denna helg. Åklagaren kommer vara tillgänglig på platsför kommentarer efter förhandlingarna på söndagen. Mer information kan inte lämnas för närvarande.

  Läs mer