Aktuella pressmeddelanden

2016

 • Den man i 60-årsåldern som sedan i onsdags varit anhållen skäligen misstänkt för mord på en 30-årig kvinna i Ronneby har i dag släppts och brottsmisstanken lagts ned.

  Utredningen de gångna dagarna har bestått av ett stort antal förhör samt teknisk undersökning. -Efter att den 30-åriga kvinnan obducerats i dag på förmiddagen så uppger rättsläkare att det inte finns några tecken på att yttre våld orsakat dödsfallet. Då inte heller något annat pekar på att brott har begåtts i samband med dödsfallet har brottsmisstanken mot den tidigare misstänkte mannen lagts ned och anhållandet mot honom hävts, säger vice chefsåklagare Ulrika Grenerfors på Åklagarkammaren i Karlskrona. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart som övergrepp i rättssak att angripa någon för att den personen vid polisförhör lämnat uppgifter som inte varit av omedelbar betydelse för utredningen.

  En man åtalades för övergrepp i rättssak för att han genom hot om att sprida nedsättande uppgifter om en kvinna angripit kvinnan för att hon i förhör hos polis lämnat uppgifter om att han hade alkoholproblem. Polisförhöret avsåg en händelse där kvinnan sett mannen ofreda och misshandla sin dotter. Hovrätten ogillade åtalet för övergrepp i rättssak. Enligt hovrätten är gärningen inte straffbar som övergrepp i rättssak eftersom de uppgifter som angreppet avsåg inte haft någon betydelse för utredningen av de aktuella brotten om ofredande och misshandel. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för övergrepp i rättssak. Enligt riksåklagaren omfattar straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak också uppgifterna i den aktuella förhörsutsagan om den tilltalades påstådda alkoholproblem, oavsett om de uppgifterna varit av betydelse för utredningen eller inte. Om inte alla uppgifter i en förhörsutsaga skulle omfattas av straffrättsligt skydd finns, enligt riksåklagaren, en risk för att vittnen och andra förhörspersoner inte lämnar sanningsenliga uppgifter på grund av rädsla för repressalier. Det straffrättsliga skyddet för rättsordningen skulle därmed riskera att urholkas. Eftersom den tilltalade uppsåtligen angripit målsäganden för de uppgifter hon lämnat vid förhör hos polisen ska han, enligt riksåklagaren, dömas för övergrepp i rättssak. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen i första hand ska pröva om straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak i 17 kap. 10 § brottsbalken omfattar uppgifter som lämnats vid förhör hos polisen, men som inte varit av omedelbar betydelse för utredningen. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget såväl när det gäller vilket omfång straffbestämmelsen om övergrepp i rättssak ska ha liksom under vilka förhållanden övergrepp i rättssak kan bedömas som ringa brott. Riksåklagaren anser att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen. Länk till överklagandet (pdf) KontaktByråchef Hedvig Trost010-562 50 26 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En 46-årig man bosatt i Sverige åtalas vid Stockholms tingsrätt misstänkt för grovt folkrättsbrott 2012 i Syrien. Åklagarna är tillgängliga för media i dag.

  Mannen, som tidigare bott i Italien, åkte 2012 till Syrien där han anslöt till en väpnad grupp som vid den aktuella tiden stred mot regeringstrupperna. I maj 2012 avrättades sju tillfångatagna regeringssoldater. På en film från händelsen finns den nu åtalade mannen med där han deltar i avrättningen.- Soldaterna hade tillfångatagits och var försvarslösa när det här skedde. Vi anser att det i Syrien vid tidpunkten för brottet förelåg en icke- internationell väpnad konflikt mellan å ena sidan staten Syrien och å andra sidan ett flertal väpnade grupper. Vid en väpnad konflikt träder den internationella humanitära rätten in i syfte att begränsa det lidande som väpnade konflikter orsakar. Vi påstår att den misstänktes deltagande i avrättningen strider mot den internationella humanitära rätten som bland annat avser att skydda soldater som är försatta ur stridbart skick. Vi vill också poängtera att åtalet på intet sätt ska tolkas som ett ställningstagande i den pågående konflikten i Syrien, säger förundersökningsledare Kristina Lindhoff Carleson.2013 sökte mannen asyl i Sverige och har bott här sedan dess. I mars 2016 anhölls och häktades han, misstänkt för grovt folkrättsbrott. Målnummer i Stockholms tingsrätt B 3787-16Kontakt:Åklagarna är tillgängliga för media i dag, torsdag 29 december, klockan 10.30 - 12.Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson, Internationella åklagarkammaren i Stockholm, 010-562 54 31Kammaråklagare Henrik Attorps, Internationella åklagarkammaren i Stockholm, 010-562 54 27 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man i 60-årsåldern har anhållits skäligen misstänkt för mord på en kvinna i 30-årsåldern.

  En kvinna har avlidit i en lägenhet i Ronneby. Det finns vissa oklara omständigheter kring dödsfallet, vilka utreds. För närvarande kan ingen ytterligare information lämnas om ärendet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Häktningsförhandling Hudiksvall idag

  I dag, tisdag 27 december klockan 14, hålls häktningsförhandling i Hudiksvalls tingsrätt mot en 20-årig man som är begärd häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en man och en kvinna i Hudiksvall.

  Läs mer

  I dag, tisdag 27 december klockan 14, hålls häktningsförhandling i Hudiksvalls tingsrätt mot en 20-årig man som är begärd häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en man och en kvinna i Hudiksvall.

  Åklagaren finns tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen. Kontakt: Kammaråklagare Christer Sammens 010-562 68 36 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Man begärd häktad för mord i Hudiksvall

  Åklagaren har begärt en 20-årig man häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en man och en kvinna i Hudiksvall. Häktningsförhandling sker på tisdag den 27 december i Hudiksvalls tingsrätt.

  Läs mer

  Åklagaren har begärt en 20-årig man häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en man och en kvinna i Hudiksvall. Häktningsförhandling sker på tisdag den 27 december i Hudiksvalls tingsrätt.

  Den 71-åriga kvinnan och 62-åriga mannen hittades svårt skadade i ett ensligt beläget hus utanför Hudiksvall den 22 december. Kort därefter avled båda. Den 20-åriga mannen greps dagen därpå när han sökte vård för skador som polisen tror uppstod vid mordtillfället. Häktningsförhandlingen sker i morgon, tisdag den 27 december i Hudiksvalls tingsrätt. Klockslag för förhandlingen är inte fastställt. Efter förhandlingen är kammaråklagare Christer Sammens tillgänglig för media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En 20-årig man har i dag anhållits av åklagare, på sannolika skäl misstänkt för mord i Hudiksvall.

  Senast måndag den 26 december klockan 12 måste åklagaren besluta om mannen ska begäras häktad eller inte. Eftersom utredningen är inne i ett tidigt skede kan för närvarande ingen ytterligare information lämnas. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • EU-domstolens förhandsavgörande angående datalagring riskerar att få stora konsekvenser för möjligheten att utreda och lagföra allvarlig brottslighet i Sverige.

  Tillgång till lagrade trafikuppgifter och uppgifter om positioner har mycket stor betydelse för den brottsutredande verksamheten. I många fall är sådana uppgifter helt avgörande för att allvarliga brott ska kunna klaras upp. Det gäller till exempel sådana gängrelaterade skjutningar som har uppmärksammats under senare tid, men också sexuella övergrepp som sker via nätet. År 2015 lämnades tillstånd att inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation i omkring 6 000 fall avseende 2100 personer. Tillstånd meddelas av domstol. Enligt EU-domstolens avgörande får länderna inte föreskriva att trafikdata ska lagras generellt. Lagringen måste begränsas till vissa personer eller vissa platser och endast ske när det är motiverat för att bekämpa mycket allvarlig brottslighet. Sådan begränsad lagring framstår inte som ändamålsenlig. Det skulle förutsätta att polis och åklagare på förhand känner till vilka som kommer ett begå ett allvarligt brott eller var det kommer att begås. I de allra flesta fall sett börjar en brottsutredning först efter att brottet har fullbordats. Sverige är bundet av EU-domstolens avgöranden. Det är nu viktigt att noga analysera vilka närmare effekter som avgörandet kommer att få. Därefter måste regeringen överväga vilken ny lagstiftning som kan behövas så att rättsväsendet har tillräckliga verktyg för att kunna upptäcka, utreda och lagföra allvarlig brottslighet. - Om rättsväsendet tas ifrån ett viktigt verktyg för att utreda brott måste det ersättas av andra. I annat fall får vi acceptera att ännu fler brott än i dag förblir ostraffade, säger riksåklagare Anders Perklev. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen i målet där en 28-årig man sköts till döds av en polis i Bagarmossen i södra Stockholms läggs ned. Åklagaren är tillgänglig för media idag klockan 10-12.

  Den 22 juni 2016 larmade allmänheten polis om att en pistolbeväpnad man var i Bagarmossens centrum. Mannen åkte sedan från centrum i en bil. Polispatrullen som larmades till platsen mötte den aktuella bilen på vägen och stoppade den. Mannen klev ur bilen och riktade ett pistolliknande föremål mot polisbilen. Alla poliserna uppfattade situationen som ett allvarligt hot och polisbilens förare drog sitt vapen. Föraren i polisbilen avlossade flera skott och mannen dog. I efterhand visade det sig att mannens vapen var en vapenattrapp mycket välliknande en skarp pistol. - När jag väger samman alla omständigheter om vad som skett gör jag bedömningen att polismannen har handlat i nödvärn och att hans agerande inte har varit uppenbart oförsvarligt, säger chefsåklagare Maria Sterup. Beslut Bilaga Rättslig reglering 10 § polislagen (1984:387) En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd om han möts med våld eller hot om våld. 8 § polislagen (1984:387) Våldet ska anpassas efter den uppkomna situationen. Polismannen får inte använda mer våld än vad situationen kräver. Kungörelse (1969:84) om polisens användning av skjutvapen Skjutvapnet är den yttersta våldsanvändningen en polisman kan använda sig av och det är reglerat i vilka situationer detta kan ske. Kontakt Chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren 010- 562 70 68 är tillgänglig per telefon idag torsdag 22 december klockan 10-12. Läs mer om Särskilda åklagarkammaren Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om djurvårdares död i Kolmården

  På onsdag den 21 december klockan 14 meddelar Norrköpings tingsrätt dom i målet där en djurvårdare dödades av vargar 2012. Den zoologiska chefen på Kolmårdens djurpark är åtalad för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död, grovt brott. Åklagaren har också yrkat om en företagsbot om 4 miljoner kronor mot Kolmårdens Djurpark AB. Åklagarna är tillgängliga för media i samband med domen.

  Läs mer

  På onsdag den 21 december klockan 14 meddelar Norrköpings tingsrätt dom i målet där en djurvårdare dödades av vargar 2012. Den zoologiska chefen på Kolmårdens djurpark är åtalad för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död, grovt brott. Åklagaren har också yrkat om en företagsbot om 4 miljoner kronor mot Kolmårdens Djurpark AB. Åklagarna är tillgängliga för media i samband med domen.

  Åklagarna kommer att kunna kommentera tingsrättens domslut. Domskälen, det vill säga motiveringen till domen, kommer åklagarna kunna kommentera i ett senare skede när de haft möjlighet att läsa igenom och analysera hela domen. Kontakt: Åklagarna finns tillgängliga per telefon klockan 14.30 - 15.30 på onsdag 21 december. Jan Olof Andersson, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål 010-562 59 77 Linda Schön, kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping 010-562 59 71 Norrköpngs tingsrätt målnummer B-442-15 Läs mer om vad företagsbot är Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >