Aktuella pressmeddelanden

2016

 • Man begärd häktad för barnpornografibrott m.m.

  En man i 50-årsåldern i Västerås har begärts häktad misstänkt för barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande. Häktningsförhandlingarna hålls måndag den 5 december klockan 10.30 i Västerås tingsrätt.

  Läs mer

  En man i 50-årsåldern i Västerås har begärts häktad misstänkt för barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande. Häktningsförhandlingarna hålls måndag den 5 december klockan 10.30 i Västerås tingsrätt.

  Mannen anhölls i torsdags och är på sannolika skäl misstänkt för brotten. Mannen har en anställning på en skola i Västerås. Sammanlagt är det sju misstankar och fem målsäganden. Efter häktningsförhandlingen och en timme framåt finns kammaråklagare Pontus Melander tillgänglig för media på plats i tingsrätten och via telefon, 010-562 67 99. Det är på förhand inte möjligt att säga hur lång tid förhandlingen tar. Målnummer i Västerås tingsrätt: B 5532-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En person åtalas för mord och en person för medhjälp till mord i Klockaretorpet i Norrköping den 22 juni.

  Den 22 juni påträffades en man död i en brinnande bil i Klockaretorpet i Norrköping.En 45-årig man åtalas för att ha utfört mordet. En 25-årig man åtalas för medhjälp. - Det handlar inte om gängrelaterad brottslighet, utan 45-åringen och brottsoffret förefaller ha haft en konfliktfylld relation som slutade i mord, säger kammaråklagare Anna Hjorth. Rättegången är beräknad att börja i Norrköpings tingsrätt i mitten av december. Tingsrättens målnummer B 1730-16. KontaktKammaråklagare Anna Hjorth, 010-562 58 84. Tillgänglig kl. 11.30-12.30 fredag den 2 december.

  Läs mer
 • En 41-årig kvinna har delgivits misstanke om mord på sin tidigare make. Dödsfallet ägde rum i augusti 2015 då mannen hittades drunknad utanför Arboga.

  -Kvinnan har förhörts i dag den 1 december och har i samband med förhöret delgivits att hon är skäligen misstänkt för mord på maken. Hon förnekar brott, säger kammaråklagare Johan Fahlander vid Åklagarkammaren i Västerås. Åklagarna är inte tillgängliga för media under dagen. Eftersom förundersökningen pågår råder sekretess och därför kan för närvarande ingen information lämnas om vilken bevisning som finns eller hur den ska värderas. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i Norrköping för grova bedrägerier

  Två personer som har utgett sig för att vara barnbarn till äldre personer, men som inte varit det,åtalas för totalt 51 brott, varav 16 fullbordade grova bedrägerier och 35 försök till grovt bedrägeri.

  Läs mer

  Två personer som har utgett sig för att vara barnbarn till äldre personer, men som inte varit det,åtalas för totalt 51 brott, varav 16 fullbordade grova bedrägerier och 35 försök till grovt bedrägeri.

  Personerna har kommit över ca 400000 kronor och guldföremål. Rättegången påbörjas den 14 december i Norrköpings tingsrätt och beräknas pågå i 13 dagar. Tingsrättens målnummer: B 1113-16 Kammaråklagare Anna Lander 010-562 58 76

  Läs mer
 • En 25-årig norsk medborgare åtalas för att ha dödat en 20-årig man med ett stort antal knivhugg. 20-åringens tre kamrater, två kvinnor och en man, åtalas bland annat för försök till rån.

  Upprinnelsen är en narkotikaaffär där avsikten från grupperingen, som påstod sig ha narkotika, var att med våld ta pengarna från den 25-årige norska medborgaren och dennes kamrat. -Någon narkotika fanns i själva verket inte. Grupperingen hade handlat 750 gram nougat samma kväll och paketerat det för att få det att likna narkotika, säger kammaråklagare Andreas Nyberg. När pengarna inte överlämnades försökte kontanterna tas med våld. I samband med att 25-åringen blev angripen utdelade han upprepade knivhugg som ledde till 20-åringens död. Kniven hade han tagit med till platsen. -25-åringen har medgett de faktiska omständigheterna. Nödvärnsinvändningen får prövas av rätten, säger kammaråklagare Andreas Nyberg. Stämningsansökanlämnas intill Skellefteå tingsrätt, målnummer B 1124-16. Förhandlingen börjar på onsdag den 7 december 2016. Kontakt: Kammaråklagare Andreas Nyberg, 010-562 64 80 Tillgänglig för media onsdag 30 november kl. 12.30-14.00.

  Läs mer
 • Torsdag den 1 december klockan 11 meddelas dom i ett ärende där en man är misstänkt för ett stort antal grova våldtäkter mot barn. Den misstänkte mannen är häktad i väntan på dom.

  Förundersökningsledare i ärendet är kammaråklagare Sonja Pettersson Wallin vid Åklagarkammaren i Halmstad. Från och med den 1 december tillträder Sonja Pettersson Wallin som rådman vid Halmstad tingsrätt. Hon har därför inga möjligheter att kommentera domen när den meddelas. Övriga åklagare på Åklagarkammaren i Halmstad är inte insatta i ärendet och kommer inte heller att kunna kommentera domen. Målnummer i Halmstad tingsrätt: B 1716-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Frågan i målet är om det aktuella bokföringsbrottet är att bedöma som ringa.

  Hovrätten fann utrett att den tilltalade av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag genom att upprätta årsredovisning nästan fem månader för sent. Detta innebar att rörelsens ekonomiska ställning och resultat inte kunde i huvudsak bedömas utifrån bokföringen. Hovrätten bedömde att bokföringsbrottet var att bedöma som ringa. Därvid beaktades att rörelsen varit av relativt liten omfattning, att förseningen med att upprätta årsredovisning inte varit alltför lång och att annat inte framkommit än att förseningen var en engångsföreteelse som berott på att den tilltalade haft en svår livssituation. För den ringa varianten av bokföringsbrott infördes år 2013 en åtalsprövningsregel enligt vilken åtal endast får väckas om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. I målet hade åklagaren förklarat sig ha funnit att åtal inte var påkallat för ringa brott. Hovrätten ogillade därför åtalet. Riksåklagaren har, efter en framställning av Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom och yrkar i Högsta domstolen att den tilltalade ska dömas för bokföringsbrott som inte är att bedöma som ringa. Riksåklagarenanser att det finns skäl att se allvarligt på bokföringsbrott och att ställa starka krav för att ett sådant brott skall bedömas som ringa, att det är viktigt att verksamhet i aktiebolagsform bedrivs på ett korrekt sätt, att årsredovisningen utgör en mycket viktig del av bokföringen, att bolagets omsättning inte kan anses som blygsam, att det förekommit ett stort antal affärshändelser under året, att bolaget haft anställda samt att förseningen varat i fem månader när bolaget haft allvarliga ekonomiska problem. Enligt riksåklagarenbehövs vägledande uttalanden från Högsta domstolendå praxis inte är enhetlig. Gränsdragningen mellan det ringa brottet och brott av normalgraden har hamnat i fokus i och med införandet av åtalsprövningsregeln och är av särskilt intresse när det gäller brott avseende för sent upprättade årsredovisningar. Länk till överklagandet (pdf) Kontakt:Chefsåklagaren Lars Persson010-562 50 22 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Ärende om spädbarnsdöd i Eksjö

  Den 24 juli i år avled två spädbarn, tvillingar, i Bruzaholm, Eksjö kommun under oklara omständigheter. En förundersökning inleddes om vållande till annans död, grovt brott, där tvillingarnas föräldrar kom att delges misstanke. Av den utvidgade rättsmedicinska undersökningen som nu redovisats framgår att båda spädbarnen avlidit av sjukdom.

  Läs mer

  Den 24 juli i år avled två spädbarn, tvillingar, i Bruzaholm, Eksjö kommun under oklara omständigheter. En förundersökning inleddes om vållande till annans död, grovt brott, där tvillingarnas föräldrar kom att delges misstanke. Av den utvidgade rättsmedicinska undersökningen som nu redovisats framgår att båda spädbarnen avlidit av sjukdom.

  Båda föräldrarna frihetsberövades inledningsvis, men försattes den 27 juli på fri fot. Detta då det i de preliminära obduktionsbeskeden inte framkom något som talade för annan persons vållande till dödsfallen och det inte heller i utredningen i övrigt fanns några sådana omständigheter. En utvidgade rättsmedicinsk undersökninghar utförts på båda spädbarnen och resultat av denna redovisades till polisen i Eksjö den 22 november. -Efter genomgång av förundersökningen har jag i dag beslutat att lägga ned förundersökningen då anledning numera saknas att brott förövats, säger chefsåklagare Klas Lorefors vid Åklagarkammaren i Jönköping. - Enligt utlåtandena framgår att båda barnen drabbats av akut dubbelsidig lunginflammation samt att tvillingarna tros ha smittat varandra. Vidare framgår att små barn ofta reagerar med vaga ospecificerade allmänsymtom på allvarliga infektioner. Då immunförsvaret ej heller är helt utvecklat kan förloppet vara mycket snabbt, framförallt hos så kallade riskgrupper dit bland annat tvillingar och för tidigt födda barn tillhör. Inte heller i övrigt i utredningen har framkommit omständigheter som talar för att brott förekommit, säger Klas Lorefors. Kontakt: Klas Lorefors är tillgänglig för media i dag, måndag kl 15-16 010-562 59 93 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Föräldrapar misstänks för misshandel av spädbarn

  I lördags begärde kammaråklagare Anna Elmlöv vid Åklagarkammaren i Västerås ett föräldrapar i Västmanland häktade skäligen misstänkta för synnerligen grov misshandel av sitt spädbarn. Häktningsförhandlingar i ärendet genomfördes vid Västmanlands tingsrätt i går söndag.

  Läs mer

  I lördags begärde kammaråklagare Anna Elmlöv vid Åklagarkammaren i Västerås ett föräldrapar i Västmanland häktade skäligen misstänkta för synnerligen grov misshandel av sitt spädbarn. Häktningsförhandlingar i ärendet genomfördes vid Västmanlands tingsrätt i går söndag.

  Misstankarna mot det nu häktade föräldraparet uppstod då barnet kom in svårt skadat till sjukhuset i Västerås torsdagen den 17 november. Efter en inledande polisutredning lämnades ärendet vidare till åklagare. -Medicinsk personal vid sjukhuset anmälde fallet till polis eftersom barnet hade skador som kunde ha uppkommit genom misshandel. Därför beslutade jag att anhålla de båda föräldrarna såsom skäligen misstänkta för synnerligen grov misshandel, säger kammaråklagare Anna Elmlöv som är förundersökningsledare i ärendet. -Barnet har mycket allvarliga skador och vårdas fortfarande på intensivvårdsavdelning. Närmare detaljer om vilka skador det handlar om kan jag inte gå in på. Nu arbetar vi vidare tillsammans med medicinsk personal för att så snart det är möjligt bringa klarhet i vad som egentligen har hänt. Paret är häktade på skälig misstanke, den lägre misstankegraden. Åklagaren har nu en vecka, till på söndag den 27 november, på sig att stärka eller avfärda brottsmisstankarna mot dem. Båda föräldrarna förnekar brott. Offentliga försvarare har förordnats. Kammaråklagare Anna Elmlöv är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer under eftermiddagen idag eller under morgondagen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Man åtalas för grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande i Skaraborg

  I dag väcker kammaråklagare Ylva Lundgren åtal vid Skaraborgs tingsrätt mot en 42-årig man som misstänks för flera fall av grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande mot sin hustru. Brotten ska ha begåtts mellan den 13 juli 2013 och den 9 september 2016 i Uppvidinge kommun i Kronobergs län samt i Falköpings kommun i Västra Götalands län.

  Läs mer

  I dag väcker kammaråklagare Ylva Lundgren åtal vid Skaraborgs tingsrätt mot en 42-årig man som misstänks för flera fall av grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande mot sin hustru. Brotten ska ha begåtts mellan den 13 juli 2013 och den 9 september 2016 i Uppvidinge kommun i Kronobergs län samt i Falköpings kommun i Västra Götalands län.

  Bland brottsmisstankarna mot den åtalade mannen finns; förutom grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande, även övergrepp i rättssak då mannen ska ha uttalat dödshot mot sin fru, samt hindrat henne från att göra en polisanmälan. Flera av våldsbrotten den misstänkte mannen åtalas för ska ha begåtts mot hustrun inför parets gemensamma barn. -Jag menar att förundersökningen visar att den misstänkte begått de här brottsliga gärningarna med uppsåt. Han har under flera års tid och vid upprepade tillfällen misshandlat och grovt kränkt sin hustru genom att utöva våld och hot mot henne samt hållit henne inlåst i bostaden, säger kammaråklagare Ylva Lundgren vid Åklagarkammaren i Skövde. Kvinnans bror, som bor utomlands, har varit orolig för sin syster under lång tid. Han tog kontakt med en kvinna som kunde reglerna i Sverige och denna kvinna larmade sedan polis. Den misstänkte har varit häktad sedan den 13 september i år. Målnummer vid Skaraborgs tingsrätt: B 3097-16. Kontakt: Kammaråklagare Ylva Lundgren vid Åklagarkammaren i Skövde är tillgänglig för media idag måndag klockan 14 - 15 på 010-562 71 94. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >