Aktuella pressmeddelanden

Augusti

 • Uppdatering av läget i Arbogaärende

  Den 41-åringa kvinna och den 18-årige man som tidigare varit skäligen misstänkta för mord och mordförsök i Arboga greps igår kväll i Norge. De är nu anhållna på sannolika skäl misstänkta för brotten.

  Läs mer

  Den 41-åringa kvinna och den 18-årige man som tidigare varit skäligen misstänkta för mord och mordförsök i Arboga greps igår kväll i Norge. De är nu anhållna på sannolika skäl misstänkta för brotten.

  De misstänkta har förts över till Sverige och omfattande förhör kommer att hållas med dem när de kommer till Västerås. -Utredningen av ärendet har fortsatt i full styrka efter det att de misstänkta släpptes på fri fot den 19 augusti. Utredningsarbetet har gett resultat och misstankegraden är numera sannolika skäl, säger förundersökningsledaren, kammaråklagare Jessica Wenna på Åklagarkammaren i Västerås. Exakt vad i utredningen som lett fram till de stärkta misstankarna kan åklagaren inte kommentera. Utredningen är i ett känsligt läge och åklagaren har inga ytterligare upplysningar att lämna i nuläget. Uppdatering kommer att ske i form av pressmeddelandeså snartåklagaren bedömer att ny information kan lämnas. Senast klockan 12 på lördag måste åklagaren ha tagit ställning till om de misstänkta ska begäras häktade eller inte.

  Läs mer
 • Åklagare vid Utvecklingscentrum Göteborg har idag inlett förundersökning angående ett dödsfall utanför Arboga 2015. Ärendet togs upp till granskning efter en begäran om överprövning.

  Polismyndigheten beslutade den 25 februari 2016 att inte inleda förundersökning om brott med anledning av ett inträffat dödsfall av en man. Ett försäkringsbolag begärde prövning av Polisens beslut och åklagare beslutade i juli i år att ärendet inte skulle granskas. Försäkringsbolaget begärde därefter prövning av åklagarens beslut och ärendet överlämnades till Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg. Överåklagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum Göteborg har idag måndag den 29 augusti beslutat att ändra Polismyndighetens beslut och att inleda förundersökning i ärendet. - Vi har inlett förundersökning avseende mord och försök till grovt bedrägeri. Efter granskning av ärendet har vi kunnat konstatera att det finns omständigheter som talar för att brott kan ha begåtts. Vi har inte tagit ställning till om någon person är att betrakta som misstänkt för dessa brott, säger kammaråklagare Andreas Ekengren vid Utvecklingscentrum Göteborg. Ärendet kommer nu att lämnas över till Åklagarkammaren i Västerås för vidare handläggning. Kontakt:Kammaråklagare Andreas Ekengren finns tillgänglig för media mellan klockan 13.00 och 14.30 idag, 010-562 64 99. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Två av tre häktade i mordärende i Norrköping

  Under fredagen har häktningsförhandlingar genomförts vid Norrköpings tingsrätt med de tre personer som suttit anhållna på sannolika skäl misstänkta för mord i Klockaretorpet i Norrköping den 22 juni i år.

  Läs mer

  Under fredagen har häktningsförhandlingar genomförts vid Norrköpings tingsrätt med de tre personer som suttit anhållna på sannolika skäl misstänkta för mord i Klockaretorpet i Norrköping den 22 juni i år.

  Norrköpings tingsrätt beslutade att häkta den misstänkte 45-årige mannen som på sannolika skäl misstänkt för mord. Åtal ska i detta fall vara väckt senast den 23 september.Tingsrätten beslutade även att häkta den 25-årige man som suttit anhållen. I det här fallet beslutade tingsrätten att häkta mannen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord. Åtal ska vara väckt senast den 9 september.När det gäller den misstänkta kvinnan så ansåg tingsrätten inte att det fanns tillräckliga skäl för häktning. -Kvinnan är dock fortfarande misstänkt för delaktighet i mordet, säger förundersökningsledaren, kammaråklagare Anna Hjorth.Den vidare utredningen av ärendet fortsätter nu med bland annat fler förhör, både med de misstänkta och med andra personer.Åklagaren har inga ytterligare upplysningar att lämna i nuläget. Uppdatering kommer att ske i form av pressmeddelande när åklagaren bedömer att ny information kan lämnas.Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tillslag mot piratnätverk i Norrköping

  Efter tillslag på flera ställen i Norrköping med omnejd har flera personer de senaste dagarna frihetsberövats på grund av misstankar om olovlig hantering av avkodningsutrustning, så kallad "card sharing". Card sharing gör det möjligt att ta emot betal-TV utan att betala till TV-bolagen.

  Läs mer

  Efter tillslag på flera ställen i Norrköping med omnejd har flera personer de senaste dagarna frihetsberövats på grund av misstankar om olovlig hantering av avkodningsutrustning, så kallad "card sharing". Card sharing gör det möjligt att ta emot betal-TV utan att betala till TV-bolagen.

  I nuläget är 17 personer i bl.a. Norrköping och Finspång misstänkta för att tillsammans ha drivit ett nätverk, som olovligen har spridit flera TV-bolags utbud till en privat kundkrets. Nätverkets centrum har legat i Norrköping. - Under en större insats i veckan så har flertalet av de misstänkta hörts av polisen. 12 personer har suttit anhållna men samtliga misstänkta är nu försatta på fri fot, säger förundersökningsledare, kammaråklagare Anna Ginner. Tillslaget har genomförts av polisens Nationella operativa avdelning (före detta Rikskrim) i samarbete med polisen i Norrköping och Linköping. - Det har varit frågan om en mycket omfattande insats, och den har genomförts med gott resultat tack vare polisens välplanerade och effektiva arbete, säger Anna Ginner. Straffet för olovlig hantering av avkodningsutrustning är böter eller fängelse upp till två år. Till detta kommer ofta höga skadestånd. Sedan den 1 augusti 2014 är det även straffbart att vara kund i ett piratnätverk, men i den aktuella utredningen har inga kunder ännu delgivits misstanke. Förundersökningen leds av kammaråklagare Anna Ginner vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Kontakt: Kammaråklagare Anna Ginner 010-562 57 61(tillgänglig på telefon idag fredag fram till klockan 14.00) Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fredag förmiddag hålls häktningsförhandlingar för tre anhållna personer som är begärda häktade på sannolika skäl misstänkta för mord i slutet av juni.

  Klockan 10 hålls häktningsförhandlingen med den 45-årige mannen. Cirka klockan 10.45 inleds häktningsförhandlingen med den 17-åriga kvinnan och preliminärt klockan 11.15 hålls häktningsförhandlingen med den 25-årige mannen. Förhandlingarna hålls i Polishuset i Norrköping. Kammaråklagare Anna Hjorth, som leder förundersökningen, kommer att vara tillgänglig på plats i Polishusets förhandlingssal i trettio minuter efter att samtliga förhandlingar är avslutade. Kammaråklagare Anna Hjorth 010-562 58 84. Om fallet: Den 22 juni påträffades en man död i en brinnande bil i Klockaretorpet i Norrköping. De tre personerna anhölls den 22 och 23 augusti. De anhållna är en 17-årig kvinna och två män, 25 och 45 år gamla. Alla tre är på sannolika skäl misstänkta för mord. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Idag lämnade kammaråklagare Anna Hjort vid Åklagarkammaren i Norrköping in häktningsframställan mot den 45-åriga man som tidigare i veckan anhölls på sannolika skäl misstänkt för mord i Norrköping i slutet av juni.

  Under eftermiddagen ska ytterligare förhör med de två andra anhållna hållas. Åklagaren kommer därefter, senast under morgondagen, att besluta om även de ska begäras häktade eller inte. Det var den 22 juni som en man påträffades död i en brinnande bil i Klockaretorpet i Norrköping. De tre personerna anhölls den 22 och 23 augusti. De anhållna är en 17-årig kvinna och två män, 25 och 45 år gamla. Alla tre är på sannolika skäl misstänkta för mord. Polisen har genomfört en omfattande utredning, då kriminaltekniker och rättsläkare kopplades in initialt för att undersöka kroppen och fordonet. Den avlidnes kontakter tiden innan han hittades död har gjort att de nu anhållna personerna varit intressanta för polis och åklagare. Ytterligare kartläggning och utredning ledde fram till konkret brottsmisstanke som gjorde att åklagaren bedömde att de tre misstänkta skulle anhållas som misstänkta för mord. Utredningen är i ett känsligt läge och åklagaren har inga ytterligare upplysningar att lämna i nuläget. Uppdatering kommer att ske i form av pressmeddelande när åklagaren bedömer att ny information kan lämnas. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering om Norrköpingsärende

  Förhör har genomförts under dagen i utredningen där tre personer är anhållna misstänkta för mord i Norrköping i slutet av juni.- Samtliga tre misstänkta är fortsatt anhållna och nya förhör kommer att hållas med dem under torsdagen, säger förundersökningsledare Anna Hjort, kammaråklagare i Norrköping.

  Läs mer

  Förhör har genomförts under dagen i utredningen där tre personer är anhållna misstänkta för mord i Norrköping i slutet av juni.- Samtliga tre misstänkta är fortsatt anhållna och nya förhör kommer att hållas med dem under torsdagen, säger förundersökningsledare Anna Hjort, kammaråklagare i Norrköping.

  Det var den 22 juni som en man påträffades död i en brinnande bil i Klockaretorpet i Norrköping. De tre personerna anhölls den 22 och 23 augusti. De anhållna är en 17-årig kvinna och två män, 25 och 45 år gamla. Alla tre är på sannolika skäl misstänkta för mord. Polisen har genomfört en omfattande utredning, då kriminaltekniker och rättsläkare kopplades in initialt för att undersöka kroppen och fordonet. Den avlidnes kontakter tiden innan han hittades död har gjort att de nu anhållna personerna varit intressanta för polis och åklagare. Ytterligare kartläggning och utredning ledde fram till konkret brottsmisstanke som gjorde att åklagaren bedömde att de tre misstänkta skulle anhållas som misstänkta för mord. Tidsfristen för åklagaren att lämna in en häktningsframställan för den 45-årige anhållne mannen går ut i morgon, torsdag 25 augusti, klockan 12. För de andra två anhållna går tidsfristen ut på fredag klockan 12. Utredningen är i ett känsligt läge och åklagaren har inga ytterligare upplysningar att lämna i nuläget. Uppdatering kommer att ske i form av pressmeddelande när åklagaren bedömer att ny information kan lämnas. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man påträffades död i en brinnande bil i Klockaretorpet i Norrköping den 22 juni i år. Nu är två män och en kvinna anhållna, på sannolika skäl misstänkta för mord.

  Polisen har genomfört ett omfattande utredningsarbete med bland annat dörrknackning i Klockaretorpet. Försvarare har förordnats för samtliga misstänka. Förhör ska nu hållas med de misstänkta i närvaro av sina försvarare. Kammaråklagare Anna Hjort är förundersökningsledare. Utredningen är i ett inledande känsligt läge och åklagaren har inga ytterligare upplysningar att lämna i nuläget. Uppdatering kommer att ske i form av pressmeddelande när åklagaren bedömer att ny information kan lämnas. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Malmöpolisen genomförde idag tillslag mot ett bolag i Malmö efter misstankar om olovlig distribution av tv-sändningar. Tre personer med kopplingar till bolaget har anhållits.

  - Utredningen startade med att tv-bolag, som äger rättigheterna till sändningarna, anmälde bolaget. De tre nu anhållna är misstänkta för brott mot upphovsrättslagen och avkodningslagen, säger förundersökningsledare, kammaråklagare Henrik Rasmusson. Bolaget har sedan i vart fall 2013 sålt och distribuerat tv-kanaler till privatpersoner. Ett antal tv-kanaler från bland annat Turkiet och Saudiarabien misstänks ha distribuerats utan tillstånd från tv-bolagen. Flera personer som påträffats i bolagets lokaler har förhörts och tre personer med närmare kopplingar till bolaget, däribland ägaren, är anhållna. - Vi misstänker att bolaget har avkodat och distribuerat totalt närmare 2000 kanaler från främst Mellanöstern och Nordafrika. Det handlar om en omfattande verksamhet, säger Henrik Rasmusson. Teknisk undersökning har påbörjats i bolagets lokaler och kommer att fortsätta under morgondagen. Kontakt:Kammaråklagare Henrik Rasmusson vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm, telefon 010-562 54 45. Åklagaren finns tillgänglig idag tisdag fram till klockan 17. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 41-åriga kvinna och 18-årige man som suttit anhållna skäligen misstänkta för mord och mordförsök på två personer i Arboga den 3 augusti är frisläppta.

  - De båda har varit skäligen misstänkta, vilket är den lägre misstankegraden. Det finns inte tillräckliga skäl att begära dem häktade, därför har de frigivits, men de är fortfarande intressanta i utredningen, säger kammaråklagare Johan Fahlander som leder utredningen. En omfattande brottsplatsundersökning har pågått i flera dagar. Boende runtomkring fastigheten i Arboga, anhöriga och andra har förhörts och flera husrannsakningar har skett på platser i anknytning till de misstänkta. - Vi har jobbat intensivt med att kontrollera uppgifter. Utredningsarbetet fortsätter nu, vi går nu in i ett analysskede av fynd som gjorts på brottsplatsen och på andra platser, säger Johan Fahlander. Åklagaren har inga ytterligare uppgifter att lämna och är inte tillgänglig under dagen för media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >