Rättegång i resningsärende avslutas

Publicerad: 2018-08-22 14:18:00

Svea hovrätt planerar att avsluta rättegången i morgon torsdag den 23 augusti, i ett ärende där en man dömdes för mord i Solna och nu har fått resning och en ny prövning inför domstol. Åklagaren är tillgänglig per telefon när förhandlingen är avslutad.

En man dömdes för mord som begicks i Solna 2009. I mars 2018 beviljade Högsta domstolen resning i ärendet och nu avslutas förhandlingen i Svea hovrätt.

Målnummer i Svea hovrätt: B 2860-18.

Kontakt:Kammaråklagare Ida Arnell är tillgänglig i morgon per telefon ungefär en halvtimme efter att förhandlingen avslutats. Det går inte på förhand att veta vilken tidpunkt det kommer att bli.

Kammaråklagare Ida Arnell vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm, 010-562 73 58

Vad innebär resning?

Tidigare pressmeddelanden i ärendet

2018-08-09 Förhandling inleds

2018-06-26 Bevisuppgift inlämnad

2018-03-22 Efter Högsta domstolens beslut

2018-01-12 Riksåklagarens förklaring till Högsta domstolen

Presstjänsten010-562 50 20