Åklagarmyndigheten logotype

Aktuella pressmeddelanden

2019

 • Åklagaren har väckt åtal mot sex ungdomar misstänkta för att ha rånat tio jämnåriga pojkar i centrala Stockholm. Assistentåklagare Maximillian Berg Molin är tillgänglig i eftermiddag för media.

  I november 2018 rånades tio ungdomar i centrala Stockholm. Sex jämnåriga har i dag åtalats misstänkta för rån. En av gärningsmännen åtalas också för övergrepp i rättssak eftersom han misstänks för att vid fyra av råntillfällena ha hotat flera målsäganden att söka upp dem om de polisanmälde händelserna. - Tack vare att målsägandena snabbt efter händelserna anmälde vad som hänt kunde polisen säkra teknisk bevisning och övervakningsfilmer. Den bevisningen har varit avgörande för mig för att kunna väcka åtal, säger Maximillian Berg Molin. Målnummer i Stockholms tingsrätt B 16244-18 Kontakt Assistentåklagare Maximillian Berg Molin vid City åklagarkammare i Stockholm är tillgänglig för media per telefon 010-562 52 19 i dag den 28 maj kl. 15-16.30. Utredaren Daniel Danial vid lokalpolisområde Skärholmen, är tillgänglig för media under dagen per telefon, 010-564 23 98.       Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Hovrätten ogillade ett åtal om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt där den tilltalade genomfört samlag med en person som sov och därför inte deltog frivilligt. Enligt hovrätten var det inte visat att den tilltalade haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen sov och inte deltog frivilligt i samlaget.

  Omständigheterna i målet illustrerar en situation som torde vara relativt vanligt förekommande, nämligen att personer som inte tidigare haft sexuellt umgänge med varandra hamnar i samma säng efter intag av alkohol eller droger och att sexuella handlingar då förekommer.  Införandet av sexualbrottslagstiftningen som bygger på frivillighet syftar till att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande Lagstiftaren har ansett att man måste ställa höga krav på att den som genomför sexuella handlingar med någon som är passiv eller ger dubbeltydiga signaler verkligen förvissar sig om att den andra personen deltar frivilligt. Enligt lagstiftaren ska det också i vissa särskilt klandervärda fall räcka med att den som genomför samlag borde ha insett att den andra personen inte deltog frivilligt (så kallad omedveten oaktsamhet). Uttalandena i förarbetena är dock relativt knapphändiga i detta avseende. Det finns heller inga direkta uttalanden om hur prövningen ska göras och när omedveten oaktsamhet kan anses straffbar. Enligt riksåklagarens uppfattning är det därför av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen bland annat uttalar sig om detta.   Överklagandet (pdf, nytt fönster) Kontakt My Hedström, byråchef på Åklagarmyndighetens rättsavdelning. 010-562 50 27     Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för synnerligen grovt vapenbrott i Skärholmen

  Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson har väckt åtal i ett ärende där en 30-årig man är misstänkt för synnerligen grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Både åklagaren och utredaren är tillgängliga för media per telefon.

  Läs mer

  Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson har väckt åtal i ett ärende där en 30-årig man är misstänkt för synnerligen grovt vapenbrott, grovt narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. Både åklagaren och utredaren är tillgängliga för media per telefon.

  Den 8 april 2018 påträffade polisen ett mycket stort antal vapen samt sprängmedel och narkotika i två bilar i ett garage i Stockholmsförorten Skärholmen. Efter ett omfattande utredningsarbete åtalas nu mannen, som varit frihetsberövad sedan november 2018.  – Polisens insats som möjliggjorde att dessa skjutvapen, explosiva varor och narkotikan kunde beslagtas i Skärholmen och deras fortsatta utredningsarbete är mycket betydelsefullt för arbetet mot den organiserade brottsligheten. I utredningen har vi skickat in betydande mängder material till Nationellt forensiskt centrum för teknisk undersökning. Forensikernas insats har resulterat i teknisk bevisning som väsentligt bidragit till att jag i dag väcker åtal, säger kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 15537-18 Kontakt Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig för media per telefon i dag den 28 maj kl. 13-14, 010-562 54 31. Jonas Lindberg, utredningsledare på grova brottsektionen i polisområde Stockholm Syd, är tillgänglig för media under dagen, 010-564 25 29.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 22-årig man sköts ihjäl i Segeltorps centrum i Stockholm 21 oktober 2018. I dag väcks åtal mot en 24-årig man som misstänks för mordet. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Den 22-åriga mannen sköts ihjäl då han gick ut från en restaurang i Segeltorps centrum där han hade varit med sin 20-åriga kusin under kvällen. Han sköts ihjäl bakifrån, på nära håll, med automatvapen. – Det finns ingenting i utredningen som tyder på att det fanns en hotbild mot vare sig den mördade mannen eller hans kusin. Mordet är högst sannolikt en felskjutning, dvs mordoffret var troligtvis inte det tilltänka offret, säger kammaråklagare Anna Stråth vid åklagarkammaren i Södertörn. Skytten tog sig till och från mordplatsen på en scooter. Scootern anträffades knappt 20 minuter efter mordet i en källargång i en flerfamiljsfastighet i Vårby gård. I scootern anträffades mordvapnet. Den misstänkte mannen knyts till scootern och vapnet genom teknisk bevisning. Den misstänkta mannen åtalas för mord på 22-åringen, försök till mord alternativt framkallande av fara för annan avseende kusinen, samt för grovt vapenbrott (detta för ett annat tillfälle än mordtillfället). Den misstänkte mannen förnekar brott. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B15979-18 Kontakt Kammaråklagare Anna Stråth är upptagen i annan förhandling under dagen men finns tillgänglig på 010-562 73 46 ca kl 16.30-17.30.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 24-årig man från Motala har åtalats misstänkt för elva fall av dråp under tiden 5 oktober - 27 november 2017. I andra hand yrkar åklagaren att han ska dömas för vållande till annans död, grovt brott.

  Mannen har via nätet sålt fentanylanaloger, som påstås ha orsakat de elva unga männens död. Det är första gången rubriceringen dråp prövas i ett sådant här ärende. Männen som köpte en fentanylanalog via nätet var mellan 24 och 35 år när de avled. De kommer från Härnösand, Hässleholm, Jönköping, Kiruna, Karlshamn, Sundsvall, Upplands Väsby, Uppsala, Vimmerby, Västerås och Växjö. Fentanylanalogen klassades i oktober 2017 som hälsofarlig vara och i december 2017 som narkotika. Det räcker med en mycket liten dos för att den ska vara dödlig. Utredningen har bedrivits sedan hösten 2017 med många förhör bland annat med anhöriga till de avlidna, teknisk utredning och analyser av mängder av beslag. Den misstänkta mannen var inledningsvis häktad i knappt två månader men släpptes då han inte ansågs kunna skada utredningen längre. Den misstänkte förnekar brott. - Det finns en dom från hovrätten i Stockholm i en liknande utredning som visar att man kan bli dömd för grovt vållande till annans död för att ha sålt fentanylanaloger. Vållande till annans död är ett oaktsamhetsbrott. Nu vill jag att rätten ska pröva brottsrubriceringen dråp, som är ett uppsåtligt brott, säger kammaråklagare Britt-Louise Viklund vid Åklagarkammaren i Linköping. - Jag menar att det här varit ett systematiskt tillvägagångssätt, bedrivet i stor omfattning via ett företag utan kontroll över spridningen och som givit den åtalade mannen stora inkomster. Den misstänkte mannen har varit likgiltig inför att fentanylanaloger kan döda och att det är lätt att ta en överdos, säger Britt-Louise Viklund. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 4218-17. Kontakt Kammaråklagare Britt-Louise Viklund är tillgänglig för media i dag kl. 13.00 – 14.30 på 010-562 58 11. Utredare Fredrik Bratt, utredare grova brottsgruppen i polisområde Östergötland är tillgänglig för media efter kl. 13 på 010-566 69 03.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • I nuläget finns ingen förundersökning om förtal av EU-parlamentariker. Ingen anmälan har heller ännu inkommit till Särskilda åklagarkammaren.

  Åklagarmyndigheten beklagar den felaktiga informationen som tidigare publicerats pga av ett missförstånd.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Särskilda åklagarkammaren har inlett förundersökning om misstänkt sexuellt ofredande.

  Beslutet om förundersökning fattades på onsdagen av chefsåklagare Maria Sterup. Med hänsyn till förundersökningssekretess kan inga ytterligare upplysningar lämnas i nuläget. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När ny information om utredningen finns kommer den att lämnas genom pressmeddelande.    Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Ludmila Pronko har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om misstänkt mord i Smedjebacken den 7 april i år. Anledningen är att det numera saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

  Av den slutliga obduktionsrapporten framgår att fynden och omständigheterna talar för att dödsorsaken har varit förgiftning av narkotikaklassade preparat. Fynden och omständigheterna talar för att dödssättet var en olyckshändelse. Under utredningen har många förhör hållits men några konkreta uppgifter som talar emot olyckshändelse har inte framkommit. Förundersökningen pågår dock fortfarande om misstanke om grov stöld. Beslut i åtalsfrågan kommer att fattas inom några månader. Kontakt Kammaråklagare Ludmila Pronko, 010-562 67 10, tillgänglig i dag klockan 15-16. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Domen meddelas torsdag 23 maj kl 11. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon för att kommentera domen kl 13-13.45.

  Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 2918-19 Pressmeddelande inför huvudförhandling (länk) Kontakt Kammaråklagare Ximena Bene, tel 010-562 70 22 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Assange begärd häktad i sin utevaro

  Vice överåklagare Eva-Marie Persson har i dag lämnat in en framställan till Uppsala tingsrätt där Julian Assange begärs häktad i sin utevaro. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

  Läs mer

  Vice överåklagare Eva-Marie Persson har i dag lämnat in en framställan till Uppsala tingsrätt där Julian Assange begärs häktad i sin utevaro. Efter förhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

  – Jag begär att tingsrätten ska häkta Assange i sin utevaro på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt av graden mindre grovt brott. Om tingsrätten beslutar att häkta honom kommer jag att gå vidare med att utfärda en europeisk arresteringsorder i vilken han begärs utlämnad till Sverige, säger Eva-Marie Persson. Julian Assange har dömts för brott i Storbritannien och kommer att avtjäna 25 veckor av straffet innan han kan friges, enligt uppgifter från brittiska myndigheter. En utlämningsprocess pågår i Storbritannien, där Assange han kan komma att utlämnas till USA. – Vid en konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran, är det brittiska myndigheter som beslutar om prioriteringsordningen. Utgången av den processen går inte att förutse, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson. Kontakt Häktningsförhandlingen sker måndag den 3 juni kl 10 i Uppsala tingsrätt. Direkt efter häktningsförhandlingen kommer vice överåklagare Eva-Marie Persson att vara tillgänglig för media på plats i tingsrätten. Tolk som översätter till och från engelska finns också på plats. Innan dess är åklagaren inte tillgänglig för media. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 3167-19 Pressmeddelande när förundersökningen återupptogs 13/5 (länk) Uppsala tingsrätt    Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Request for detention of Julian Assange

  Deputy Director of Public Prosecution Eva-Marie Persson has today submitted an application for a detention order to Uppsala District Court, in which she requests the court to detain Julian Assange in his absence. After the detention hearing the prosecutor will be present for questions from the media.

  Läs mer

  Deputy Director of Public Prosecution Eva-Marie Persson has today submitted an application for a detention order to Uppsala District Court, in which she requests the court to detain Julian Assange in his absence. After the detention hearing the prosecutor will be present for questions from the media.

  “I request the District Court to detain Assange in his absence, on probable cause suspected for rape (less serious crime). If the court decides to detain him, I will issue a European Arrest Warrant concerning surrender to Sweden”, says Eva-Marie Persson Julian Assange has been convicted of a crime in the UK and will serve 25 weeks of his sentence before he can be released, according to information obtained from UK authorities. An extradition process is ongoing in the UK, with the possible outcome of him being extradited to the US. “In the event of a conflict between a European Arrest Warrant and a request for extradition from the US, UK authorities will decide on the order of priority. The outcome of this process is impossible to predict. However, in my view the Swedish case can proceed concurrently with the proceedings in the UK”, says Deputy Director of Public Prosecution Eva-Marie Persson. Contact Day and time for the detention hearing has not yet been decided. The Uppsala District Court will make this decision. Immediately after the detention hearing, Deputy Director of Public Prosecution Eva-Marie Persson will be present in the Court to answer questions from the media. An interpreter will also be present. Before the hearing the prosecutor will not answer questions from the media. Case number in Uppsala District Court: B 3167-19. Press release when the preliminary investigation was resumed 13 May (link) Uppsala District Court Press Service +46 10 562 50 20

  Läs mer
 • Åtal efter att kvinna avled i samband med taxiresa i Kramfors

  Kammaråklagare Marlene Forsman har i dag väckt åtal mot en taxichaufför, platschefen vid det taxibolag som chauffören är knuten till samt ordföranden i det taxibolaget. Brottsrubriceringen är framkallande av fara för annan. Åklagaren är tillgänglig per telefon i dag kl. 11-12.

  Läs mer

  Kammaråklagare Marlene Forsman har i dag väckt åtal mot en taxichaufför, platschefen vid det taxibolag som chauffören är knuten till samt ordföranden i det taxibolaget. Brottsrubriceringen är framkallande av fara för annan. Åklagaren är tillgänglig per telefon i dag kl. 11-12.

  Den 1 februari 2018 åkte en äldre kvinna med sjukresa till sin bostad i Kramfors. Det var kraftigt snöfall och blåst ute och kvinnan kom aldrig fram till sin bostadsdörr. Hon avled på vägen in. Åklagaren har utrett ärendet genom att bl.a. låta RMV genomföra en rättsmedicinsk obduktion, inhämtat data kring väderförhållandena från den aktuella dagen, inhämtat avtal som taxibolaget har med Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt hört taxichaufförer och andra personer som har anknytning till taxibolaget. Åklagaren bedömer att det inte går att bevisa genom det rättsmedicinska utlåtandet att någon av de åtalade personerna skulle ha vållat kvinnans död, vilket var den inledande brottsmisstanken. – Obduktionen har inte kunnat fastställa att det var nedkylningen som gjorde att kvinnan avled, därför åtalas nu taxichauffören, platschefen på taxibolaget och ordföranden för framkallande av fara för annan, säger kammaråklagare Marlene Forsman. – I avtalet mellan taxibolaget och Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland står att chauffören ska hämta och lämna resenärerna vid porten. Det har inte skett vid det här tillfället. Jag åtalar platschefen för bristande rutiner och instruktioner till företagets anställda om hur man som chaufför ska agera vid en sjukresa. Ordföranden åtalas för bristande uppföljning till platschefen av utbildnings- och informationsansvaret, säger Marlene Forsman. Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 1379-18 Kontakt Kammaråklagare Marlene Forsman är tillgänglig i dag kl. 11-12 på telefon 010-562 64 39. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Idag väcktes åtal vid Attunda tingsrätt mot en 26-årig man för grov stöld av de så kallade begravningsregalierna från Strängnäs domkyrka den 31 juli 2018. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Mannen har suttit frihetsberövad sedan den 12 februari i år. Sedan tidigare har en 22-årig man dömts för stölden till 4,5 års fängelse. I samband med att de försvunna regalierna påträffades i februari i år riktades misstankarna mot den nu åtalade mannen då hans DNA återfanns på dem. En omfattande förundersökning har genomförts där ett mycket stort antal vittnen har hörts. Mannen nekar till brott. – Jag gör gällande att den 26-årige mannen är en av de personer som utfört stölden i kyrkan. Den här delen av utredningen har varit mycket omfångsrik och hade inte kunnat genomföras utan ett nära samarbete mellan NOA:s kulturarvsgrupp, polisen i Strängnäs och Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), säger kammaråklagare Isabelle Bjursten vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Huvudförhandlingen inleds i Attunda tingsrätt måndagen den 27 maj. Tingsrättens målnummer: B 1384-19. Kontakt Kammaråklagare Isabelle Bjursten är tillgänglig för kommentarer till åtalet kl. 13-15 i dag den 16 maj på 010-562 55 45.     Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Liselott Herschend har i dag väckt åtal mot tre före detta pastorer i dåvarande Knutby Filadelfiaförsamling. Brotten är begångna under tiden 2014-2016.

  Anmälan gjordes hösten 2017 av en av de pastorer som nu åtalas för brott mot en manlig församlingsmedlem, vilket han erkänt. Därutöver åtalas den pastor som i media kallats Kristi Brud för misshandel av sex församlingsmedlemmar. Den tredje pastorn åtalas för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning av en flicka i församlingen som då var 17 år gammal. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 6654-17.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Onsdag den 15 maj väcker kammaråklagare Liselott Herschend åtal mot tre före detta pastorer i Knutbyförsamlingen. Med anledning av åtalet håller åklagaren en pressträff i Uppsala i morgon klockan 10.30.

  Tre före detta pastorer i Knutby Filadelfiaförsamling åtalas, bland annat för flera fall av misshandel. En person åtalas också för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. En av de åtalade är den pastor som i media kallats Kristi Brud. Medverkande Kammaråklagare Liselott Herschend, Åklagarkammaren i Uppsala. Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum onsdag den 15 maj klockan 10.30 i Blankasalen i polishuset i Uppsala, Svartbäcksgatan 49. Samling i receptionen klockan 10.20. Ta med presslegitimation eller intyg från redaktion. Observera att endast ackrediterade journalister med legitimation kan närvara. Anmäl dig med namn och personnummer till [email protected] senast tisdag den 14 maj kl. 15. Pressträffen äger rum innanför polisens skalskydd och personuppgifterna behövs för inpassering. Uppgifterna raderas efter pressträffen. Tingsrättens målnummer: B 6654-17.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice överåklagare Eva-Marie Persson har i dag beslutat att återuppta den nedlagda förundersökningen om Assangeärendet.

  Åklagaren kommer inom kort att begära Julian Assange häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl misstänkt för en våldtäkt som begicks i augusti 2010. För att kunna verkställa häktningsbeslutet kommer åklagaren att utfärda en så kallad europeisk arresteringsorder. Häktningsframställan kommer att lämnas in till Uppsala tingsrätt, eftersom det misstänkta brottet ägde rum i Enköpings kommun. – I och med att han lämnat Ecuadors ambassad har förhållandena förändrats i ärendet och jag bedömer att det åter finns förutsättningar att driva ärendet framåt. Julian Assange har dömts för brott i Storbritannien och kommer att avtjäna 25 veckor av straffet innan han kan friges, enligt uppgifter som vi har fått från brittiska myndigheter. Jag är väl medveten om att det pågår en utlämningsprocess i Storbritannien, där han kan komma att utlämnas till USA. Vid en konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran, är det brittiska myndigheter som beslutar om prioriteringsordningen. Utgången av den processen går inte att förutse och jag bedömer att en svensk förundersökning kan bedrivas parallellt med den brittiska handläggningen, säger vice överåklagare Eva-Marie Persson. Inom ramen för den återupptagna förundersökningen kommer ett antal utredningsåtgärder att genomföras. – Min uppfattning är att det behövs ett nytt förhör med den misstänkte. Det kan bli aktuellt att med hjälp av en europeisk utredningsorder begära att få hålla förhör med Julian Assange i Storbritannien. Ett sådant förhör kräver emellertid att Julian Assange samtycker till att det hålls, säger Eva-Marie Persson. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 12885-10. Beslutet (PDF)           Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare inleder förundersökning om misstänkt bedrägeri samt brott mot folkbokföringslagen.

  En förutredning har pågått med anledning av att en riksdagsledamots folkbokföring har ifrågasatts. Han påstås ha fått ersättning för en övernattningsbostad i Stockholm och uppburit så kallat Stockholmstraktamente utan att det funnits förutsättningar för det enligt gällande lag och riksdagens föreskrifter. Visst material har inhämtats och vissa uppgifter kontrollerats. Nu inleder åklagaren förundersökning för att utreda misstankar om bedrägeri och brott mot folkbokföringslagen. Ett antal utredningsåtgärder kommer att vidtas. Det finns för närvarande ingen skälig misstanke mot någon person. Ytterligare information kan inte lämnas i det här skedet. Det är inte heller möjligt att ange någon tidpunkt när åtal eller något annat beslut kan förväntas. Fakta: förutredning och förundersökning En förutredning är en inledande utredning som ibland behöver genomföras för att åklagaren ska kunna fatta beslut om en förundersökning, dvs. brottsutredning, ska inledas eller inte.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag väcks åtal mot en 42-årig man som sedan början av december 2018 varit häktad vid Falu tingsrätt misstänkt för bland annat synnerligen grovt vapenbrott. Åklagaren är tillgänglig för media.

    Åtal väcks för synnerligen grovt vapenbrott (vilket avser både innehav och överlåtelser), grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt narkotikabrott. Målnummer i Falu tingsrätt: B 1231-19 Kontakt Vice chefsåklagare Kristofer Magnusson är tillgänglig i dag fredag klockan 13-15, 010-562 67 29.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice överåklagare Eva-Marie Persson håller den 13 maj en pressträff om fortsättningen av Assangeärendet.

  Den 11 april begärde målsägarbiträdet att den svenska förundersökningen om våldtäkt ska återupptas. Ärendet har handlagts av vice överåklagare Eva-Marie Persson på Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg. Åklagaren kommer på pressträffen att berätta om sitt beslut, som formellt fattas omedelbart före pressträffen. Tid och plats Pressträffen äger rum den 13 maj klockan 11, på Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokal St:a Clara. Insläpp tidigast 10.30. Ta med presslegitimation eller intyg från redaktion. Observera att endast ackrediterade journalister kan närvara. Anmäl dig till [email protected] senast 12 maj klockan 14. Åklagarens presentation kommer att tolkas från svenska till engelska. Möjligheter finns till gruppintervjuer efter presentationen. Även frågor tolkas från svenska till engelska, och vice versa, om det behövs. Ytterligare information om ärendet finns på aklagare.se/assangeärendet Kontakt: Annika Collin, pressansvarig 010-562 50 15 Karin Rosander, kommunikationsdirektör 010-562 50 10   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Hur arbetar Åklagarmyndigheten med att utreda folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna av återvändarna från Syrien och Irak? Kan återvändarna åtalas? Under en förmiddag ger åklagare från Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet en allsidig belysning av hur brotten utreds.

  Seminariet riktas till journalister, ledarskribenter och krönikörer. Det här är ett kunskapshöjande seminarium där vi ger exempel och beskriver hur arbetet går till. Pågående förundersökningar kommer inte att diskuteras eller kommenteras. Medverkande från Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Kammaråklagare Reena Devgun Kammaråklagare Karolina Wieslander Kammaråklagare Henrik Attorps Kammaråklagare Martina Winslow Efteråt finns möjlighet att intervjua åklagarna om seminariets innehåll. Tid och plats Onsdagen den 15 maj kl. 9-10.30. Kaffe och macka finns från 8.45. Åklagarmyndighetens huvudkontor, Östermalmsgatan 87C, 3 tr. Anmälan Anmälan görs till [email protected] senast måndag den 13 maj kl. 15. Seminariet riktar sig endast till media och alla som närvarar måste vara anmälda och kunna uppvisa legitimation vid entrén. Begränsat antal platser.    Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  11 12 13 14 15 16 17 18 >