Aktuella pressmeddelanden

2019

 • I juli 2019 avled ett äldre par i Tiveden till följd av skottskador. Åklagare har i dag beslutat att lägga ner förundersökningen.

  – Av utredningen har framkommit att det rört sig om mord och självmord. Mannen i relationen har först skjutit sin hustru och sedan skjutit sig själv. Mot den bakgrunden läggs förundersökningen ner, uppger kammaråklagare Christine Chi vid Åklagarkammaren i Örebro. Kontakt Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 10.45–12 på 010-562 66 20. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren överklagar inte dom om polisskott

  Stockholms tingsrätt frikände i sin dom den 3 oktober de tre poliser som var åtalade i samband med att en 20-årig man sköts till döds i Stockholms innerstad augusti 2018. Åklagaren väljer att inte överklaga domen. Chefsåklagare Martin Tidén är tillgänglig för media per telefon i dag, fredag.

  Läs mer

  Stockholms tingsrätt frikände i sin dom den 3 oktober de tre poliser som var åtalade i samband med att en 20-årig man sköts till döds i Stockholms innerstad augusti 2018. Åklagaren väljer att inte överklaga domen. Chefsåklagare Martin Tidén är tillgänglig för media per telefon i dag, fredag.

  Åtalspunkt 1 om tjänstefel Tingsrätten har haft som utgångspunkt att det finns ett stort utrymme för insatschefen att under polisinsatsen göra bedömningar och vidta de åtgärder som han anser relevanta. – Tingsrätten har gjort en annan bevisvärdering av det här och min bedömning är att hovrätten inte kommer att komma till en annan slutsats i den här delen. Domen i denna del överklagas därför inte, säger chefsåklagare Martin Tidén. Åtalspunkt 2 om vållande till annans död och åtalspunkt 3 om tjänstefel – Tingsrätten har gjort en bevisvärdering och ogillat åtalet om vållande till annans död och tjänstefel. Jag bedömer att hovrätten inte kommer att göra en annan bedömning. Domen överklagas därför inte, säger Martin Tidén.  Tingsrätten har efter det att de ogillat åtalet under åtalspunkt 2 och 3 gjort uttalanden om att det är orimligt att poliserna i det aktuella fallet skulle göra en verkanskontroll efter varje skott. Tingsrätten har också uttalat sig om tidsfördröjning (mental fördröjning) som en möjlig förklaring till att kulor träffat målsäganden i ryggen. Tingsrätten har gjort bedömningarna utifrån de speciella förhållandena i aktuellt mål. – Tingsrättens dom är inte prejudicerande, men kommer att få stor principiell betydelse eftersom de uppgifter som tingsrätten utgår ifrån uppges vara generella av de som lämnat dem. Särskilda åklagarkammaren kommer därför att analysera domen närmare i de delarna, avslutar Martin Tidén. Kontakt Chefsåklagare Martin Tidén är tillgänglig för media per telefon i dag, fredag kl. 13–13.30 på 010-562 54 13. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i sexualbrottsärende mot flera barn

  Tisdag den 22 oktober kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i ett mål där tre kvinnor och tre män tidigare är dömda i Stockholms tingsrätt för att ha utsatt barn för sexuella övergrepp både fysiskt och via internet. Åklagarna är tillgängliga för media på tisdag.

  Läs mer

  Tisdag den 22 oktober kl. 11 meddelar Svea hovrätt dom i ett mål där tre kvinnor och tre män tidigare är dömda i Stockholms tingsrätt för att ha utsatt barn för sexuella övergrepp både fysiskt och via internet. Åklagarna är tillgängliga för media på tisdag.

  Stockholms tingsrätts dom från den 4 juli överklagades till hovrätten. Brottsmisstankarna är våldtäkt mot barn, sexuella övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, barnpornografibrott, sexuellt ofredande och kränkande fotografering. Det handlar i huvudsak om nätbaserade övergrepp men även misstänkta övergrepp i det fysiska rummet. Huvudfrågorna i målet rör det straffrättsliga ansvaret vid så kallade förinspelade övergrepp och ansvaret vid sexuell fotografering av barn som inte aktivt poserar. Hovrättens målnummer: B 8435-19. Kontakt Åklagarna är tillgängliga tisdag 22 oktober kl. 12–13. Kammaråklagare Emelie Källfelt 010-562 55 59 Kammaråklagare Helene Gestrin 010-562 58 06 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fredag den 25 oktober kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i målet där 16 personer är åtalade för hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp. Åklagarna är tillgängliga per telefon på eftermiddagen samma dag.

  Den 30 september 2017 hölls flera demonstrationer i Göteborg. Sju personer är åtalade för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp. En person är enbart åtalad för våldsamt upplopp. Ytterligare åtta personer är åtalade för hets mot folkgrupp. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 3046-18. Kontakt Kammaråklagarna Jonas Martinsson och Viktor Törneke kommer att vara tillgängliga för media fredag den 25 oktober kl. 13–14. Jonas Martinsson 010-562 70 59 Viktor Törneke 010-562 54 89 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag begärt tre personer häktade, på sannolika skäl misstänkta för bland annat mord. Åklagaren är tillgänglig för media omedelbart efter sista häktningsförhandlingen.

  Två män begärs häktade på sannolika skäl misstänkta för mord alternativt skyddande av brottsling, grovt brott och brott mot griftefriden. En kvinna begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott, samt brott mot griftefriden. Ytterligare två personer har varit anhållna i ärendet. Dessa är nu släppta. Häktningsförhandlingarna äger rum i Uppsala tingsrätt. Det är tingsrätten som beslutar om tidpunkter för förhandlingarna. Fristen för när häktning kan ske löper ut i morgon onsdag vid lunch. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 6632-19. Kontakt Kammaråklagare Therese Stensson är tillgänglig på 010-562 68 55 efter det att sista förhandlingen är avslutad.             Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • De fem personer som i går anhölls som skäligen misstänkta för mord är fortfarande anhållna.

  Fem personer anhölls under lördagen, skäligen misstänkta för mord. I dag söndag har de anhållna förhörts i närvaro av sina offentliga försvarare. För tre av personerna har misstankegraden stärkts till sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. För övriga två kvarstår skälig misstanke. Samtliga är i 20-årsåldern. I övrigt vill åklagaren i det här skedet av undersökningen inte lämna någon information om personernas kön, hemvist eller andra detaljer. Ingen information kan heller lämnas om den person som hittats död. Ärendet har under helgen hanterats av jouråklagare och kommer i morgon måndag att tilldelas en ordinarie åklagare. Senast tisdag klockan 12 ska åklagare besluta om personerna ska begäras häktade eller släppas på fri fot. Ytterligare information kan för närvarande inte lämnas. Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 138077-19.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport Knivstaärende

  Fem personer är anhållna skäligen misstänkta för mord i Knivsta. Ny information beräknas kunna lämnas tidigast vid lunchtid i morgon söndag.

  Läs mer

  Fem personer är anhållna skäligen misstänkta för mord i Knivsta. Ny information beräknas kunna lämnas tidigast vid lunchtid i morgon söndag.

  Jouråklagare har i dag anhållit fem personer som skäligen misstänkta (den lägre misstankegraden) för mord utanför Knivsta. I morgon söndag kommer åklagaren att begära offentliga försvarare och de fem personerna kommer därefter att förhöras i närvaro av sina försvarare. Ärendet är inne i ett mycket tidigt skede och det går därför inte att lämna någon information om de misstänkta personernas ålder, kön, hemvist eller annat. Det finns för närvarande inget som tyder på att fler anhållanden kommer att göras under lördagskvällen eller natten mot söndag. Nästa information bedöms kunna lämnas tidigast vid lunchtid i morgon söndag.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag, torsdag 10 oktober väckt åtal i ett ärende som bland annat rör misstankar om tre fall av allmänfarlig ödeläggelse i Malmö i december 2018 samt grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.

  Åtalet omfattar tre händelser: Lantmannagatan den 4 december 2018 då en sprängladdning placerades utanför porten till en mindre livsmedelsbutik. Två personer misstänks ha anstiftat gärningen, medan en tredje är misstänkt för att ha utfört den, eller i vart fall hjälpt den som i så fall utförde gärningen genom att tillhandahålla material som varit nödvändig för att utföra gärningen. Den person som misstänks för att ha utfört gärningen knyts till gärningen genom bland annat dna-bevisning. De som åtalas för anstiftan genom samtal från hemlig telefonavlyssning samt information från beslagtagna telefoner. Södra Gulsparvsgatan den 9 december 2018 då en sprängladdning placerades utanför en lägenhetsdörr. Den misstänkte gärningsmannen anträffades sedan svårt skadad utanför lägenheten. Utöver gärningsmannen misstänks en person för anstiftan av gärningen och två personer, utifrån säkrade övervakningsfilmer och spaningsiakttagelser, för medhjälp genom att ha tillhandahållit material som varit nödvändig för att utföra gärningen. Ridspögatan den 22 december 2018 då en sprängladdning placerades utanför en fastighet som vid tillfället var tom. En person åtalas misstänkt för att ha utfört gärningen, detta utifrån spaningsiakttagelser av polis den aktuella natten. Därutöver åtalas två personer för medhjälp till gärningen. Den ena eftersom han tillhandahållit material för att utföra gärningen, den andra eftersom han dels visat gärningsmannen var han skulle utföra gärningen samt därefter ha lånat ut sin bil till gärningsmannen. Dessutom väcks åtal för grovt vapenbrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse med anledning av att polis den 23 januari 2019 anträffade två automatvapen, en större mängd ammunition samt sprängmedel och hjälpmedel på ett vindsutrymme på Lönngatan i Malmö. Bevisningen mot de åtalade består i detta fall i huvudsak av dna-spår och fingeravtryck samt information från hemlig telefonavlyssning och från beslagtagna telefoner. Utöver ovanstående väcks även åtal för ett antal andra brott, såsom försök till utpressning, olaga hot och narkotikabrott. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 10713-18. Kontakt Kammaråklagare Christoffer Östlind är tillgänglig för media i dag klockan 13–14.30, 010-562 60 99. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat hovrättsdom och vill att Högsta domstolen prövar när en misshandel ska anses synnerligen grov.

  Hovrätten har dömt en man för bland annat grov misshandel till fängelse i fyra år och sex månader. Misshandeln har bestått i att mannen under flera timmars tid misshandlat sin sambo med knytnävar och tillhyggen över huvud och kropp, hällt kokande vatten runt och över hennes underliv, tagit upprepade strypgrepp samtidigt som han uttalat dödshot samt med full kraft slagit mot hennes underben med ett hyllplan till en garderob, vilket orsakat en fraktur på underbenet. Av misshandeln har sambon orsakats synnerliga smärtor och omfattande skador, bland annat då frakturen i underbenet inflammerats och hon därmed riskerar bestående men. Efter misshandeln har mannen, för att undgå ansvar, under uppemot en veckas tid hindrat sambon från att komma under läkarbehandling, vilket orsakat henne synnerligt lidande och förvärrat hennes skador. Riksåklagaren yrkar i Högsta domstolen att mannen ska dömas för synnerligen grov misshandel och att påföljden ska bestämmas till fängelse i sex år. Det är enligt riksåklagaren av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar när en misshandel ska anses synnerligen grov. Läs mer: AMR 4785-19 (pdf) Kontakt My Hedström, byråchef, 010-562 50 27 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har lämnat in häktningsframställan till Luleå tingsrätt om misstänkt mord i Piteå den 6 oktober. Åklagaren är tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen.

  Tid för häktningsförhandlingen är ännu inte bestämd, det är tingsrätten som sätter ut tiden för denna. Tingsrättens målnummer: B 2804-19. Kontakt Kammaråklagare Anna Väppling är tillgänglig efter häktningsförhandlingen, 010-562 65 40. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >