Aktuella pressmeddelanden

Augusti

 • På åklagares begäran har Gällivare tingsrätt i dag beslutat om förlängd åtalstid för de tre personer som är häktade i ärendet.

  - De tre personer som tidigare häktats misstänkta för mord och brott mot griftefriden är fortfarande på sannolika skäl misstänkta för dessa brott. Åtalsfristen avseende samtliga misstänkta har på åklagarens begäran förlängts till den 12 september 2019 klockan 11. Anledningen till förlängningen är att utredningen inte hinner slutföras innan den tidigare utsatta åtalstiden löper ut, berättar kammaråklagare Henrik Wallin vid Åklagarkammaren i Luleå. Målnummer vid Gällivare tingsrätt: B 607–19 Åklagaren har i nuläget ingen ytterligare information att lämna och har inte heller någon möjlighet att lämna kommentarer på telefon för tillfället. När ny information finns i ärendet kommer denna att lämnas i nytt pressmeddelande.             Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En person anhölls i tisdags misstänkt för mord den 14-15 maj 2018 i Örebro. Personen har i dag begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord.

  - Jag gör gällande att det finns risk att den misstänkte på fri fot kan förstöra bevis eller på annat sätt försvåra utredningen (så kallad kollusionsfara). Straffskalan för mord är dessutom sådant att häktning ska ske om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas (så kallad obligatorisk häktning), säger kammaråklagare Åsa Hiding, som leder förundersökningen. Åklagaren anser att den misstänkte ska vara häktad med restriktioner. Häktningsförhandlingen kommer att hållas klockan 13.30 i Örebro tingsrätt. Målnummer i Örebro tingsrätt: B 2705-18. Kontakt Åklagaren Åsa Hiding kommer att – efter avslutad förhandling – lämna en kort kommentar på plats. Hon kommer inte att besvara några frågor. Inte heller i övrigt kommer någon från utredningen att kunna svara på frågor i dag.     Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för bl.a. människorov utanför Göteborg

  Totalt sju personer har i dag åtalats misstänkta för inblandning i brottslighet i samband med kidnappning av två brottsoffer från Östergötland i slutet av februari 2019. Offren hölls inspärrade under en helg i ett hus i samhället Floda, utanför Göteborg.

  Läs mer

  Totalt sju personer har i dag åtalats misstänkta för inblandning i brottslighet i samband med kidnappning av två brottsoffer från Östergötland i slutet av februari 2019. Offren hölls inspärrade under en helg i ett hus i samhället Floda, utanför Göteborg.

  Utredningen har visat att bakgrunden till brotten är en skuld som det ena brottsoffret haft som hamnat hos personer i den undre världen för indrivning. Ärendet har kopplingar till grov organiserad brottslighet i Göteborg. Förutom människorov är brottsrubriceringarna i åtalet synnerligen grov misshandel genom tortyrliknande misshandel av det ena brottsoffret, samt grovt olaga tvång genom att gärningsmännen misstänks att med våld och hotelser tvingat det ena brottsoffret att låna ihop pengar för att betala gärningsmännen. Två personer har åtalats för penningtvättsbrott genom att hjälpa gärningsmännen att få tillgång till brottspengarna efter brottet. - Brottsoffren har valt att inte längre medverka i utredningen så vi driver ärendet med hjälp av den omfattande bevisning som vi samlat in under utredningen som bekräftar vad vi anser har hänt i Floda, säger kammaråklagare Daniel Larson. Polisens grupp för grova brott i Alingsås har jobbat intensivt för att reda ut vad som hänt och vilka som varit inblandade. I ärendet har spanska myndigheter assisterat svensk polis och gripit två av dem som nu åtalas. - Det är beklagligt att brottsoffren inte vågar berätta under rättsprocessen. Jag har dock förståelse för att det är obehagligt att ange grovt kriminella med stort våldskapital. Mitt under utredningen sprängdes delar av ett hus tillhörande det ena brottsoffrets föräldrar och detta tolkar vi som ett sätt att tysta brottsoffren. Det inträffade är självklart utomordentligt allvarligt, avslutar Daniel Larson. Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 324-19 Sprängningen som nämns ovan utreds som ett separat ärende, av polisen i region Öst. Kontakt Kammaråklagare Daniel Larson är tillgänglig per telefon för media i dag fredag kl. 13 - 15, 010-562 58 34.        Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En kvinnlig kolumnist som i sociala medier pekat ut en manlig journalist som våldtäktsman har i dag åtalats för grovt förtal.

  År 2011 anmälde kvinnan mannen för en våldtäkt som ska ha ägt rum år 2006, men förundersökningen lades ned med hänvisning till att brott inte kunde styrkas. I oktober 2017 lade kvinnan ut material i sociala medier där hon med namn pekade ut mannen som våldtäktsman. Förundersökning inleddes i januari 2018. - Jag har beslutat att väcka åtal för att den spridda uppgiften om att mannen ska ha våldtagit kvinnan är ägnad att utsätta honom för andras missaktning och då är det ett förtal. På grund av den stora spridningen och den skada som det har åsamkat mannen är det påkallat att det utreds och det är då även fråga om ett grovt brott enligt min uppfattning, säger kammaråklagare Daniel Suneson. Målnummer Stockholms tingsrätt: B 1755-18 Kontakt Daniel Suneson är tillgänglig för media per telefon i dag kl. 9-10:30, 010-562 55 93.         Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 19-årige man som är misstänkt för inblandning i mordet på en kvinna i Malmö har i dag begärts häktad av åklagare.

  Mannen begärs häktad på sannolika skäl, alternativt skälig misstanke, för medhjälp till mord på kvinnan, medhjälp till försök till mord på den man som också var närvarande samt grovt vapenbrott. Häktningsförhandlingen äger rum i Malmö tingsrätt kl. 13.30 i dag, torsdag. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 8001-19. Kontakt Vice chefsåklagare Anna Palmqvist är tillgänglig för frågor från media på 010-562 61 67 i en timme efter att förhandlingen är avslutad. Innan dess har inte åklagaren möjlighet att svara på frågor från media.       Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Daniel Suneson har beslutat att inte överklaga domen från Stockholms tingsrätt där en amerikansk artist och ytterligare två personer dömdes till villkorlig dom för misshandel.

  - Jag har accepterat tingsrättens bevisvärdering, det vill säga att det inte är styrkt att det använts hela eller trasiga flaskor vid misshandeln. Jag anser att gärningen har ett något högre straffvärde än de två månader som tingsrätten har kommit fram till, men jag har vid en samlad bedömning valt att ändå inte överklaga domen. Samtliga tre har faktiskt lagförts för misshandel och tingsrätten har avfärdat nödvärnsinvändningen och det tycker jag var viktigt att få klarlagt i det här ärendet, säger kammaråklagare Daniel Suneson. Misshandeln ägde rum i centrala Stockholm den 30 juni och tre män häktades den 5 juli misstänkta för brottet. Alla tre släpptes ur häktet efter att rättegången avslutats. Den 14 augusti dömdes de av tingsrätten för misshandel till villkorlig dom. Länk till tingsrättens pressmeddelande. Stockholms tingsrätt, målnummer B 9283-19. Åklagaren är tillgänglig för media i dag tisdag kl. 9-10.30 på 010-562 55 93.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Rättegång i polisskjutningsärende

  Tisdag den 3 september inleds rättegången i Stockholms tingsrätt i det ärende där en 20-årig man sköts till döds i Stockholms innerstad i augusti 2018. En polis är åtalad för vållande till annans död alternativt tjänstefel och två andra poliser är åtalade för tjänstefel. Efter att hela rättegången är avslutad kommer åklagaren finnas tillgänglig för media. Innan dess lämnar inte åklagaren några kommentarer.

  Läs mer

  Tisdag den 3 september inleds rättegången i Stockholms tingsrätt i det ärende där en 20-årig man sköts till döds i Stockholms innerstad i augusti 2018. En polis är åtalad för vållande till annans död alternativt tjänstefel och två andra poliser är åtalade för tjänstefel. Efter att hela rättegången är avslutad kommer åklagaren finnas tillgänglig för media. Innan dess lämnar inte åklagaren några kommentarer.

  Målnummer Stockholm tingsrätt: B 10655-18 Kontakt Chefsåklagare Martin Tidén kommer att vara tillgänglig efter att förhandlingen är avslutad på rättegångens sista dag. Enligt tingsrättens huvudförhandlingsplan blir det den 16 september, eller någon av reservdagarna 17 eller 19 september. Innan dess lämnar inte åklagaren några ytterligare kommentarer. Förhandlingsplan från Stockholms tingsrätt               Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Misstänkt för hot mot universitet nu släppt på fri fot

  I dag söndag klockan 12.30 beslutade åklagare att häva anhållandet av den man som misstänks för hot mot universitetet i Linköping i fredags. Han är alltjämt misstänkt för grovt olaga hot och otillåten affischering. Förundersökningen fortsätter.

  Läs mer

  I dag söndag klockan 12.30 beslutade åklagare att häva anhållandet av den man som misstänks för hot mot universitetet i Linköping i fredags. Han är alltjämt misstänkt för grovt olaga hot och otillåten affischering. Förundersökningen fortsätter.

  - Förhör har hållits med den misstänkte personen, husrannsakan har genomförts i hans bostad och på andra platser där han antogs ha vistats. Ett vapenliknande föremål togs i beslag. Efter polisens undersökning, konstaterades att det inte rör sig om ett riktigt vapen. Det påträffades heller inget som tyder på att den misstänkte har tillgång till, eller har försökt att anskaffa vapen eller annat material för att utföra ett attentat, säger chefsåklagare Eva Nemec Nordh vid Åklagarkammaren i Linköping. - Av förhören med den misstänkte framgår att syftet med affischerna och filmerna varit att marknadsföra sin egenproducerade musik på Spotify och andra media. Min bedömning är att det inte föreligger någon risk för fortsatt brottslighet. Då det inte heller längre föreligger någon risk att den misstänkte ska kunna påverka utredningen saknas laglig grund att hålla honom fortsatt frihetsberövad. Den misstänktes dator och andra föremål är tagna i beslag, förhör är hållna och filmer är säkrade, berättar åklagaren. Mannen är fortfarande misstänkt för grovt olaga hot och otillåten affischering. Förundersökningen fortsätter. Kontakt Förundersökningsledaren, chefsåklagare Eva Nemec Nordh är tillgänglig för kommentarer på telefon 010-562 58 01 i dag söndag mellan klockan 14 och 16. Vänligen respektera tiden. Målnummer vid Åklagarmyndigheten: AM-113453-19             Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Status i ärende om hot mot universitet i Linköping

  Under helgen ska fortsatta förhör genomföras med den person som anhölls av åklagare i går kväll misstänkt för vapenbrott samt grovt olaga hot riktade mot universitetet i Linköping. Även andra sedvanliga utredningsåtgärder kommer att vidtas i ärendet.

  Läs mer

  Under helgen ska fortsatta förhör genomföras med den person som anhölls av åklagare i går kväll misstänkt för vapenbrott samt grovt olaga hot riktade mot universitetet i Linköping. Även andra sedvanliga utredningsåtgärder kommer att vidtas i ärendet.

  - Efter ett kortare inledande förhör under gårdagen fortsätter nu förhören med den misstänkte tillsammans med hans försvarare under helgen. Den misstänkte förnekar brott. Det som händer härnäst i utredningen är att det ska genomföras undersökningar av de beslag som gjorts. Även andra sedvanliga förundersökningsåtgärder såsom kartläggning av den misstänkte och hans förehavanden den senaste tiden kommer att vidtas, berättar chefsåklagare Eva Nemec Nordh vid Åklagarkammaren i Linköping. - Det är också viktigt att framhålla att inget tyder på att det skulle vara ytterligare personer än den nu anhållne inblandade i brottet. Den enda misstänkte gärningsmannen i ärendet är den person som anhölls i går och som sedan dess finns i polisens förvar. Vår bedömning är att det inte föreligger någon fara för allmänheten. Åklagaren har i nuläget ingen möjlighet att lämna ytterligare kommentarer i ärendet men kommer att vara tillgänglig för media när ett beslut i häktningsfrågan är fattat. Beslut ska tas senast måndag klockan 12. När ny information finns i ärendet kommer denna att kommuniceras i nytt pressmeddelande.             Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Under fredagseftermiddagen framfördes hot mot universitetet i Linköping från en person på sociala medier. Den misstänkte har nu anhållits av åklagare.

  - Under kvällen har förhör med den misstänkte inletts. En husrannsakan i hans bostad har också genomförts. Klockan 20.28 ikväll beslutade jag att anhålla mannen på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot och vapenbrott, berättar förundersökningsledaren, chefsåklagare Eva Nemec Nordh vid Åklagarkammaren i Linköping. - Mannen finns nu i förvar hos polisen och förundersökningen fortgår. Under morgondagen kommer det att ske fortsatta förhör med den misstänkte tillsammans med offentlig försvarare. Beslut om personen ska begäras häktad ska tas av åklagare senast på måndag klockan 12.             Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >