Aktuella pressmeddelanden

Juli

 • Riksåklagaren kommenterar uppgifter i Nyhetsmorgon i TV4

  I söndagens Nyhetsmorgon i TV4 fördes ett samtal mellan programledaren och kriminologen Leif GW Persson om åklagarens arbete i utredningen där en artist är häktad misstänkt för misshandel i Stockholm. Med anledning av uppgifter i inslaget lämnar riksåklagare Petra Lundh följande kommentar:

  Läs mer

  I söndagens Nyhetsmorgon i TV4 fördes ett samtal mellan programledaren och kriminologen Leif GW Persson om åklagarens arbete i utredningen där en artist är häktad misstänkt för misshandel i Stockholm. Med anledning av uppgifter i inslaget lämnar riksåklagare Petra Lundh följande kommentar:

  - Åklagaren har agerat på samma sätt som i andra utredningar med att fatta självständiga beslut. I detta fall har domstolarna delat åklagarens uppfattning att personen ska vara häktad. Att en misstänkt eller en målsägande är känd är inget skäl att särbehandla personen, säger riksåklagare Petra Lundh och fortsätter: - Beslut som åklagare fattar har stor påverkan på enskilda personer. Självklart ska därför åklagare kunna granskas och tåla kritik som rör deras utredningar. Det är också viktigt att åklagare uppträder korrekt och professionellt. I inslaget i TV4 recenserades dock åklagarens utseende och detta framhölls som väsentligt i sammanhanget. Dessutom framfördes spekulationer att åklagaren agerat utifrån en vilja att bli berömd. - Vi ska ha ett öppet debattklimat, men de personangrepp som framfördes i inslaget går långt över gränsen, avslutar Petra Lundh.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sedan värnplikten återinfördes har riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot vid brott mot totalförsvarsplikten upphävts. En genomgång visar att domstolarna dömer ut olika belopp, allt mellan 500 kr och 2000 kr. Nu vill riksåklagaren att Högsta domstolen fastställer ett enhetligt belopp.

  Den som kallats till mönstring men uteblir uppsåtligen eller av oaktsamhet behöver sällan få sitt ärende prövat av domstol eftersom brottet erkänns. Då beslutar polisen om penningbot istället. Därför är det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen fastställer nivån på penningboten. I det aktuella ärendet som riksåklagaren vill få prövat yrkas att påföljden ska fastställas till penningböter om minst 2000 kronor. Överklagande Kontakt Byråchef My Hedström 010-562 50 27   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Hovrättsdom i uppmärksammat våldtäktsärende i Uppsala

  Svea hovrätt meddelar i dag kl. 11 dom i ett ärende där en man åtalats misstänkt för två fall av våldtäkt och köp av sexuell tjänst av en kvinna som är offer för människohandel. De misstänkta brotten skedde i juli 2018. Åklagaren är tillgänglig för media efter att dom meddelats.

  Läs mer

  Svea hovrätt meddelar i dag kl. 11 dom i ett ärende där en man åtalats misstänkt för två fall av våldtäkt och köp av sexuell tjänst av en kvinna som är offer för människohandel. De misstänkta brotten skedde i juli 2018. Åklagaren är tillgänglig för media efter att dom meddelats.

  Den första juli 2018 trädde den nya sexualbrottslagstiftningen i kraft. Lagen bygger på frivillighet. Ärendet är det första i sitt slag med den nya lagstiftningen där misstänkt är sexköpare och målsägande är offer för människohandel. Uppsala tingsrätt dömde mannen för ett fall av oaktsam våldtäkt och två fall av köp av sexuell tjänst. - Jag menar att mannen har vetat att målsäganden inte deltagit frivilligt i något av fallen eftersom hon varit ett offer för människohandel, säger kammaråklagare Anneli Tirud Wallin. Målnummer Svea hovrätt B 5624-19 Kontakt Kammaråklagare Anneli Tirud Wallin är tillgänglig i dag måndag 15 juli, 010-562 53 12.        Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en man häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och en kvinna på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord i Grängesberg, Ludvika kommun. De anhölls sent i fredags kväll efter att en man i 35-årsåldern hittats död. Efter häktningsförhandlingen är åklagaren tillgänglig för media.

  Händelsen ägde rum utanför en pizzeria. Under helgen har brottsplatsen undersökts och beslagtagna föremål kommer att analyseras. De två misstänkta och flera vittnen är hörda. De båda misstänkta förnekar brott. Häktningsförhandlingar äger rum i Falu tingsrätt i dag, måndag, kl. 11 och kl. 12. Kontakt Efter sista häktningsförhandlingen är kammaråklagare Johan Knies tillgänglig på plats i rätten. Efter det är han tillgänglig per telefon 010-562 67 12 fram till kl. 14. Innan häktningsförhandlingen finns inga ytterligare upplysningar att lämna.  Målnummer Falu tingsrätt: B 2489-19    Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Polisen i Blekinge nordöstra Skåne, avdelning grova brott, utreder ett ärende om misstänkt mord. Händelsen inträffade i Karlskrona kommun den 11 juli 2019.

    En kvinna är avliden. En person är anhållen på sannolika skäl misstänkt i ärendet, häktningsframställan sker troligen under fredagen. Den avlidne och den misstänkte är kända för varandra. Omständigheterna kring ärendet är av känslig natur och därför lämnas inga kommentarer i övrigt. Ärendet leds av Åklagarkammaren i Karlskrona.             Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Angående utredningen kring artisten pågår alltjämt ett intensivt utredningsarbete. Flera utredningsåtgärder har vidtagits och analyser av material pågår.

  Det pågår även parallellt en utredning avseende en motanmälan riktad mot målsäganden angående ofredande och misshandel. Senast den 19 juli måste åklagaren besluta om åtal ska väckas i ärendet. Närmare kommentar om bevisläge samt vilka utredningsåtgärder som vidtas kan på grund av förundersökningssekretess inte lämnas.   Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 9283-19.               Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En begärd häktad för mordförsök på ung flicka i Skellefteå

  Under morgonen/förmiddagen tisdagen den 9 juli utsattes en ung flicka för ett mordförsök på Gymnasievägen i Skellefteå. En man anhölls på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och åklagare har nu på morgonen skickat in häktningsframställan till Skellefteå tingsrätt. Polisen söker också kontakt med ett vittne som enligt uppgift ska ha befunnit sig i närheten av brottsplatsen vid tillfället.

  Läs mer

  Under morgonen/förmiddagen tisdagen den 9 juli utsattes en ung flicka för ett mordförsök på Gymnasievägen i Skellefteå. En man anhölls på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och åklagare har nu på morgonen skickat in häktningsframställan till Skellefteå tingsrätt. Polisen söker också kontakt med ett vittne som enligt uppgift ska ha befunnit sig i närheten av brottsplatsen vid tillfället.

  Häktningsförhandling i ärendet är planerad till klockan 10 i morgon fredag vid Skellefteå tingsrätt. - Målsäganden, en ung flicka, har nu fått lämna lasarettet och i förhör kunnat lämna sin berättelse av händelseförloppet. Vid förhör har det också framkommit att flickan och den misstänkte gärningsmannen, en man född 1982, sedan en kort tid varit bekanta med varandra, säger kammaråklagare Stina Westman vid Åklagarkammaren i Umeå. - Av de uppgifter vi har i ärendet ska det också finnas ett vittne som polisen är angelägen om att komma i kontakt med. Det aktuella vittnet ska ha kört en permobil i närheten av Gymnasievägen 24 i Skellefteå under tisdag morgon/förmiddag och kan ha uppgifter som är relevanta för utredningen. Den här personen uppmanas därför att ta kontakt med polisen på telefon 11414 eller genom att uppsöka polisen i Skellefteå. Åklagaren har ingen möjlighet att lämna kommentarer till media i ärendet i nuläget. När ny information finns att lämna så kommer den att kommuniceras via pressmeddelande.   Målnummer: B 836-19 vid Skellefteå tingsrätt                   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Under Almedalsveckan har politiker i justitieutskottet och åklagare mötts i korta samtal där politikerna har ställt frågor till åklagarna. Samtalen har spelats in som fem poddar med olika ämnen.

  Politikerna har valt vad de vill prata om, bland annat diskuteras hedersvåld, sexualbrottslagstiftningen och framtidsfrågor. Lyssna på poddarna här Lyssna på Podbean Lyssna på Spotify (kan kräva inloggning)   Fredag: Maria Strömkvist (S) om kvinnofrid Måndag: Linda Westerlund Snecker (V) om våldtäktsutredningar och lagstiftningen Tisdag: Louise Meijer (M) om utmaningar för åklagarna i framtiden Onsdag: Juno Blom (L) om hedersvåld och våld i nära relationer Torsdag: Fredrik Lundh Sammeli (S) om samtyckeslagstiftningen och hur den fungerar i praktiken

  Läs mer
 • Åklagaren är tillgänglig för media i Stockholms tingsrätt efter häktningsförhandlingen mot den artist som är misstänkt för grov misshandel.

  Häktningsförhandlingen mot den misstänkta artisten är utsatt av tingsrätten till kl. 10-11. Därefter, om inte förhandlingen drar ut på tiden, är kammaråklagare Fredrik Karlsson tillgänglig för media i domstolens lokaler. Häktningsförhandlingarna mot de andra två personerna börjar 11.40 respektive 12.20. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 9283-19.   Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag begärt tre män häktade för en misshandel som ägde rum i Stockholm i söndags. En av personerna är den artist som omnämnts i media.

    De tre är enligt åklagaren på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel. Skälet till att de begärs häktade är att det finns flyktfara och risk för att de på fri fot kan förstöra utredningen, enligt åklagaren.       Igår kväll kl. 21.00 frigavs en person, en livvakt. Misstankarna mot honom avsåg misshandel av normalgraden. Dessa misstankar har i dag av lagts ned av åklagaren.       Häktningsförhandlingarna kommer troligtvis att hållas i morgon fredag. Den utredningstid som begärs är två veckor.   Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 9283-19.     Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >