Aktuella pressmeddelanden

2020

 • Tre unga män åtalas för ett flertal bilbränder i Skövde i maj i år. Åklagarna är tillgängliga för media.

  I början av maj brann ett stort antal bilar på olika platser i Skövde. Nu åtalas tre unga män för bränderna. Alla tre personerna åtalas för grov mordbrand, grov skadegörelse och fyra fall av mordbrand. Två av dem åtalas dessutom för ytterligare två fall av grov skadegörelse samt mordbrand och försök till mordbrand.   Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 2129–20.   Kontakt Kammaråklagare Berit Andreasson, 010-562 52 40 och vice chefsåklagare Jenny Karlsson, 010-562 72 09, är tillgängliga för media i dag kl. 14-15.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag tisdag har ett myndighetsgemensamt tillslag gjorts mot grov organiserad brottslighet på ett antal platser i Malmö. Tillslagen har bland annat skett mot flera växlingskontor.

  - Vi har i dag efter lång tids utredning frihetsberövat personer som var i blickfånget för den här insatsen. Vi menar att växlingskontoren har varit en viktig beståndsdel för den grova organiserade brottsligheten i regionen. Det är därför tillfredsställande att vi har kunnat genomföra det här tillslaget i samverkan med olika myndigheter. De misstänkta brotten handlar om synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott, säger kammaråklagare Ulla Karlbrink vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren lämnar en kort information med anledning av att en person i natt anhållits misstänkt för människorov.

  - Det finns ingen person som i nuläget är bortförd mot sin vilja och omständigheterna kring bortförandet är relativt oklara. Det kan därför komma att bli fråga om en omrubricering av brottsmisstanken. Den fortsatta utredningen kommer förhoppningsvis att klargöra vad det är som har hänt, men det är för tidigt att ha en uppfattning om, säger vice chefsåklagare Anna Jakobsson. Åklagaren kan inte lämna någon ytterligare information för tillfället. När mer information finns kommer det att publiceras i ett pressmeddelande. Målnummer i Norrköpings tingsrätt:B 3387-20.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Estoniaanmälan mottagen

  Åklagare vid Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet har fått begäran om överprövning i Estoniaärendet. Hon ska nu börja sätta sig in i ärendet och har därför ingen information att lämna för närvarande.

  Läs mer

  Åklagare vid Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet har fått begäran om överprövning i Estoniaärendet. Hon ska nu börja sätta sig in i ärendet och har därför ingen information att lämna för närvarande.

  En begäran har kommit in till Åklagarmyndigheten om att förundersökningen från 1990-talet om Estonias förlisning ska återupptas pga. att det kommit fram nya omständigheter. - Jag har fått ärendet och ska nu sätta mig in i det. I den begäran som kommit in hänvisar man till uppgifter i den tv-dokumentär som nyligen visats. Jag kommer därför att ta del av dokumentären. Vad som i övrigt behöver göras innan jag beslutar om jag ska återuppta förundersökningen eller inte kan jag i dagsläget inte svara på, säger kammaråklagare Karolina Wieslander. När ny information finns om ärendet kommer det att publiceras i ett nytt pressmeddelande. Bakgrund Under 1990-talet bedrevs en förundersökning, brottsutredning, om ärendet. Den lades ned av åklagare 1997. Beslutet att lägga ned förundersökningen begärdes överprövat till en överåklagare och slutligen till riksåklagaren som 1999 beslutade att inte återuppta förundersökningen eftersom de brott som förundersökningen omfattade var preskriberade. Riksåklagarens beslut begärdes i sin tur omprövat, men riksåklagaren beslutade 2000 att inte ändra sitt tidigare beslut.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen om misstanke om mord vid Sturkö utanför Karlskrona har lagts ner. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Ett par i 80-årsåldern försvann i slutet av augusti i Karlskrona och hittades sedan döda i sin bil i vattnet vid Sturkö utanför Karlskrona. Förundersökningen har nu lagts ner av vice chefsåklagare Marie Lindström. - Ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet. Polisen har hållit en mängd förhör, det har genomförts tekniska och rättsmedicinska undersökningar med mera. - På det utredningsmaterial som finns går det inte att bevisa att den som har varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt. - Det saknas ögonvittnen till händelsen. De två viktigaste personerna som vi hade velat förhöra är avlidna och det går därför inte att visa vad som har föranlett händelsen. Därmed går det inte att bevisa att den som har varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Eftersom förundersökningen har lagts ner så består förundersökningssekretessen. Det innebär att åklagaren är förhindrad att lämna mer information i ärendet. Beslutets ärendenummer: AM-120376-20.   Kontakt Vice chefsåklagare Marie Lindström är tillgänglig för media per telefon i dag kl. 11-12, 010-562 61 24   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den person i Malmö som tidigare i veckan anhölls misstänkt för två fall av grovt vapenbrott har släppts och åklagaren har hävt anhållandet.

  Anhållandet hävdes 11.40. Misstankarna om brott kvarstår dock och förundersökningen fortsätter. Det finns i nuläget ingen mer information att ge i ärendet. När mer information finns att lämna så kommer det att ske genom ett pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtta personer åtalade i penningförfalskningsärende i Uddevalla

  Åklagaren har i dag väckt åtal i ett omfattande mål om grov penningförfalskning och sjutton fall av bedrägerier och försök till bedrägeri. Sju av de åtalade misstänks ha varit delaktiga i att på ett systematiskt sätt tillverka femhundralappar som de använt för att handla och växla in riktiga kontakter med. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  Läs mer

  Åklagaren har i dag väckt åtal i ett omfattande mål om grov penningförfalskning och sjutton fall av bedrägerier och försök till bedrägeri. Sju av de åtalade misstänks ha varit delaktiga i att på ett systematiskt sätt tillverka femhundralappar som de använt för att handla och växla in riktiga kontakter med. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

  I juli i år fattades misstankar om att två personer betalat med falska femhundrasedlar på en bensinmack i Tanumshede i Bohuslän. En person greps i Grebbestad och ytterligare sex personer greps i en lägenhet i Munkedal. – I lägenheten påträffades föremål som ger stöd för att de misstänkta har förfalskat pengar där. Bland annat hittade polisen falska sedlar i en väska, ark med sedeltryck på och äkta kontanter som jag menar att de misstänkta har fått i växel när de betalat med de falska sedlarna. En skrivare för att trycka de falska sedlarna påträffades också i en angränsande lägenhet, säger assistentåklagare Malin Bogren som lett förundersökningen. De sedeltryck som påträffades i lägenheten uppgick till 160 500 kronor. Åtalet omfattar även försök, alternativt förberedelse till penningförfalskning, grovt brott och förberedelse till grovt bedrägeri. Även de enstaka bedrägerierna har haft betydelse för att se helheten i systematiken. Sex personer är häktade sedan i somras. En sjunde person var häktad, men släpptes under hösten. Den åttonde personen åtalas endast för att ha varit med vid ett köp och är därför inte häktad. Enligt åklagaren är tillvägagångssättet organiserat och systematiskt. Bedrägerierna har främst skett på Västkusten, men sedlar som kunnat knytas till ärendet har påträffats även i andra delar av landet. I Grebbestad begicks nio bedrägerier på en dag mot olika butiker. – De har arbetat tillsammans i olika konstellationer och åkt runt till mindre butiker och restauranger där de handlat för mindre summor, betalat med de falska femhundrasedlarna och på så sätt fått äkta växelpengar i retur. Jag menar att alla sju har varit delaktiga i brottsupplägget, säger Malin Bogren. Personal har reagerat på sedlarna och kontaktat polisen, men i vissa fall har de inte upptäckt att sedlarna är falska. – Vi använder sällan kontanter nu för tiden, och många kanske inte vet hur sedlar ska se ut. Många har inte hunnit reagera på de falska sedlarna direkt vid köpet, utan vid flera tillfällen har de misstänkta hunnit lämna butiken innan personalen insett att de mottagit en falsk sedel, säger Malin Bogren. Målnummer i Uddevalla tingsrätt: B 1967-20   Kontakt Assistentåklagare Malin Bogren är tillgänglig för media i dag torsdag kl. 12.30–13.30 på telefon 010-562 61 21. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Frågan gäller om Patent- och marknadsdomstolen kan vara behörig att pröva en anmälan enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

  Efter att amerikanska myndigheter begärt internationell rättslig hjälp med anledning av misstänkt upphovsrättsintrång i USA har svensk åklagare verkställt beslag från 14 olika personer i Sverige  och anmält dem till rättens prövning. Anmälan gjordes till Patent- och marknadsdomstolen, som fastställde samtliga beslag. Efter att tre av de berörda personerna överklagat beslutet har Patent- och marknadsöverdomstolen kommit fram till att Patent- och marknadsdomstolen inte är behörig att pröva de aktuella beslagen. Riksåklagaren har nu överklagat Patent- och marknadsöverdomstolens beslut. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör om Patent- och marknadsdomstolen kan vara behörig att pröva en anmälan enligt lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål när det är fråga om bl.a. upphovsrättsintrång som är begånget i annat land. Överklagandet AMR-7827-20 (pdf) Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer har i dag åtalats vid Ångermanlands tingsrätt för bland annat grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Åklagaren är tillgänglig på telefon.

  – De som har åtalats är tre män från Kramfors kommun. Två av dem ligger bakom ett av de största säljarkontona på den numera nedsläckta marknadsplatsen Flugsvamp 2 på Darknet och den tredje personen åtalas för att ha hjälpt till med att ha tvättat pengar. Huvudmännen är misstänkta för att vid över 3 000 tillfällen ha sålt narkotika och läkemedel på flera olika marknadsplatser på Darknet under cirka fem års tid. Försäljningen har framförallt omfattat olika typer av narkotikaklassade tabletter men även kokain, amfetamin och cannabis samt receptbelagda läkemedel har ingått i gärningspersonernas produktsortiment, säger kammaråklagare Emelie Källfelt på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet – Det är tillfredsställande att vi nu kan väcka åtal mot de här personerna som faktiskt ansvarat för ett av de största säljarkontona på Darknet. Det visar också att både säljare och köpare på nätet inte längre kan vara anonyma. Utredningen visar vidare tydligt vilka risker köparna har utsatt sig för då flera av preparaten bokstavligen har kokats ihop i källaren hos en av de misstänkta personerna. Det handlar i huvudsak om försäljning till svenska köpare, säger Emelie Källfelt. – Det har varit en omfattande utredning till vilken kompententa polisresurser från hela landet har bidragit. Vi har tillsammans med åklagarna genomfört en noggrann utredning. Våra metoder har ständigt förfinats och vi är mycket nöjda med att vi nu kommer till åtal, säger polisinspektör Maria Bååth på Nationellt it-brottscentrum vid NOA. Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 352–20. Målet kommer att pågå i fem dagar vid Ångermanlands tingsrätt med start den 1 december.  Kontakt Kammaråklagarna Emelie Källfelt och Johanna Kolga är tillgängliga på telefon kl. 11-11.30. Emelie Källfelt, 010-562 55 59 Johanna Kolga, 010-562 53 87 Fakta Darknet är ett paraplybegrepp som beskriver delar av internet som inte är avsedda för offentlig visning. Darknet är ofta förknippat med den krypterade delen av webben, där ip-adresser anonymiseras och användares aktivitet är svår att spåra. På Darknet äger svarta affärer och annan olaglig handel rum. Flugsvamp 2 och 3 är marknadsplatser som riktar sig till allmänheten på Darknet.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Särskilda åklagarkammaren har anhållit en person på sannolika skäl misstänkt för två fall av grovt vapenbrott.

  Personen är hemmahörande i Malmö. Förundersökning pågår nu med sedvanliga utredningsåtgärder. När mer information finns att lämna i ärendet så kommer det att ske genom ett pressmeddelande. Särskilda åklagarkammaren vid Åklagarmyndigheten bedömer anmälningar och misstankar mot polisanställda, åklagare, domare, riksdagsmän m.fl.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >