Beslut i uppmärksammat sexualbrottsärende

Publicerad: 2020-12-18 10:17:32

Åklagaren har i dag den 18 december utfärdat ett strafföreläggande till en man för ett fall av köp av sexuell tjänst som ägde rum den 14 maj i centrala Stockholm. Samtidigt har åklagaren lagt ned förundersökningen om oaktsam våldtäkt vid samma tillfälle.

Skälet till att förundersökningen om oaktsam våldtäkt lagts ned är att varken åklagaren eller kvinnans målsägandebiträde har kunnat nå kvinnan för att få hennes berättelse i den delen. Mannen har inte varit delgiven misstanke om oaktsam våldtäkt.

– Vi saknar kvinnans berättelse och uppgifter från tillfället som behövs för att jag objektivt ska kunna utreda om något har skett mot hennes vilja. Vi har utan framgång försökt komma i kontakt med kvinnan, bl.a. via myndigheter i Rumänien, säger Paulina Brandberg som varit förundersökningsledare i ärendet.

Mannen har erkänt sexköpet och får ett strafföreläggande utfärdat. Det innebär att mannen ska betala dagsböter.

– Jag har begärt in kompletterande uppgifter om mannens ekonomi och har utgått från de inkomster han har i dag när jag har fastställt storleken på dagsboten. Mannen ska betala 15 500 kronor, säger Paulina Brandberg.

Det här är strafföreläggande

Det här är oaktsam våldtäkt

Allmänna handlingar i ärendet kan begäras ut på sedvanligt sätt genom registrator på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, kontakt.

Åklagarmyndighetens ärende: AM-72125-20.

 

Kontakt

Kammaråklagare Paulina Brandberg är tillgänglig för media i dag fredag kl. 10.15–12 och 13–14, 010-562 62 26.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20