HD-beslut om resning i mordärende från 2008

Publicerad: 2020-06-12 09:18:38

Med anledning av att Högsta domstolen beviljat resning till nackdel för en person som frikänts för mord lämnar överåklagaren en kommentar.

I januari ansökte riksåklagaren om resning till nackdel för en man som frikänts för mord på en äldre man utanför Eslöv våren 2008. Nu har Högsta domstolen beviljat resning.

Överåklagare Lisbeth Johansson, som handlagt ärendet, lämnar följande kommentar:

– Vi kan konstatera att Högsta domstolen har beviljat resning. Det innebär att vi fått gehör för vår bedömning att det fanns skäl att resa den frikännande domen med hänvisning till de nya uppgifterna. Nu blir det en ny prövning i hovrätten.  Målet kommer att överlämnas till åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Malmö och fortsättningsvis hanteras där.

När det gäller grunderna för ansökan om resning hänvisas till Högsta domstolens beslut som innehåller allt relevant. Några närmare detaljer kan inte lämnas eftersom bevisningen ska prövas i domstol.

Bakgrund

Den 15 april 2010 åtalades två personer för att i maj 2008 på gården Kastberga i Eslövs kommun gemensamt och i samförstånd uppsåtligen eller av oaktsamhet ha berövat en 70-årig man livet. Åtalet för mord ogillades av tingsrätten i en dom den 24 maj 2010 när det gäller båda de åtalade personerna. Den 28 oktober 2010 (mål B 1713–10) fastställde Hovrätten över Skåne och Blekinge tingsrättens dom för den man som nu är föremål för resning och dömde den andra åtalade för mord.

I januari 2019 inkom nya uppgifter i fallet, vilket ledde till att riksåklagaren återupptog förundersökningen. Med anledning av vad som framkom i den nya utredningen beslutade riksåklagaren den 15 januari 2020 att begära resning till nackdel för mannen.

Webbplatsens sida om resning.

Högsta domstolens beslut.

Tidigare pressmeddelande om ärendet.

Kontakt

Överåklagare Lisbeth Johansson, 010-562 51 21. Tillgänglig i dag fredag kl. 10-11.30.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20