Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • Åklagaren har för avsikt att fatta beslut i åtalsfrågan i Palmeutredningen före den 1 juli. Här följer information till media inför beslutet.

  Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten kommer att bjuda in till en digital pressträff i god tid inför beslutet. Pressträffen hålls digitalt med anledning av coronapandemin. Efteråt finns möjlighet till enskilda intervjuer med både polis och åklagare. Det innebär att reportrar inte kan vara fysiskt närvarande på pressträffen. Skälet är att vi räknar med ett stort intresse och på det här sättet kan vi undvika att det blir fler än 50 personer i lokalen. Det kommer att finnas möjlighet att tappa ljud och bild för media som önskar få in sändningen i sina kanaler. Information om hur det går till ges i pressinbjudan. Media kommer att kunna medverka på länk och därigenom ställa frågor under en gemensam frågestund i slutet av pressträffen. Chefsåklagare Krister Petersson och spaningsledare Hans Melander är inte tillgängliga för media före pressträffen. Enskilda intervjuer efteråt Efter pressträffen kommer chefsåklagare Krister Petersson att vara tillgänglig på Skype. Skälet är att han tillhör en riskgrupp. Spaningsledare Hans Melander kommer att vara fysiskt tillgänglig. Instruktioner och tider för de enskilda intervjuerna kommer i pressinbjudan och vid anmälan. Presskontakt Annika Collin, Åklagarmyndigheten, 010-562 50 15. Anna Knöfel Magnusson, Åklagarmyndigheten, 010-562 51 99. Nationellt mediecenter, Polismyndigheten, 010-56 391 70.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i ärendet där en 18-årig kvinna sköts till döds i Vällingby

  Solna tingsrätt meddelar i dag kl. 14 dom i ärendet där två män åtalats för att den 28 augusti 2019 ha skjutit ihjäl en 18-årig kvinna i sitt hem, samt för försök till mord på en 33-årig man. Ytterligare en man står åtalad för försök till grovt vapenbrott den 11 september 2019 i Nacka.

  Läs mer

  Solna tingsrätt meddelar i dag kl. 14 dom i ärendet där två män åtalats för att den 28 augusti 2019 ha skjutit ihjäl en 18-årig kvinna i sitt hem, samt för försök till mord på en 33-årig man. Ytterligare en man står åtalad för försök till grovt vapenbrott den 11 september 2019 i Nacka.

  Målnummer i Solna tingsrätt B 8693–19. Kontakt Kammaråklagare Maria Hävermark är tillgänglig för media i dag torsdag kl. 15-16 på 010-562 57 84. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Rättegång inleds i mål med tidigare ambassadör

  Sveriges tidigare ambassadör i Kina har åtalats för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Huvudförhandlingen inleds fredag den 5 juni i Stockholms tingsrätt. Åklagaren kommer att vara tillgänglig på plats i tingsrätten efter första rättegångsdagen.

  Läs mer

  Sveriges tidigare ambassadör i Kina har åtalats för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Huvudförhandlingen inleds fredag den 5 juni i Stockholms tingsrätt. Åklagaren kommer att vara tillgänglig på plats i tingsrätten efter första rättegångsdagen.

  Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 3911-19. Information om vad som gäller för media på plats i tingsrätten samt hur du anmäler dig finns på Stockholms tingsrätts webbplats. Kontakt Vice chefsåklagare Henrik Olin är tillgänglig för media i cirka 30 minuter den 5 juni tingsrätten när förhandlingen för dagen är avslutad. Exakt tidpunkt kan på förhand inte meddelas. Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig vid någon annan tidpunkt än denna i samband med rättegången. Nästa gång åklagaren kommer att vara tillgänglig är när dom har meddelats. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer i 25-årsåldern sitter sedan i går, onsdag den 27 maj anhållna skäligen misstänkta för grov misshandel på ett litet barn.

  Misshandeln ska ha ägt rum på en mindre ort i Västernorrlands län.  Förundersökningsledare är kammaråklagare Stina Sjöqvist vid Åklagarkammaren i Sundsvall. Med hänsyn till förundersökningssekretess och utredningens initiala skede kan inga övriga upplysningar lämnas i nuläget. Åklagaren är inte tillgänglig för media. Fristen för att begära de misstänkta personerna häktade är lördag 30 maj kl. 12. Målnummer i Sundsvalls tingsrätt: B 1368-20. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökningen om ett uppmärksammat fall av köp av sexuell tjänst och misstänkt oaktsam våldtäkt i Stockholm den 14 maj har i dag den 25 maj överlämnats till Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

  Överlämningen av förundersökningen sker efter att det i fredags framkommit vissa kopplingar till ett ärende om misstänkt människohandel kring den lokal på Östermalm där polisen tidigare har gjort ett tillslag. Åklagarmyndigheten kan i dagsläget inte ge någon information om vad dessa kopplingar innebär. Eftersom Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet handlägger och utreder alla ärenden om misstänkt människohandel överflyttas förundersökningen dit. Förundersökningsledare är kammaråklagare Paulina Brandberg. Hon tar även över utredningen om köp av sexuell tjänst och misstänkt oaktsam våldtäkt. Under helgen frihetsberövades två personer misstänkta för människohandel och grovt koppleri. De misstänkta har begärts häktade vid Stockholms tingsrätt. Tid för häktningsförhandlingarna är i dag den 25 maj kl. 15.30 och 16. Tingsrättens målnummer: B 8174-20. När ny information finns kommer den att lämnas i ett nytt pressmeddelande. Kontakt Kammaråklagare Paulina Brandberg är tillgänglig för media i dag 25 maj kl. 10.30-12 och 14-17, 010-562 62 26.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa

  Mora tingsrätt meddelar i dag måndag kl. 14 dom i det ärende där två personer åtalades för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott samt för arbetsmiljöbrott innefattande framkallande av fara för annan. Åklagarna är tillgängliga för media i eftermiddag.

  Läs mer

  Mora tingsrätt meddelar i dag måndag kl. 14 dom i det ärende där två personer åtalades för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott samt för arbetsmiljöbrott innefattande framkallande av fara för annan. Åklagarna är tillgängliga för media i eftermiddag.

  Det var den 4 augusti 2017 som en 18-årig djurvårdare i Orsa Rovdjurspark förolyckades i samband med en publik aktivitet i ett björnhägn i parken. Vid aktiviteten i björnhägnet deltog fyra besökare, två vuxna och två barn, som fick fly från en annan björn genom att klättra över ett högt elstängsel. Målnummer i Mora tingsrätt: B 1512–17. Kontakt Åklagarna är tillgängliga för media per telefon kl. 14.30-15.30 i dag måndag 25 maj. Kammaråklagare Anders Gustafsson 010-562 56 42 Extra åklagare Aino Pietilä 010–562 55 03   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 21-årig man har i dag 22 maj häktats av Luleå tingsrätt misstänkt på sannolika skäl för försök till människorov i Piteå den 21 maj.

  – Det handlar om en händelse utomhus där den misstänkte försökt föra bort en kvinnlig målsägande, säger kammaråklagare Erika Westerstrand vid Åklagarkammaren i Luleå. Nu fortsätter utredningen med bland annat förhör. Då utredningen fortfarande är i ett inledande skede och med hänvisning till förundersökningssekretess kan åklagaren inte lämna några ytterligare kommentarer. Åtal ska vara väckt senast den 5 juni kl. 11. Tingsrättens målnummer: B 1573-20.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Domstolen har i dag beslutat att häkta en person skäligen misstänkt för mord den 17–18 maj i Norrtälje kommun. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Den misstänkte är en man och den avlidna är en kvinna. De har haft en relation till varandra, men på vilket sätt går kammaråklagare Emmy Palmén inte in på. - Förundersökningen är inne i en mycket intensiv inledningsfas. En obduktion kommer att göras på den avlidna kvinnan inom kort och vi avvaktar resultatet av den. Därefter kan vi lägga upp fortsatt utredningsarbete. Till dess arbetar vi med att undersöka brottsplatsen och kartlägga de inblandade parternas liv, dels dygnen innan kvinnan avled, dels deras bakgrund. Det görs bland annat genom hållande av vittnesförhör, säger kammaråklagare Emmy Palmén. - Den misstänkte är häktad på skälig misstanke. Så snart misstankegraden når upp till sannolika skäl kommer jag att anmäla det till rätten, som då utan dröjsmål ska hålla ny förhandling i häktningsfrågan. Förhandling måste alltid, oberoende av anmälan, hållas inom en vecka från häktningsbeslutet. Om misstankegraden försvagas innan dess, ska häktningen hävas och den misstänkte frisläppas, säger kammaråklagare Emmy Palmén. Målnummer vid Norrtälje tingsrätt: B 774–20. Med anledning av brottets art och den förundersökningssekretess som råder kommer åklagaren för närvarande inte att lämna några ytterligare kommentarer.   Uppdatering 27 maj 2020: Åklagaren hävde under fredagen den 22 maj 2020 häktningen av den man som under torsdagen den 21 maj 2020 häktats såsom skäligen misstänkt för mord den 17-18 maj i Norrtälje kommun. - Efter att ha tagit del av ett preliminärt resultat av den obduktion som gjorts på den avlidna kvinnan, gjorde jag bedömningen att misstankegraden inte hade förstärkts och inte heller beräknades förstärkas inom anmälansfristen (en vecka från häktningsbeslutet). Detta var anledningen till att jag hävde häktningsbeslutet. Mannen är fortfarande skäligen misstänkt för mord och förundersökning pågår alltjämt.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen där en känd person gripits när han köpt sexuell tjänst fortsätter.

  Enligt kammaråklagare Daniel Suneson kan beslut i ärendet fattas tidigast på fredag den 22 maj. När åklagaren har ny information kommer den att lämnas i ett pressmeddelande.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och vill att en man ska dömas för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, grovt brott, och grovt vapenbrott, istället för brott av normalgraden.

  En man har dömts för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor för att han olovligen hanterat 4,2 kg dynamit med tillhörande sprängkapslar. Mannen har samtidigt dömts för vapenbrott, narkotikabrott och dopningsbrott. Vidare har 376 000 kr i kontanter förverkats som utbyte av brott från mannen, som saknade lagliga inkomster. Tingsrätten bedömde både brottet mot tillståndsplikten för explosiva varor och vapenbrottet som grova. Påföljden bestämdes till fängelse i 3 år och 6 månader. Hovrätten bedömde att brotten ska anses vara av normalgraden och sänkte därför straffet till fängelse i 2 år och 6 månader. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkar att både vapenbrottet och brottet mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grova brott och att påföljden ska bestämmas till fängelse i 3 år och 6 månader. Skälet är att mannen innehaft ett halvautomatiskt vapen med tillhörande skarp ammunition samt stora mängder sprängmedel med tillhörande sprängkapslar i en kriminell miljö. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grovt. Överklagandet och grunder AMR 235-20 (pdf) Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 >