Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • Åklagaren har i dag onsdag begärt förlängd åtalsfrist i en utredning där en man sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mord i Sollefteå. Åklagaren finns inte tillgänglig för media.

  - Nu återstår ett sista förhör med misstänkt, några handlingar som ska översättas samt upprättande och slutredovisning av förundersökningsprotokoll, säger kammaråklagare Jens Göransson. Målnummer i Ångermanlands tingsrätt: B 238–20 Kontakt I samband med åtal och huvudförhandling kommer åklagaren att finnas tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal väckt för flera fall av våldtäkt i Uppsala

  Kammaråklagare Moa Blomqvist har i dag onsdag väckt åtal vid Uppsala tingsrätt för bland annat sju fall av våldtäkt, oaktsam våldtäkt, kränkande fotografering, framställan av barnpornografi och köp av sexuell tjänst mot en man hemmahörande i Uppsala. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Läs mer

  Kammaråklagare Moa Blomqvist har i dag onsdag väckt åtal vid Uppsala tingsrätt för bland annat sju fall av våldtäkt, oaktsam våldtäkt, kränkande fotografering, framställan av barnpornografi och köp av sexuell tjänst mot en man hemmahörande i Uppsala. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  - Kvinnorna har utsatts av mannen i tron att det rört sig om en normal dejtingsituation, säger kammaråklagare Moa Blomqvist. - Vi har haft mycket mer resurser än vanligt för att kunna arbeta med den här typen av ärenden. Det är oerhört betydelsefullt och en stor framgångsfaktor när jag nu väcker åtal mot mannen, säger kammaråklagare Moa Blomqvist. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 1–20. Kontakt Kammaråklagare Moa Blomqvist är inte tillgänglig för media förrän efter sista förhandlingsdagen, troligen i början av juli.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om förundersökning om grovt koppleri

  Nu på morgonen den 20 maj har åklagarna lämnat in häktningsframställan till Stockholms tingsrätt beträffande de två personer som sedan två dagar sitter anhållna för grovt koppleri. Tingsrätten kommer nu att besluta om tidpunkt för häktningsförhandling vilken troligen sker senare i dag.

  Läs mer

  Nu på morgonen den 20 maj har åklagarna lämnat in häktningsframställan till Stockholms tingsrätt beträffande de två personer som sedan två dagar sitter anhållna för grovt koppleri. Tingsrätten kommer nu att besluta om tidpunkt för häktningsförhandling vilken troligen sker senare i dag.

  De misstänkta är en man och en kvinna vilka också är ett gift par. Mannen är anställd som polis i Stockholm. Brottsmisstanken avser att det vid en massagesalong förmedlats sexuella tjänster av de som arbetat där. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 7869-20 B 4720-20   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen där en känd person har erkänt köp av sexuell tjänst pågår fortsatt med sedvanliga åtgärder. Det finns fortfarande ingen som har delgetts misstanke i utredningen om oaktsam våldtäkt.

  När åklagaren har ny information kommer den att lämnas i ett pressmeddelande.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om mord i Gamlestaden i Göteborg

  Begäran om förlängd åtalstid har lämnats till Göteborgs tingsrätt avseende samtliga de nio personer som åklagare ursprungligen begärde häktade för mord, men som tingsrätten häktade för medhjälp till mord. Eventuella omhäktningsförhandlingar kommer att hållas under onsdagen och vid behov även under fredagen vid Göteborgs tingsrätt.

  Läs mer

  Begäran om förlängd åtalstid har lämnats till Göteborgs tingsrätt avseende samtliga de nio personer som åklagare ursprungligen begärde häktade för mord, men som tingsrätten häktade för medhjälp till mord. Eventuella omhäktningsförhandlingar kommer att hållas under onsdagen och vid behov även under fredagen vid Göteborgs tingsrätt.

  Den tionde personen, som redan initialt endast var misstänkt för en begränsad medhjälpsgärning, har nu försatts på fri fot. Misstanken mot den personen har försvagats, men inte formellt avskrivits. Några ytterligare kommentarer i ärendet kommer för närvarande inte att lämnas. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 6972–20       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Karin Evlinger har i dag väckt åtal mot två män för mord i Norrköping.

  Den 26 november 2019 larmades polis och ambulans till en lägenhet i centrala Norrköping där en man hittades allvarligt skadad. Mannen avled strax efter att han hade förts till sjukhus. Nu åtalas de två män som befann sig i samma lägenhet som den avlidne.  - Jag anser att den rättsmedicinska obduktionen, den tekniska undersökningen och blodbildsanalysen tillsammans med övrig muntlig och skriftlig bevisning ger stöd för att åtala männen för mord. De befann sig båda tillsammans med den nu avlidne mannen i lägenheten. Han hade under en längre tid utsatts för upprepat våld mot huvud, ansikte och kropp. Våldet har bland annat orsakat frakturer och hjärnskador samt blödningar. Mannen avled till följd av hjärnskador och förblödning var för sig eller i kombination, säger kammaråklagare Karin Evlinger. - Jag menar att båda de åtalade männen har utsatt den avlidne för detta våld och att de på så sätt försatte honom i en hjälplös situation. De åtalade har underlåtit att inom rimlig tid ringa efter ambulans eller på annat sätt tillkalla sjukvårdspersonal. Jag anser därför att de åtalade varit likgiltiga inför den uppenbara risk som fanns att mannen skulle avlida till följd av de skador som de åsamkat honom, förklarar kammaråklagare Karin Evlinger. Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 3881-19. Huvudförhandlingen påbörjas den 25 maj och beräknas avslutas den 12 juni. Kontakt Kammaråklagare Karin Evlinger är tillgänglig för media i dag tisdag den 19 maj mellan kl. 11–12 på 010-562 58 74.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag tisdag lämnat in en häktningsframställan vid Uppsala tingsrätt mot den person som anhölls i helgen på sannolika skäl misstänkt för mord.

  Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 3487–20. Kontakt Kammaråklagare Kristoffer Sahlin är tillgänglig för media i dag kl. 15-15.30 på 010-562 58 98.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om grovt koppleri

  Förundersökning pågår om grovt koppleri på en massagesalong i Stockholm. Två personer är på sannolika skäl misstänkta och har under måndagen anhållits.

  Läs mer

  Förundersökning pågår om grovt koppleri på en massagesalong i Stockholm. Två personer är på sannolika skäl misstänkta och har under måndagen anhållits.

  Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet samt av åklagare vid Särskilda åklagarkammaren eftersom en av personerna är anställd vid Polismyndigheten. Mer information kan för närvarande inte lämnas, eftersom ärendet befinner sig i ett mycket tidigt skede.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En polisanmälan om oaktsam våldtäkt har inkommit i det ärende där en känd man har erkänt köp av sexuell tjänst. Utredningen om köp av sexuell tjänst och oaktsam våldtäkt leds av åklagare vid City åklagarkammare.

  Ingen person är delgiven misstanke om brottet oaktsam våldtäkt. Åklagare kommer nu att gå igenom ärendet och kommer fatta beslut om eventuella utredningsåtgärder. Ärendet handläggs av kammaråklagare Daniel Suneson på City åklagarkammare i Stockholm. Han har ingen möjlighet att lämna några kommentarer i nuläget. När det finns ny information att lämna görs det via pressmeddelande. Ärenden som endast avser köp av sexuell tjänst utreds vanligtvis av polisen. Om brottet ägt rum i Stockholm skickas den färdiga utredningen till Västerorts åklagarkammare för beslut. Den insats som polisen gjort senaste veckan kommer att handläggas på samma sätt.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag överklagat den friande domen i det så kallade Hjärstamordet som begicks i Örebro den 14–15 maj 2018.

  Åklagaren har begärt att hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer den åtalade personen för mord och bestämmer påföljden till fängelse på livstid eller i 18 år. - Vi har läst domen noggrant, men i slutänden var det ett enkelt beslut att överklaga. Vi anser att det utifrån den bevisning som lagts fram är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade personen dödade kvinnan, säger kammaråklagare Åsa Hiding. Åklagaren har begärt anstånd till den 17 juni 2020 med att inkomma med kompletterande bevisuppgift, eftersom förundersökningen i vissa avseenden kommer att kompletteras. - Vi kompletterar förundersökningen i vissa avseenden. Det går alltid att bli tydligare, säger kammaråklagare Therese Johansson. Vare sig kammaråklagare Åsa Hiding eller kammaråklagare Therese Johansson har möjlighet att svara på några ytterligare frågor förrän tidigast måndagen den 25 maj 2020.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 >