Riksåklagaren kommenterar resningsärende

Publicerad: 2022-05-30 09:27:29

Med anledning av att Högsta domstolen i dag har beslutat om resning till nackdel för en tidigare frikänd man lämnar riksåklagare Petra Lundh en kommentar.

– Jag ansökte om resning till nackdel för mannen, eftersom det enligt min mening är sannolikt att hovrätten skulle ha dömt mannen för mord om den bevisning som nu finns hade lagts fram under rättegången, säger riksåklagare Petra Lundh.

En man frikändes 1998 av hovrätten för mord på en 16-årig flicka i Husum hösten 1996. Sommaren 2020 fick Nationellt forensiskt centrum (NFC) fram en dna-profil ur spermier som anträffats på flickans byxor. Förra året hittades ett blodprov från mannen. Det visade sig att den frikände mannens dna matchade det spår som över 20 år tidigare säkrats på flickans kvarlevor. Den 2 juli 2021 ansökte riksåklagaren därför om resning till nackdel för mannen. Högsta domstolen har nu beslutat att ärendet ska tas upp på nytt av hovrätten.

Pressmeddelande vid ansökan om resning.

Om resning.

 

Kontakt

Överåklagare Mats Svensson, 010-562 60 50. Tillgänglig i dag från kl. 11.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20