Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • Man anhållen efter trafikolycka i Märsta

  En man anhölls strax efter midnatt på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död i Märsta, norr om Stockholm. Mannen är misstänkt för att under onsdagskvällen ha kört på en pojke i 10-årsåldern som senare under kvällen avled. Personbilen togs i går i beslag av polisen.

  Läs mer

  En man anhölls strax efter midnatt på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död i Märsta, norr om Stockholm. Mannen är misstänkt för att under onsdagskvällen ha kört på en pojke i 10-årsåldern som senare under kvällen avled. Personbilen togs i går i beslag av polisen.

  – Nu inhämtar polisen bland annat vittnesuppgifter för att försöka få en bild av händelseförloppet, säger senior åklagare Daniel Suneson. Senast på söndag kl. 12 måste åklagaren besluta om den anhållne mannen ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Åklagaren kan inte lämna mer information i det här skedet av utredningen. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 6285-23    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter en sexuell handling som genomförs med ett yngre barn med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, och därmed utgör våldtäkt mot barn.

  Hovrätten dömde en man till åtta års fängelse för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt för grovt barnpornografibrott. Samtliga brott (utom det grova barnpornografibrottet) begicks efter den 1 augusti 2022 och det utsatta barnet var vid tiden för brotten 10 år. Tingsrätten hade dömt mannen till fängelse i fjorton år. Hovrätten, som alltså satte ner straffet från fängelse i fjorton år till fängelse i åtta år, ansåg till skillnad från tingsrätten att en av åtalspunkterna skulle bedömas som grovt sexuellt övergrepp mot barn och inte som grov våldtäkt mot barn. Enligt den åtalspunkten hade mannen slickat barnets analöppning samtidigt som han filmade övergreppet i syfte att sprida filmen vidare. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen (HD), och begärt att gärningen ska bedömas som grov våldtäkt mot barn. – Enligt min uppfattning är det av vikt för ledningen av rättstillämpningen att HD prövar om den sexuella handlingen innebär en så allvarlig kränkning att den är jämförlig med ett samlag, säger riksåklagare Petra Lundh. Med begreppet samlag avsågs tidigare endast vaginala samlag, dvs. att ett manligt och ett kvinnligt könsorgan kommit i beröring med varandra. Den 1 augusti 2022 ändrades lagstiftningen på det sättet att begreppet samlag utvidgades till att avse även anala och orala samlag. Denna utvidgning av samlagsbegreppet innebär att anala och orala samlag med automatik – utan att det görs någon prövning av kränkningens allvar – omfattas av våldtäktsbestämmelsen. Syftet med ändringen var att lagstiftningen ska vara mer neutral vad gäller kön och sexuell läggning. Överklagandet (pdf) Kontakt Byråchef My Hedström 010-562 50 27   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtta personer har i dag åtalats för att på olika sätt varit inblandade i sprängningarna på Södermalm den 17 januari och i Kista den 18 januari i år. Åklagarna är tillgängliga för media efter lunch.

  En person åtalas för allmänfarlig ödeläggelse för att ha utfört sprängdådet på Södermalm den 17 januari. Fyra personer åtalas för allmänfarlig ödeläggelse för inblandning i sprängningen i Kista dagen därpå. Samtliga dessa åtalas också för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, för att de har hanterat sprängladdningarna som använts. Därutöver åtalas ytterligare en person för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, och två personer för medhjälp till detta brott. Av de åtta åtalade är sju häktade. De åtalade är i åldrarna 16 till 42 år. Inom ramarna för förundersökningarna har flera andra grova brott upptäckts, bland annat grova narkotikabrott, grova vapenbrott och grov narkotikasmuggling. Målnummer i Solna tingsrätt: B 533-23.   Kontakt Senior åklagare Carl Mellberg, 010-562 54 05, och senior åklagare Sofia Gullbrandsson, 010-562 59 02, är tillgängliga på telefon i dag kl. 13–14.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man begärd häktad misstänkt för mord i centrala Strängnäs (uppdaterad)

  Åklagare har i dag lördag begärt en 30-årig man häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en 20-årig man i centrala Strängnäs i torsdags. Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Eskilstuna tingsrätt med start kl. 13 i morgon söndag. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon efter häktningsförhandlingen.

  Läs mer

  Åklagare har i dag lördag begärt en 30-årig man häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en 20-årig man i centrala Strängnäs i torsdags. Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Eskilstuna tingsrätt med start kl. 13 i morgon söndag. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon efter häktningsförhandlingen.

  Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 2023-23 Se även tidigare utskickat pressmeddelande 2/6   Kontakt Kammaråklagare Åsa Kullgren är tillgänglig för media på telefon 010-562 59 44 från cirka kl. 14.30 söndag.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre unga män, samtliga under 18 år gamla, anhölls av åklagare på sannolika skäl misstänkta för försök till mord på totalt fem unga personer i Eskilstuna under gårdagen. Efter förhör med de inblandade under fredagen har åklagaren beslutat att häva anhållandena och släppa alla de tre misstänkta på fri fot.

  – Det finns inte tillräckliga skäl att begära de tre tidigare anhållna häktade. Händelsen kommer nu att fortsätta utredas som grov misshandel, säger senior åklagare Maria Lindstedt Estberg som leder förundersökningen. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 2011-23   Se även tidigare pressmeddelande 2/6   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 30-årig man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord på en 20-årig man i centrala Strängnäs i går torsdag. Senast på söndag kl. 12 måste åklagare besluta om den misstänkta ska begäras häktad eller inte.

  – Utredningen är inne i ett mycket tidigt och intensivt skede där vi gör tekniska undersökningar, ska hålla flera förhör med både vittnen samt med den misstänkte mannen som anhölls sent under kvällen i går torsdag. Innan vi kommit längre i förundersökningen kan jag inte lämna några ytterligare kommentarer om ärendet, säger senior åklagare Åsa Kullgren. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 2023-23 Beslut i häktningsfrågan ska fattas av åklagare senast på söndag den 4 juni kl. 12. Ett nytt pressmeddelande med information kommer så snart beslut är fattat. Åklagaren har inte möjlighet att svara på ytterligare frågor om ärendet innan dess.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre unga män anhållna för försök till mord vid arena i Eskilstuna

  Under gårdagen larmades polis till ett område vid Munketellarenan i Eskilstuna där det rapporterats om en pågående misshandel med flera personer inblandade. Tre unga män, samtliga under 18 år, anhölls av åklagare på sannolika skäl misstänkta för försök till mord på totalt fem unga personer. Förhör med de inblandade ska ske under eftermiddagen i dag fredag.

  Läs mer

  Under gårdagen larmades polis till ett område vid Munketellarenan i Eskilstuna där det rapporterats om en pågående misshandel med flera personer inblandade. Tre unga män, samtliga under 18 år, anhölls av åklagare på sannolika skäl misstänkta för försök till mord på totalt fem unga personer. Förhör med de inblandade ska ske under eftermiddagen i dag fredag.

  Utredningen är fortfarande inne i ett tidigt skede och åklagare och polis arbetar intensivt med att klarlägga exakt vad som hänt på platsen. Nu pågår sedvanliga utredningsåtgärder som tekniska undersökningar samt förhör med både misstänkta, målsäganden och med vittnen. – De tre unga män som anhölls under gårdagen är fortsatt anhållna för försök till mord men samtliga har också delgivits alternativa brottsmisstankar om grov misshandel för den här händelsen. Om det här ska rubriceras som försök till mord eller grov misshandel beslutar jag först senare i eftermiddag när förhör med alla inblandade har kunnat hållas. Jag kan också bekräfta att en kniv använts som vapen vid händelsen i går, säger senior åklagare Maria Lindstedt Estberg som leder förundersökningen. Senast på söndag den 4 juni kl. 12 måste åklagare besluta om de anhållna ska begäras häktade eller om de ska försättas på fri fot. Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 2011-23 Åklagaren är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer i ärendet just nu. När det finns något nytt att kommunicera så kommer ett nytt pressmeddelande att skickas ut.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om den kvinna från Linköping som hittades död i en skog utanför Mantorp i januari. Skälet är att inget tyder på att något brott begåtts.

  Det slutliga obduktionsutlåtandet är nu färdigt. Åklagarens beslut: ”Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Efter en rättsmedicinsk undersökning så har det nu visat sig att kvinnan inte avled på grund av någon annans beteende. Det finns inte längre någon misstanke om att hon ska ha avlidit på grund av brott och förundersökningen om mord läggs därför ner.” Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-165361-22. Senior åklagare Malin Axelsson är upptagen i dag fredag och har därför ingen möjlighet att svara på frågor från media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i ärende om mord på gym

  Fredag den 2 juni meddelar Svea hovrätt dom i ett ärende där en ung man åtalades för mord på ett gym i centrala Stockholm. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Läs mer

  Fredag den 2 juni meddelar Svea hovrätt dom i ett ärende där en ung man åtalades för mord på ett gym i centrala Stockholm. Åklagaren är tillgänglig för media.

  I slutet av mars 2022 klev en då 16-årig pojke in på ett gym i centrala Stockholm och började skjuta. En person träffades och avled. I mars i år dömdes pojken till sluten ungdomsvård i 2 år och 11 månader. Åklagaren överklagade domen och yrkade att pojken skulle dömas till fängelse. Ytterligare tre män var åtalade för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord, men friades av tingsrätten. Även detta överklagades av åklagaren. Hovrättens målnummer: B 4306-23.   Kontakt Senior åklagare Daniel Suneson är tillgänglig för media i morgon fredag kl. 13–14 på 010-562 55 93.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >