Aktuella pressmeddelanden

Maj

 • Lägesuppdatering om mordutredning i Enköpings kommun

  En 26-årig man från Stockholmstrakten anmäldes försvunnen den 24 mars och hittades senare död i Hjälstavikens naturreservat i Enköpings kommun. Fem unga personer är sedan i april och maj häktade misstänkta för inblandning i mordet. Uppsala tingsrätt har beslutat att alla fem ska vara fortsatt häktade. Åklagaren är tillgänglig för kortare kommentarer på telefon.

  Läs mer

  En 26-årig man från Stockholmstrakten anmäldes försvunnen den 24 mars och hittades senare död i Hjälstavikens naturreservat i Enköpings kommun. Fem unga personer är sedan i april och maj häktade misstänkta för inblandning i mordet. Uppsala tingsrätt har beslutat att alla fem ska vara fortsatt häktade. Åklagaren är tillgänglig för kortare kommentarer på telefon.

  – Fem unga personer är häktade för ett mycket allvarligt brott. Utredningen fortgår med stora resurser. Vi har ett omfattande material att gå igenom med ett stort antal förhör och tekniska utredningar. Vi jobbar också med motivbilden. Ännu kvarstår många utredningsåtgärder, bland annat analyser, förhör och telefontömningar som är viktiga pusselbitar. De tar tid och åtal är därför inte att vänta i närtid, säger senior åklagare Moa Blomqvist. Fyra av de misstänkta är unga män mellan 15 och 18 år. En misstänkt är en 15-årig flicka. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 2770-23. Kontakt Senior åklagare Moa Blomqvist är tillgänglig i dag 15 maj kl. 9.30-10.30 på 010-562 51 91. Kontakt framöver Åklagaren kommer att vara tillgänglig varje måndag under våren. Från den 22 maj kommer hon vara tillgänglig på måndagar kl. 14-14.30. Hon kommer inte att kunna besvara frågor på mejl eller telefon vid annan tidpunkt. När åklagaren har ny information att lämna kommer ett pressmeddelande att skickas ut. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Senior åklagare Hawjin Shamer har i dag väckt åtal i Uppsala tingsrätt i ett ärende som totalt omfattar 13 personer. En man i 40-årsåldern misstänks för 20 fall av grovt tagande av muta, 21 fall av osant intygande, grovt brott och ett fall av tjänstefel. Åklagaren är tillgänglig för media.

  – Mannen misstänks för att ha tagit emot mutor under tiden då han arbetat som besiktningstekniker på ett bilbesiktningsföretag. Han har osant intygat att fordonen godkänts eller underkänts utan krav på efterkontroll, trots att fordonen inte varit föremål för en kontroll på en besiktningsstation eller i vart fall då bilarna inte kontrollerats på föreskrivet sätt. Mannen är också misstänkt för att ha utfärdat kontrollbesiktning för eget eller närståendes fordon, säger Hawjin Shamer, senior åklagare vid Riksenheten mot korruption. – Jag påstår att brotten är att anse som grova eftersom gärningarna innefattat missbruk av särskilt ansvarsfull ställning, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt och inneburit en betydande risk för trafikfara. Jag menar också att den misstänkta mannen begick gärningarna med uppsåt, säger Hawjin Shamer. Totalt 11 personer åtalades i dag i samma ärende för givande av muta, varav en också åtalades för medhjälp till grovt tagande av muta. Ytterligare en person åtalades i samma ärende för medhjälp till tagande av muta. Bakgrund Åklagaren Hawjin Shamer har i fyra olika förundersökningar som utretts under två års tid nu åtalat totalt 37 personer som lämnat eller tagit mutor i samband med bilbesiktning. Flertalet bilar påstås ha blivit godkända utan att de ens varit föremål för besiktning på bilprovningsstationerna eller i vart fall inte kontrollerats på föreskrivet sätt. – Vad jag vet har det tidigare aldrig avslöjats så stora muthärvor med så många inblandade inom ett och samma bilbesiktningsföretag, säger Hawjin Shamer. Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 1786-23.  Kontakt Senior åklagare Hawjin Shamer är tillgänglig för media i dag kl. 15-15.30 på 010-562 63 80.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Hovrätten meddelar dom i mål om grovt spioneri

  På onsdag den 17 maj kl. 13 meddelar Svea hovrätt dom i det mål där två män i tingsrätten dömdes för grovt spioneri. Åklagarna kommer vara tillgängliga på telefon för att lämna kortare kommentarer när dom meddelats.

  Läs mer

  På onsdag den 17 maj kl. 13 meddelar Svea hovrätt dom i det mål där två män i tingsrätten dömdes för grovt spioneri. Åklagarna kommer vara tillgängliga på telefon för att lämna kortare kommentarer när dom meddelats.

  Målnummer i Svea hovrätt: B 1170-23. Kontakt Åklagarna är tillgängliga på telefon onsdag 17 maj kl. 14.30-16. Chefsåklagare Per Lindqvist, 010-562 53 85 Senior åklagare Mats Ljungqvist, 010-562 54 29     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Södra åklagarkammaren i Stockholm har väckt åtal i Södertörns tingsrätt mot sex personer för ett flertal grova våldsbrott i södra Stockholm i januari i år. Åklagarna är tillgängliga för media på telefon i dag.

  Åtalen som nu väckts avser bland annat försök till mord, förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Gärningarna som omfattas har skett under tre dagar i följd, den 20, 21 och 22 januari 2023 i södra Stockholm. Brotten bedöms vara del av en och samma nätverksrelaterade konflikt. Åtalen involverar flera unga personer som agerat på uppdrag av äldre. Åtalen kommer att prövas i ett och samma mål vid Södertörns tingsrätt då dessa har flera gemensamma nämnare, så som en gemensam tilltalad, motiv och därmed bevisning som är aktuell för samtliga åtal. Bevisningen utgörs bland annat av chattar i den krypterade appen Signal som påträffats i mobiltelefoner, där information kring gärningarna återfunnits. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 1046-23 (förundersökningsledare är senior åklagare Ulrika Rosén), B 1705-23 (förundersökningsledare är senior åklagare Lisa dos Santos), B 1036-23 (förundersökningsledare är kammaråklagare Karin Hammar). Kontakt Åklagarna är tillgängliga för media på telefon i dag torsdag kl. 11.15-11.45. Senior åklagare Ulrika Rosén 010-562 57 38 Senior åklagare Lisa dos Santos 010-562 53 13 Kammaråklagare Karin Hammar 010-562 54 93   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 50-årig man har i dag åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Enligt åtalet har mannen innehaft och spridit hemliga och känsliga uppgifter om ett stort antal försvarsanläggningar. Åklagaren är tillgänglig på telefon för media nu på morgonen.

  Åklagaren menar att objekten är högt skyddsvärda och ett röjande för främmande makt kan orsaka svenska försvaret stora skador och nedsätta vår förmåga att försvara landet i krig. Förundersökningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. – Jag anser att brottet är grovt eftersom uppgifterna har rört förhållanden av stor betydelse för rikets försvar. Mannen misstänks ha befordrat, röjt, anskaffat och tagit befattning med de här hemliga uppgifterna. Han har stått bakom och administrerat den databas som varit grunden för utbytet av hemliga uppgifter, säger senior åklagare Lars Hedvall vid Riksenheten för säkerhetsmål. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 10397-22. Kontakt Senior åklagare Lars Hedvall på Riksenheten för säkerhetsmål är tillgänglig i dag kl. 9-10 på 010-562 54 42.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om polisskjutning i Vimmerby läggs ned

  Chefsåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen av en händelse i Vimmerby i december 2022 då en man avled efter att en polis under en insats avlossat sitt tjänstevapen. Åklagaren är tillgänglig för media efter lunch.

  Läs mer

  Chefsåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen av en händelse i Vimmerby i december 2022 då en man avled efter att en polis under en insats avlossat sitt tjänstevapen. Åklagaren är tillgänglig för media efter lunch.

  Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-178598-22. Beslutet Beslutsbilagan Kontakt Chefsåklagare Martin Tidén är tillgänglig på 010-562 54 13 i dag tisdag kl. 13-13.30.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare vid Södra åklagarkammaren i Stockholm har i dag väckt åtal mot två män för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord den 6 oktober 2022 i Saltskog i Södertälje. Åklagaren är tillgänglig för en kort kommentar kl. 11-12 i dag.

  Åtalet avser medhjälp till både mord och till försök till mord. I det här fallet har medhjälpen, enligt åklagarens stämningsansökan, bestått i att de två männen som nu åtalas hanterat en motorcykel, elsparkcyklar och klädesplagg som använts av gärningsmännen vid brotten. – Jag bedömer att de här brotten är ett led i en konflikt mellan olika grupperingar inom den kriminella nätverksmiljön i Södertälje, säger kammaråklagare Mikael Carlsson. Huvudförhandlingen börjar den 22 maj 2023 och hålls i Attunda tingsrätt. Målnummer i Södertälje tingsrätt: B 3024-22.   Kontakt Kammaråklagare Mikael Carlsson är tillgänglig för en kort kommentar i dag tisdag kl. 11-12 på 010-562 56 87.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Medieseminarium i Stockholm om tidigare advokater som dömdes för grova brott

  Välkommen på frukostseminarium där åklagaren Ewamari Häggkvist berättar om ett ovanligt mål där krypterad kommunikation fick avgörande betydelse när två tidigare advokater åtalades och dömdes för grova brott. Kommunikationen visade att de haft nära samröre med grov organiserad brottslighet och hur planeringen av brotten gick till. Kan en advokats nära relation med den organiserade brottsligheten bli systemhotande?

  Läs mer

  Välkommen på frukostseminarium där åklagaren Ewamari Häggkvist berättar om ett ovanligt mål där krypterad kommunikation fick avgörande betydelse när två tidigare advokater åtalades och dömdes för grova brott. Kommunikationen visade att de haft nära samröre med grov organiserad brottslighet och hur planeringen av brotten gick till. Kan en advokats nära relation med den organiserade brottsligheten bli systemhotande?

  Onsdag den 17 maj kl. 9 är du som är journalist välkommen till ett kunskapsseminarium där du också får möjlighet att ställa frågor till åklagaren. Medverkande Senior åklagare Ewamari Häggkvist. Tid Onsdag den 17 maj kl. 9-10.15. Plats Åklagarmyndigheten, Östermalmsgatan 87 C, 3 tr. Anmälan Anmäl dig senast den 16 maj kl. 12 till [email protected]. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Medtag presslegitimation eller liknande. Vill du intervjua åklagaren efteråt, meddela oss i förväg. Seminariet ges på plats, det går inte att delta digitalt. Vi bjuder på kaffe och smörgås. För frågor kontakta pressfunktionen Annika Collin, 010-562 50 15. Anna Knöfel Magnusson, 010-562 51 99.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag kl. 11 meddelar Södertörns tingsrätt dom i det ärende där en man i 20-årsåldern åtalats för grov mordbrand. Åklagaren är tillgänglig för media efter lunch.

  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 19831-22.   Kontakt Kammaråklagare Kajsa Hultman är tillgänglig för media i dag kl. 13-14 på 010-562 73 12.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om synnerligen grovt narkotikabrott i Skaraborg

  Skaraborgs tingsrätt meddelar i dag kl. 11 dom i ett mål där åtta personer är åtalade för att på olika sätt varit involverade i narkotika- och vapenhantering i bl.a. Skövde, Skara, Töreboda och Mariestads kommuner. Åklagaren är tillgänglig för media en kort stund när dom meddelats.

  Läs mer

  Skaraborgs tingsrätt meddelar i dag kl. 11 dom i ett mål där åtta personer är åtalade för att på olika sätt varit involverade i narkotika- och vapenhantering i bl.a. Skövde, Skara, Töreboda och Mariestads kommuner. Åklagaren är tillgänglig för media en kort stund när dom meddelats.

  Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 2767-22.   Kontakt Vice chefsåklagare Jenny Karlsson är tillgänglig på telefon i dag måndag kl. 11-11.30, 010-562 72 09.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >