Aktuella pressmeddelanden

November

 • En domstolshandläggare vid Attunda tingsrätt i norra Stockholm har i dag åtalats för grovt brott mot tystnadsplikt, brott mot tystnadsplikt, grovt dataintrång och dataintrång av normalgraden.

  Enligt åtalet har kvinnan förmedlat sekretessbelagd information till en man som ingår i ett kriminellt nätverk i norra Stockholm. – Det här är mycket allvarlig brottslighet som undergräver rättsväsendets förtroende och möjlighet att utreda misstänkta brott. Därför är det viktigt att domstolen får göra en prövning. Här finns också möjlighet för domstolen att pröva den nya lagstiftningen grovt brott mot tystnadsplikt som började gälla den 1 augusti i år, säger chefsåklagare Per Nichols, som är förundersökningsledare på Särskilda åklagarkammaren. Misstankarna sträcker sig längre bak i tiden än den 1 augusti i år. Kvinnan har enligt åtalet förmedlat uppgifter om hemliga tvångsmedel, och hemliga handlingar i övrigt för domstolsverksamheten. Fram till den 31 juli innebar det brott mot tystnadsplikt och därefter grovt brott mot tystnadsplikt. Hon åtalas också för grovt dataintrång för att vid två tillfällen ha låtit mannen i det kriminella nätverket få använda hennes dator innehållande domstolens ärendesystem där han har kunnat surfa runt fritt. – Vi har i denna utredning använt oss av telefonavlyssning, hemlig kameraövervakning och hemlig dataavläsning. Vi bedömde det som nödvändigt att använda oss av dessa metoder för att kunna utreda brotten. Jag vill påstå att vi har gedigen bevisning, säger Per Nichols. Ärendet har handlagts på avdelningen för särskilda utredningar (SU) och har prioriterats högt. – Det beror på den särskilda allvarlighetsgraden i brotten samt att vi vet att brottslighet som denna möjliggör för den grova organiserade brottsligheten. Med tanke på den samhällssituation som råder i Sverige i dag har det, för oss, varit av största vikt att arbeta tillsammans med förundersökningsledaren effektivt och snabbt i detta ärende, säger Anna Benedetti enhetschef för utredningsenheten i Stockholm på avdelningen för särskilda utredningar. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 11763-23. Huvudförhandlingen är planerad att ta två dagar med start den 22 november. Målet avgörs av Attunda tingsrätt men handläggs av jävsskäl i Stockholms tingsrätt. Handlingar i målet kan beställas via Stockholms tingsrätt, avdelning 4. Om avdelningen för särskilda utredningar (SU) Kontakt Anna Benedetti, enhetschef för utredningsenhet Stockholm, SU, 010-563 34 53. För frågor om polisens operativa arbete med nätverksproblematiken i Sollentuna, kontakta Stephan Kiernan, chef LPO Sollentuna. Han nås via polisens mediecenter i Region Stockholm, 010-562 05 55. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två personer är delgivna misstanke om vållande till annans död i samband med att ett spädbarn i söndags morse avlidit i södra Stockholm. Ingen person är frihetsberövad.

  Under gårdagen har polisen förhört två personer om händelsen. – Jag kan bekräfta att en förundersökning pågår och att två personer har delgivits misstanke om vållande till annans död. Med hänsyn till de inblandade och att utredningen är i ett tidigt skede kan jag inte lämna information om vilken relation de misstänkta har till barnet. Av samma skäl vill jag heller inte gå in på misstankegraden eller de omständigheter som ligger till grund för misstanken, säger förundersökningsledare Sofia Mineur. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När ytterligare information finns lämnas den i ett pressmeddelande. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En domstolsanställd är sedan i september häktad misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information. På fredag väntas åklagaren fatta beslut i åtalsfrågan och bjuder tillsammans med avdelningen för särskilda utredningar (SU) in till pressträff.

  Tid och plats Pressträffen äger rum fredag 10 november kl. 10.30 i SU:s lokaler, Kungsgatan 60, 3 tr. Insläpp från kl. 10. Medverkande Per Nichols, chefsåklagare på Särskilda åklagarkammaren Anna Benedetti, chef för utredningsenheten på Avdelningen för särskilda utredningar Anmälan krävs Anmäl dig senast fredag 10 november kl. 8 till [email protected]. Inget insläpp utan föranmälan. Ta med presslegitimation. Antalet platser är begränsat och SU förbehåller sig rätten att fördela tillgängliga platser mellan dem som har anmält sig. Målnummer i Attunda tingsrätt: B 11763-23. Målet handläggs av jävsskäl i Stockholms tingsrätt. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Föräldrapar åtalas för grova brott mot barn

  Åklagare har i dag vid Lunds tingsrätt väckt åtal mot en 42-årig man och en 34-årig kvinna, misstänkta för bland annat synnerligen grov misshandel, olaga frihetsberövande och grov fridskränkning av sin dotter.

  Läs mer

  Åklagare har i dag vid Lunds tingsrätt väckt åtal mot en 42-årig man och en 34-årig kvinna, misstänkta för bland annat synnerligen grov misshandel, olaga frihetsberövande och grov fridskränkning av sin dotter.

  Flickan, som i dag är sju år gammal, kom till sjukhuset i Lund natten till julafton 2022, och var då i ett livshotande tillstånd efter att ha fått i sig ättikssprit. Föräldrarna häktades i februari i år för synnerligen grov misshandel, misstänkta för att ha förgiftat flickan med ättika, och har sedan dess varit frihetsberövade. Nu åtalas de båda föräldrarna på totalt sju punkter: synnerligen grov misshandel, tre fall av grov misshandel, två fall av olaga frihetsberövande och grov fridskränkning. Föräldrarna nekar till brott. Under samtliga punkter finns även yrkanden om så kallat garantansvar, för att de båda åtalade har underlåtit att ingripa för att skydda henne eller omgående se till att hon fick sjukvård för sina skador. – Flickan har utsatts för allvarliga brott. Det har varit en väldigt omfattande utredning, och utifrån vad som framkommit av bland annat tekniska och medicinska undersökningar och av vad flickan själv har kunnat berätta anser jag att förundersökningen visar att det är de åtalade som har utsatt flickan för de här gärningarna. Flickan mår under omständigheterna väl och går nu i skolan, säger senior åklagare Ingegerd Jigin. Tingsrättens målnummer: B 6683-22. Åklagaren är inte tillgänglig för media. Nästa tillfälle åklagaren är tillgänglig för media är när dom har meddelats. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag onsdag åtalat tretton personer misstänkta för narkotikabrott. Elva av de misstänkta åtalas för att ha hanterat narkotika med syfte att sälja den vidare. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i morgon.

  I ärendet har det gjorts flera beslag av framför allt amfetamin och MDMA, men även av andra narkotiska substanser. – Den här utredningen har fokuserat på hantering av narkotika i grossistledet. Jag menar att utredningen visat att den här verksamheten har bedrivits i organiserad form. Utredningen har däremot inte kunnat bekräfta att någon av de nu åtalade stått i direkt förbindelse med någon person som tillhört ett nationellt kriminellt nätverk, säger kammaråklagare Kajsa Starlander. Målnummer i Östersunds tingsrätt: B 1148-23. Kontakt Åklagare Kajsa Starlander har ingen möjlighet att vara tillgänglig för kommentarer i dag men däremot finns hon tillgänglig via Åklagarmyndighetens växel 010-562 50 00 i morgon torsdag kl. 10-10.30. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Under eftermiddagen i dag beslutade Attunda tingsrätt att häkta fyra personer misstänkta för grovt vapenbrott i Upplands Väsby i helgen. Åtal ska vara väckt senast den 5 december.

  Tingsrättens målnummer: B 11913-23. Kontakt Senior åklagare Jeanette Ahle är tillgänglig för en kort kommentar nu och fram till cirka 17.30 i dag på telefon 010-562 53 14. Se tidigare utskickat pressmeddelande __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag vid Södertörns tingsrätt väckt åtal mot en 16-årig pojke för mord på en 15-årig kamrat i ett bostadsområde vid stationen i Älvsjö den 8 juni i år.

  – Jag har i dag väckt åtal efter att en omfattande utredning blivit klar. Utredningen har visat att den tilltalade tog med sig en tandad grillkniv till målsägandens trappuppgång och där utdelade ett stort antal hugg, bland annat mot målsägandens bål, huvud och hals. Målsäganden avled på platsen. Den tilltalade förnekar brott och hävdar nödvärn, säger senior åklagare Ingrid Viklund. Huvudförhandling inleds preliminärt den 20 november och beräknas pågå under fyra dagar. Eftersom inblandade personer är unga kommer åklagaren att yrka på stängda dörrar. Målnummer: B 8935-23. Åklagaren är inte tillgänglig för media. Nästa gång åklagaren är tillgänglig är när dom har meddelats. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag lämnat in häktningsframställningar i Attunda tingsrätt mot fyra personer misstänkta i ett ärende om förberedelse till mord och grovt vapenbrott i Upplands Väsby i helgen.

  Samtliga fyra misstänkta är över 18 år gamla. Tre av personerna begärs häktade för förberedelse till mord och grovt vapenbrott den 4 november medan den fjärde personen begärs häktad för medhjälp till förberedelse till mord och grovt vapenbrott den 4-5 november. Samtliga brott ska enligt häktningsframställningarna ha begåtts i Upplands Väsby i norra Stockholm. Förundersökningsledare är senior åklagare Jeanette Ahle på Norrorts åklagarkammare i Stockholm. Häktningsförhandlingarna i målet kommer att hållas i Attunda tingsrätt i dag tisdag med start kl. 13.00, 13.45, 14.30 samt kl. 15.30. Tingsrättens målnummer: B 11913-23. __________________________________________ Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >