Aktuella pressmeddelanden

 • Åklagaren lämnar en kort kommentar om utredningen om misstänkt mord i Sundsvall den 17 maj.

  – På grund av förundersökningssekretess i ärendet och att utredningen är i ett känsligt och inledande skede måste vi vara knapphändiga med den information som lämnas till media, säger kammaråklagare Lo Jonsson som leder utredningen. Det pågår ett intensivt utredningsarbete med fortlöpande inhämtande och analys av information av olika slag. Av de utredningsåtgärder som vidtas finns bland annat dörrknackning, förhör med personer som kände brottsoffret och granskning av filmer från övervakningskameror. Det finns för närvarande inga frihetsberövade i ärendet. Åklagaren är inte tillgänglig för media för ytterligare frågor. Några fler uppgifter om utredningen kommer inte att lämnas i nuläget.  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om intrång på Musköbasen

  Södertörns tingsrätt meddelar i dag onsdag 18 maj kl. 11 dom i ett mål där två män är åtalade för obehörig befattning med hemlig uppgift och brott mot skyddslagen. De två männen greps och anhölls i december 2018 då de gjorde intrång på Musköbasen i Stockholms södra skärgård.

  Läs mer

  Södertörns tingsrätt meddelar i dag onsdag 18 maj kl. 11 dom i ett mål där två män är åtalade för obehörig befattning med hemlig uppgift och brott mot skyddslagen. De två männen greps och anhölls i december 2018 då de gjorde intrång på Musköbasen i Stockholms södra skärgård.

  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 16964-18. Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig på telefon i dag onsdag kl. 11.30-13 för media, 010-562 54 29.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag åtalat en 74-årig man för djurplågeri och vållande till kroppsskada efter en skjutolycka utanför Jönköping den 7 februari i år. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Mannen trodde att han såg en räv från sitt bostadshus och öppnade sovrumsfönstret varifrån han avlossade skott med sitt jaktvapen. I själva verket var djuret en hund. Även en kvinna och hennes dotter var på platsen. De var på promenad med hunden och hade stannat invid en åker för att fika. – Hunden träffades av skottet och fick avlivas. Mamman blev träffad av splitter i foten och kulan gick igenom dotterns ena sko. Hon skadades inte, däremot fick mamman skador. De satt på sittunderlag i kanten av en åker medan hunden sprang lös i närheten, ungefär 170 meter från huset, säger kammaråklagare Emma Harrius som lett förundersökningen. Flera brottsplatsundersökningar har genomförts där bland annat alternativa händelseförlopp har gåtts igenom och dokumenterats. – Undersökningarna visar tydligt, menar jag, att det var väl synligt att det var två personer som satt i kanten av åkern. Kravet på jägare måste ställas högt vid jakt. Det är allvarliga risker som förknippas med jakt och en jägare måste därför kritiskt överväga vad det är för typ av djur som man har för avsikt att skjuta och förvissa sig om att det inte finns någon person i skottriktningen, säger kammaråklagare Emma Harrius. Målsägandens och den misstänktes berättelser går isär om hur det gått till. Mannen har jaktlicens och uppger att han trodde att det var en räv han sköt. Målnummer i Jönköpings tingsrätt: B 582-22.   Kontakt Kammaråklagare Emma Harrius är tillgänglig för media i dag måndag kl. 13-14, 010-562 52 08.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdateringen gäller att båda personerna har häktats. Stockholms tingsrätt har beslutat att på sannolika skäl häkta två personer misstänkta för förberedelse till mord efter en händelse i tisdags kväll i centrala Stockholm. Den ena personen är även häktad misstänkt för grovt vapenbrott.

  Personerna häktas för att inte återfalla i brott, kunna undanröja bevis eller på annat sätt förstöra utredningen. Utredningen kommer att fortsätta med hög prioritet med hänsyn till att de misstänkta är ungdomar.   Personerna anhölls sent i tisdags kväll respektive natten till onsdag.   Målnummer i Stockholm tingsrätt: B 7254-22.   Åklagaren är inte tillgänglig för media.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Daniel Suneson har i dag fredag lämnat in en häktningsframställan till Stockholms tingsrätt, där en person är begärd häktad misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Den andra personen är begärd häktad misstänkt för förberedelse till mord. 

  Målnummer i Stockholm tingsrätt: B 7254-22. Förhandlingarna äger rum kl.11 och kl.14  i dag fredag. Åklagaren är inte tillgänglig för media.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två kvinnor som återvänt till Sverige från IS-kontrollerat område har i natt anhållits misstänkta för krigsförbrytelse. De har under förmiddagen fått försvarare och ska förhöras under dagen.

  Målnummer i Attunda tingsrätt: B 4748-22 B 4747-22   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man åtalad för 24 grova våldtäkter på äldreboende i Lerum

  En 33-årig man åtalades i dag för 24 fall av grova våldtäkter under perioden 16 maj 2015 till 21 januari 2017. Mannen anhölls den 5 oktober 2021 och har sedan dess varit frihetsberövad. Han åtalas också för grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och grovt förtal.

  Läs mer

  En 33-årig man åtalades i dag för 24 fall av grova våldtäkter under perioden 16 maj 2015 till 21 januari 2017. Mannen anhölls den 5 oktober 2021 och har sedan dess varit frihetsberövad. Han åtalas också för grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och grovt förtal.

  Mannen misstänks för att ha begått övergreppen vid 24 tillfällen på totalt fyra äldre kvinnor. Tre av kvinnorna är numera avlidna. De misstänkta brotten har begåtts på det äldreboende i Lerum där kvinnorna bott. Mannen arbetade på boendet som vårdbiträde. – Det är mycket allvarliga gärningar mot äldre personer som befinner sig i ett utsatt läge där de har en beroendeställning till den misstänkta mannen. Kvinnorna har inte kunnat värja sin sexuella integritet, säger kammaråklagare Hediye Kurt, som är förundersökningsledare. De misstänkta brotten uppdagades när polisen upptäckte en olaglig fildelning av barnpornografiskt material. Via den kom polisen mannen på spåren. När en husrannsakan senare gjordes fann polisen en stor mängd filmer och bilder bland annat på hårddiskar. – Han har spelat in övergreppen och misstänks även ha spridit materialet på internet, vilket är en försvårande omständighet. Filmerna och bilderna har fått stor spridning och det är ytterligare ett integritetskränkande agerande från hans sida mot kvinnorna, säger Hediye Kurt. Enligt åklagaren är det viktigt att dessa mycket allvarliga misstankar genom åtalet nu blir föremål för domstolens prövning. – Det är ett mycket omfattande ärende där vi kommit så här långt tack vare ett nära och engagerat samarbete mellan medarbetare från flera grupper, säger Claes Lindberg, gruppchef grova brott, polisområde Älvsborg. Mannen förnekar brott. Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 1821-21. Huvudförhandlingen inleds preliminärt 17 maj och beräknas ta en månad. Åklagaren kommer att begära stängda dörrar vid rättegången.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att domstolen ska döma för synnerligen grovt vapenbrott istället för grovt vapenbrott.

  En ung man åtalades för (bland annat) synnerligen grovt vapenbrott för att han i ett olåst utrymme i sin bostad förvarat två helautomatiska kulsprutepistoler med tillhörande ammunition, varav den ena pistolen var laddad och skjutklar. Mannen rör sig i kriminella kretsar och har dömts för flertalet brott. Både tingsrätten och hovrätten bedömde vapenbrottet som grovt. Riksåklagaren överklagar nu och yrkar att brottet ska bedömas som synnerligen grovt. – 2020 genomfördes flera lagändringar med syfte att skärpa straffen för de allvarligaste vapenbrotten. Förändringarna innebar bland annat att det inte längre skulle behöva röra sig om en stor mängd vapen för att ett brott ska bedömas som synnerligen grovt, så länge vapnen är av en särskilt farlig sort eller om de finns i en miljö där man skulle kunna befara att de skulle komma att användas vid brott. Högsta domstolen har inte prövat gränsen mellan grovt och synnerligen grovt vapenbrott sedan lagändringarna och det är den frågan jag vill att man nu prövar, säger riksåklagare Petra Lundh. I överklagandet pekar riksåklagaren på att farligheten är central i vapenlagstiftningen när man ska bedöma hur ett brott ska rubriceras och vilket straff som ska dömas ut. – I det här fallet har det, enligt min mening, varit fråga om mycket farliga och fungerande vapen som inte har någon annan användning än att skjuta mot människor med. Mannen har varit mycket brottsaktiv och bland annat diskuterat vapenanvändning på telefon med andra personer. Det är klarlagt att ett av vapnen användes vid en skjutning mot en pizzeria någon månad innan det beslagtogs. Vapnen har också varit lättillgängliga på en plats där flera andra personer bor eller vistas. Sammantaget menar jag att man når upp till synnerligen grovt vapenbrott, säger Petra Lundh.   Läs mer Överklagandet. Åklagarmyndigheten gör varje år sammanställningen prioriterade prejudikatfrågor med frågor där det bedöms som viktigt att Högsta domstolen ger vägledning. I den senaste sammanställningen ingår denna fråga.   Kontakt Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Stort tillslag i Stockholmsområdet

  I dag tisdag den 10 maj har tillslag gjorts mot ett stort antal adresser i främst Söderort i Stockholm. Flera personer har gripits. Misstankarna gäller narkotikabrott.

  Läs mer

  I dag tisdag den 10 maj har tillslag gjorts mot ett stort antal adresser i främst Söderort i Stockholm. Flera personer har gripits. Misstankarna gäller narkotikabrott.

  Vid tillslaget på flera olika adresser i Stockholmsområdet, i bland annat Älvsjö, Farsta, Rågsved och Huddinge, greps åtta personer. Brottsmisstankarna är bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling, synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott. – Utredningen är inne i ett mycket tidigt och känsligt skede och vi kan därför inte berätta mer just nu. Vår bedömning är att information kan lämnas först efter eventuella häktningsförhandlingar, säger kammaråklagare Helena Nordstrand, som leder förundersökningen.  Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 7471-22. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdaterad med målnummer hos tingsrätten. I morgon onsdag den 11 maj bjuds media in till pressträff då polis och åklagare berättar om ärendet där en 33-årig man är häktad misstänkt för flera fall av grova våldtäkter på ett äldreboende i Lerum.

  Medverkande Kammaråklagare Hediye Kurt, Åklagarkammaren i Borås Kammaråklagare Anna Arvidsson, Åklagarkammaren i Borås Gruppchef grova brott, Claes Lindberg, polisområde Älvsborg Tid, plats och anmälan Onsdag 11 maj kl. 13 i hörsalen Borås polishus, Sandgärdsgatan 15. Insläpp från kl. 12.30. Anmäl dig till [email protected] senast onsdag 11 maj kl. 9. Ange namn och redaktion. Föranmälan är obligatorisk. Presslegitimation eller liknande handling ska kunna uppvisas. Möjlighet till enskilda intervjuer finns på pressträffen. Åklagaren kommer inte ha möjlighet att vara tillgänglig för intervjuer på telefon efteråt. Målnummer i Alingsås tingsrätt: B 1821-21 Kontakt för media Christer Fuxborg, presstalesperson, Polismyndigheten Telefon: 072-586 95 36   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >