Aktuella pressmeddelanden

 • Åklagare har beslutat att lägga ned förundersökningen om misstänkt mord i samband med en polischefs död i februari.

  Med anledning av att den tidigare regionpolischefen i Stockholm hittades död den 22 februari inleddes en förundersökning om misstänkt mord. Förundersökningen har i dag lagts ned, eftersom det inte finns anledning att anta att döden orsakats av någon annan person. En kriminalteknisk undersökning har genomförts och förhör har hållits. Nu har också Rättsmedicinalverket lämnat ett preliminärt obduktionsutlåtande. Av det framgår att ingenting pekar på att döden har orsakats av någon annan person. – Vid en samlad bedömning konstaterar jag att det får anses vara uteslutet att någon annan person har orsakat hans död. Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Förundersökningen ska därför läggas ned, säger chefsåklagaren i Norrköping Torsten Angervåg.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Kajsa Hultman har väckt åtal mot en man för grov mordbrand i Ösmo, söder om Stockholm.

  Det var den 26 december 2022 som den då 23-åriga mannen tog sig in i ett hus genom att krossa en yttre fönsterruta i en entrédörr. Tre personer befann sig i huset. Mannen slog ut tändvätska på golv samt tände eld på lakan som han tagit ur en säng. När polisen kom brann det med rejäl rökutveckling.  – Branden innebar fara för flera människors liv samt fara för egendom av betydande värde och brottet bör därför bedömas som grovt, säger kammaråklagare Kajsa Hultman. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 19831-22.  Kontakt Kammaråklagare Kajsa Hultman är tillgänglig för media först i morgon torsdag den 9 mars kl. 9-9.30 på 010-562 73 12.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 19-åriga man som sedan söndagen den 5 mars varit anhållen på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott på Skallberget i Västerås är begärd häktad. Häktningsförhandlingen kommer att äga rum i dag kl. 13. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

  Målnummer i Västmanlands tingsrätt: B 1360-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Natten till den 3 mars sköts en man till döds i en bostad i Tullinge. Två tonåringar begärs nu häktade på sannolika skäl misstänkta för i första hand mord och i andra hand medhjälp till mord.

  De två tonåringarna anhölls lördag den 4 mars, skäligen misstänkta för gärningarna. – Min uppfattning är att bevisningen stärkts under den tid de misstänkta varit frihetsberövade. Därför begär jag dem häktade på sannolika skäl, säger Mikael Carlsson, kammaråklagare vid Södertörns åklagarkammare. Häktningsförhandlingarna äger rum i Södertörns tingsrätt i dag den 8 mars kl. 10 och 13. Åklagaren är tillgänglig på plats efter den sista häktningsförhandlingen. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 3513-23. Uppdaterat med uppgifter om tid för häktningsförhandlingarna den 8 mars.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har beslutat att inte inleda förundersökning om arbetsmiljöbrott i samband med en polischefs död i februari.

  Flera anmälningar om brott har kommit in till åklagare med anledning av den tidigare regionpolischefen i Stockholms död. Anmälningarna tar sikte på att Polismyndigheten skulle ha brutit mot arbetsmiljölagen i samband med det inträffade. Nu har chefsåklagare Per Nichols vid Särskilda åklagarkammaren beslutat att inte inleda förundersökning om brott. – För att en förundersökning ska kunna inledas måste det finnas anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har inträffat. Det är en lagreglerad förutsättning för att man som åklagare ska kunna använda de möjligheter till utredning genom förhör m.m. som regleras i rättegångsbalken. I detta fall har det helt enkelt inte framkommit tillräckligt med omständigheter som talar för att det är ett brott bakom det inträffade, som i sig givetvis är en oerhört tragisk händelse. Jag har därför beslutat att förundersökning inte ska inledas, säger Per Nichols. Av medieuppgifter framgår att Arbetsmiljöverket fått en anmälan om det inträffade från Polismyndigheten. Om Arbetsmiljöverket skulle finna skäl att göra en åtalsanmälan så kommer i så fall en sådan anmälan att prövas separat.   Kontakt Chefsåklagare Per Nichols, tillgänglig i dag 15–16 på 010-562 57 01.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 19-årig man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott efter en skottlossning mot ett lägenhetshus på Skallberget i Västerås den 4 mars.

  – Utredningen är inne i ett intensivt skede där vi håller förhör med inblandade och ytterligare förhör ska hållas. Nu fortsätter förundersökningen med sedvanliga utredningsåtgärder, säger senior åklagare Ann-Sofie Trossing, som leder förundersökningen. Senast kl. 12 på onsdag den 8 mars måste åklagaren besluta om den misstänkta ska begäras häktad eller försättas på fri fot. När åklagaren har fattat beslut kommer ett nytt pressmeddelande att skickas ut. Eftersom utredningen är inne i ett mycket tidigt skede kan ingen ytterligare information lämnas för närvarande. Åklagaren är heller inte tillgänglig för media. Målnummer i Västmanlands tingsrätt: B 1360-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 56-årig man häktades den 2 mars misstänkt för försök till mord på en polis i Norrköping. Utredningen flyttas nu till Åklagarkammaren i Jönköping.

  Då två poliser hemmahörande i Norrköping är målsägande i målet flyttas utredningen till en annan stad. Ny förundersökningsledare är Lisa Hedberg vid Åklagarkammaren i Jönköping. – Skälet till att vi flyttar utredningen är att den ska bedrivas på ett professionellt sätt och inte utgöra en anspänning för de poliser och åklagare som arbetar med den, säger Torsten Angervåg, chef för åklagarkammaren i Norrköping. Det är en arbetsmiljöfråga och vi följer de inarbetade rutiner vi har när en förundersökning som i detta fall rör en målsägande som förhållandevis många poliser eller åklagare tidigare kan ha arbetat tillsammans med. Mannen är häktad på sannolika skäl misstänkt för försök till mord på en polis. Åtal ska vara väckt den 30 mars. Målet ligger kvar på Norrköpings tingsrätt, mål B 767-23. Åklagarmyndighetens ärende: AM-29572-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag hävt anhållandet av den man som suttit frihetsberövad sedan onsdagen den 1 mars för vållande till annans död.

  Ambulans och polis åkte i onsdags förmiddag till en adress i Jönköping med anledning av att en person larmat om att ett litet barn inte andades. Barnet dödförklarades senare på länssjukhuset Ryhov. Med hänsyn främst till skadebilden hos barnet inleddes förundersökning om vållande till annans död och en nära anhörig till barnet anhölls och delgavs misstanke. Den misstänkte har under anhållningstiden hörts med försvarare och barnet har undersökts av rättsläkare. – Misstanken har efter ett flertal utredningsåtgärder påtagligt försvagats. Den misstänkte har beskrivit ett händelseförlopp som får stöd av den rättsmedicinska undersökningen. Slutsatsen är att det rör sig om en mycket tragisk olycka, säger kammaråklagare Kristoffer Clausen vid Åklagarkammaren i Jönköping. Ärendet hålls öppet till dess slutgiltiga provsvar och rättsutlåtanden inkommit till polis och åklagare. – Brottsmisstanken kvarstår, men det är i första hand till följd av att vi ska få ett korrekt avslut i utredningen, tillägger Kristoffer Clausen. Ytterligare kommentarer kommer på grund av sekretess och för respekt för de efterlevande inte att lämnas. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Nyköpings tingsrätt har friat en man som stod åtalad för skakvåld mot ett spädbarn.

  Målet gäller synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. En man var åtalad för att ha skakat ett spädbarn så att det avled. Händelsen inträffade i Trosa kommun i slutet av juli 2022. Nyköpings tingsrätt har nu frikänt den åtalade mannen. – Jag har tagit del av domen och konstaterat att domstolen har frikänt mannen. Jag kommer nu noggrant gå igenom domen och ta ställning till om jag ska överklaga eller inte, säger kammaråklagare My Lindholm. Åklagaren är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer. Tingsrättens målnummer: B 2288-22. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överåklagaren på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har yttrat sig till riksåklagaren i ett uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn och anser att det finns skäl att överklaga domen till Högsta domstolen. Målet aktualiserar bland annat frågan om barns språkbruk för att beskriva sin kropp.

  I yttrandet till riksåklagaren sammanfattar överåklagaren vid utvecklingscentrum: Det är styrkt att barnet utsatts för en sexuell handling som är jämförlig med samlag varför den tilltalade ska dömas för våldtäkt mot barn. Det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas utifrån behovet av vägledande uttalande kring vilka krav som kan ställas på ett barns berättelse och hur kravet förhåller sig till barnkonventionen (barns rätt att komma till tals och barnets bästa). Hovrättens bristande materiella processledning har inneburit ett allvarligt fel som påverkat utgången i målet och det föreligger synnerliga skäl till prövning i Högsta domstolen. Ärendet kommer nu att beredas vidare inom Åklagarmyndigheten. Det är riksåklagaren som beslutar om domen ska överklagas till Högsta domstolen. Sista dag att överklaga domen är den 23 mars. Riksåklagaren är i dag inte tillgänglig för kommentarer. När beslut fattas i frågan om överklagande kommer ett nytt pressmeddelande att skickas. Yttrandet AMR-1685-23 (pdf)   Kontakt Överåklagare Eva-Marie Persson är tillgänglig för media i dag kl. 15–16 på telefon 010-562 69 01. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >