Aktuella pressmeddelanden

 • En man i 30-årsåldern har häktats vid Gävle tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för tre fall av våldtäkt under 2021.

  – Närmare uppgifter om den häktade eller andra berörda, eller om utredningen i övrigt, kan på grund av förundersökningssekretess och brottens karaktär inte lämnas i nuläget, säger kammaråklagare Anna Maria Larsson, som leder förundersökningen. Utredningen fortsätter nu med sedvanliga utredningsåtgärder. Beroende på fortsättningen kan ytterligare information komma att lämnas i ett senare skede.   Åtal ska väckas senast den 24 september 2021. Tingsrättens målnummer: B 806-21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som häktades vid Gävle tingsrätt den 8 september 2021 som skäligen misstänkt för mord i Ockelbo kommun har nu försatts på fri fot.

  Efter att rättsmedicinsk obduktion genomförts under torsdagen kvarstår inga brottsmisstankar mot mannen. Kammaråklagare Birgitta Fernlund vid Åklagarkammaren i Gävle har även beslutat att lägga ner förundersökningen. Tingsrättens målnummer: B 2747-21. Kontakt Birgitta Fernlund, 010-562 68 29   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagarna har beslutat att de två kvinnor som är misstänkta för krigsförbrytelser i Syrien ska släppas på fri fot.

  Skälet till besluten är en sammantagen bedömning av bevisläget och behovet av om det är nödvändigt för utredningarna att de är fortsatt frihetsberövade. Misstankarna mot bägge kvarstår och utredningarna fortsättaer.  Mer information kan inte lämnas för närvarande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två kvinnor anhölls under måndagen misstänkta för krigsförbrytelser begångna i Syrien.

  Ytterligare en kvinna som inte är misstänkt för brott hördes av polis. Utredningen fortsätter och fler förhör kommer att hållas. Senast torsdag den 9 september behöver åklagaren ta ställning till om de anhållna ska begäras häktade. När mer information finns att lämna kommer den lämnas i ett nytt pressmeddelande. Förundersökningen leds av åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.   Målnummer i Attunda tingsrätt: B 8486-21 och B 8489-21. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag tisdag kl. 11 meddelar Attunda tingsrätt dom i ärendet om synnerligen grovt vapenbrott med koppling till dödsskjutningen av en 12-årig flicka i Botkyrka i augusti 2020. Åklagaren är tillgänglig för media.

  Målnummer i Attunda tingsrätt: B 2441-21.  Kontakt Vice chefsåklagare Anna Svedin är tillgänglig för media i dag från klockan 12 och framåt på 010 562 73 22.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Personer som återvänder från IS-kontrollerade områden kan ha gjort sig skyldiga till brott som kan utredas i Sverige. Det finns förundersökningar som pågår. Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har flera utsedda åklagare som hanterar dessa ärenden.

  – De internationella brott som har aktualiserats för personer som återvänder från IS-kontrollerade områden är krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. Sverige har ett internationellt åtagande att utreda och lagföra de här brotten. Det finns ett myndighetsgemensamt organiserat mottagande där även de rättsvårdande myndigheterna ingår, säger kammaråklagare Reena Devgun, samordnare för krigsbrottsåklagarna på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Åklagarna kan inte kommentera enskilda förundersökningar eller antalet pågående förundersökningar. – Vi har ett fördjupat samarbete mellan berörda myndigheter för att effektivisera utredningsarbetet och informationsutbytet avseende IS-återvändarna. Vidare sker ett mer generellt arbete både nationellt och internationellt för att säkra bevisning om brotten folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna i IS-kontrollerat område i Syrien och Irak, säger Reena Devgun. Åklagarna har på grund av hög arbetsbelastning ingen ytterligare information att lämna och är inte tillgänglig för media. Läs mer: Därför utreder Sverige krigsbrott som begås i andra länder Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Man åtalad för mord på kvinna i Linköping

  En 40-årig man åtalades i dag vid Linköpings tingsrätt för mord på en 44-årig kvinna på resecentrum i Linköping den 15 april i år. Mannen åtalas också för grovt olaga hot. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  En 40-årig man åtalades i dag vid Linköpings tingsrätt för mord på en 44-årig kvinna på resecentrum i Linköping den 15 april i år. Mannen åtalas också för grovt olaga hot. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Mannen och kvinnan hade tidigare varit gifta och hade gemensamma barn. Enligt åtalet överfölls kvinnan bakifrån av mannen, som gav henne ett fyrtiotal knivhugg över stora delar av kroppen. Mannen hade planerat gärningen noggrant då han med kniv reste till Linköping där han väntade på kvinnan när hon klev av tåget. – Det här är en tragisk och fruktansvärd händelse. Jag menar att vi har ett mycket gott bevisläge. Hela händelsen finns på övervakningsfilm och flera vittnen var också på plats när det hände, säger vice chefsåklagare Malin Axelsson som är förundersökningsledare. Mannen var kvar på resecentrum när polisen kom och han greps därför direkt. En person som ingrep och försökte stoppa angreppet blev utsatt för grovt olaga hot enligt åklagaren. – Flera personer försökte avbryta angreppet och en av dem blev utsatt för grovt olaga hot då 40-åringen gick mot honom med kniven och hotade honom, säger Malin Axelsson. 40-åringen förnekar brott, men han vidgår att det är han som syns på övervakningsfilmen från platsen. Han har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Rättsmedicinalverket bedömer i sitt utlåtande att mannen inte har begått den åtalade gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Han hade inte heller vid tiden för undersökningen en allvarlig psykisk störning. Åklagaren planerar att rättegången kommer ta tre dagar. Fem vittnen kommer kallas till rätten. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 1656-21. Kontakt Vice chefsåklagare Malin Axelsson är tillgänglig för media på 010-562 58 14 kl. 13–14.30 i dag, fredag. Nästa tillfälle då åklagaren är tillgänglig för media är efter sista förhandlingsdagen i tingsrätten.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag fredag väckt åtal vid Blekinge tingsrätt mot två personer som sedan i januari varit häktade misstänkta för mord på en 78-årig man i Lillö utanför Rödeby. Åtalet omfattar mord, grovt rån och grov stöld. Åklagaren är tillgänglig på telefon.

  De åtalade personerna har den 14 januari 2021 bett 78-åringen om att få låna hans bil och vid ett nekande svar gått hem till honom beväpnade med kniv. I bostaden har de utsatt mannen för mycket kraftigt knivvåld, slagit honom med både händer och föremål samt sparkat och stampat på hans huvud när han låg ner. Mannen avled av skadorna som orsakades av det kraftiga våldet mot huvudet. Han anträffades död den 17 januari 2021 och de två nu åtalade personerna greps samma kväll. De vidgår delar av händelseförloppet men förnekar mord. Mannen bodde i Lillö, liksom de åtalade personerna, men de var inte närmare bekanta. – Jag påstår att våldet som de åtalade har utsatt 78-åringen för har varit synnerligen grovt och att han har lidit svårt samt troligen haft dödsångest. De har heller inte visat någon ånger, tvärtom. De misstänkta personerna har efter den svåra misshandeln stulit mannens bil och hans plånbok innehållande kontanter. Under dagarna därefter disponerade de mannens bil och återvände även till dennes bostad och stal ytterligare föremål, säger kammaråklagare Hedvig Lundblad vid Åklagarkammaren i Karlskrona. Målnummer i Blekinge tingsrätt: B 116-21. Kontakt Kammaråklagare Hedvig Lundblad är tillgänglig i dag kl. 11–12 på tel 010-562 72 31.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sex personer har i dag häktats vid Solna tingsrätt. Åklagarna är inte tillgängliga för media.

  Två av personerna är häktade på sannolika skäl för inblandning i ett mord och grovt vapenbrott i Hjulsta den 31 maj 2021. Den ena av dessa två är också häktad på sannolika skäl för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjulsta den 30 augusti 2021. Den andra är också häktad på skälig misstanke för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjulsta den 30 augusti 2021. Därutöver är fyra personer häktade på skälig misstanke för mord, mordförsök och grovt vapenbrott i Hjulsta den 30 augusti 2021. För dessa personer måste åklagaren senast den 9 september besluta om de ska vara fortsatt häktade eller då begäras häktade på sannolika skäl, för det fall misstankegraden har förstärkts. För de personer som är häktade på sannolika skäl måste åklagaren väcka åtal eller begära åtalsförlängning senast den 30 september 2021. Utredningen befinner sig i ett mycket intensivt skede och det finns under denna och kommande vecka ingen möjlighet för åklagarna att uttala sig närmare i ärendet. Målnummer i Solna tingsrätt B 8320-21.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I måndags den 30 augusti anhölls fem personer misstänkta för grovt bedrägeri med assistansersättning. Fyra av dem har i dag på morgonen begärts häktade vid Södertälje tingsrätt. En person är försatt på fri fot, men är fortfarande misstänkt.

  Den misstänkta brottsligheten har pågått under perioden 1 januari 2016 – 30 april 2020. De fyra har begärts häktade för att de inte ska kunna undanröja bevis eller på annat sätt förstöra brottsutredningen. En av de misstänkta är polis och utreds därför av åklagare på Särskilda åklagarkammaren och av utredare på Polisens avdelning för särskilda utredningar. Den misstänkte har efter förhör försatts på fri fot eftersom åklagaren bedömer att mannen inte kan förstöra utredningen genom att vara på fri fot. Han är dock fortfarande misstänkt i utredningen. Södertälje tingsrätts målnummer: B 2876-21. Tid för de fyra häktningsförhandlingarna är inte utsatt. Det är tingsrätten som sätter ut tiderna. Kontakt Kammaråklagare Göran Kvist som har lämnat in häktningsframställan för de fyra personer som begärts häktade är tillgänglig för media i rätten i ca 20 minuter efter att sista häktningsförhandlingen är avslutad. Han är inte tillgänglig efter de tre första förhandlingarna och är inte heller nåbar på telefon. Någon mer information i den del som utreds av Särskilda åklagarkammaren finns inte att lämna i det här skedet av utredningen. Om Särskilda åklagarkammaren   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >