Aktuella pressmeddelanden

 • Åklagaren har i dag lämnat in häktningsframställan i ett ärende där två unga män på sannolika skäl är misstänkta för försök till mord i Gamlegården i Kristianstad den 3 augusti i år. Efter häktningsförhandlingarna är åklagaren tillgänglig för media på telefon.

  Tre personer skottskadades vid skjutningen i Gamlegården. Tidigt i utredningen var tre personer anhållna på skälig misstanke. De släpptes och misstankarna mot dem är avskrivna. I tisdags morse anhölls två personer som är födda 2004. Misstankarna mot dem har framkommit efter vittnesförhör och genomgång av övervakningskameror. Häktningsförhandlingarna kommer ske i dag klockan 14.30 respektive 15.15 i Kristianstads tingsrätt. Tingsrättens målnummer: B 2097-21 Kontakt Efter att båda häktningsförhandlingarna är avslutade är chefsåklagare Pernilla Åström tillgänglig för media på telefon 010-562 61 01 i cirka en halvtimme.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En 61-årig man i södra Stockholm åtalades i dag för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, brott mot lagen om sprängämnesprekursorer och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Samtliga brott är rubricerade som grova.

  Misstankarna uppstod i slutet av 2019 i samband med att polisen gjorde en husrannsakan i mannens bostad. Där hittades en mindre mängd färdiga sprängämnen och en större mängd ämnen som kan användas vid tillverkning av sprängämnen. Polisen hittade även skisser som kan kopplas till tillverkning av sprängladdningar. – Jag menar att mannen har sammanställt och förvarat material i syfte att åstadkomma explosion som skulle medföra fara för andra, säger kammaråklagare Marie Skeppstedt Törnström som är förundersökningsledare. I mannens datorer och hårddiskar fann polisen listor med namn och uppgifter om främst offentliga personer som är eller har varit verksamma som bland annat journalister, politiker och myndighetsföreträdare. – Utredningen ger stöd för att det här är personer som den misstänkta mannen missaktar men det finns inte något som tyder på att han har påbörjat utförandet av en konkret gärning riktad mot någon av dem. Ingen av personerna är målsägande i ärendet, säger Marie Skeppstedt Törnström. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 19894-19.       Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för media i nuläget.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I budgetpropositionen föreslås Åklagarmyndigheten få det anslag som begärts.

  I regeringens budgetproposition för 2022 föreslås Åklagarmyndigheten få ett anslag för kärnverksamheten som är 186 miljoner högre än ursprungsbudgeten för 2021. Det är exakt så mycket som myndigheten har begärt. Jämfört med tilläggsbudgeten i våras blir nivåhöjningen cirka 96 miljoner kronor. I förra veckan meddelade regeringen att ett antal myndigheter, däribland Åklagarmyndigheten, också får extra medel för en särskild satsning mot brott inom avfallshantering. Därutöver har vi också ett mindre anslag för biståndsverksamhet och en låneram för investeringar som inte tas direkt via anslaget. – En långsiktig planeringshorisont är A och O. Det är mycket glädjande att vi kan fortsätta växa i den takt som vi har bedömt vara nödvändig för att bland annat kunna utveckla och öka vår förmåga att bekämpa kriminella organisationer, ta tillvara nya verktyg som hemlig dataavläsning, utreda och lagföra brott i parrelationer, snabbare lagföra unga på väg in i kriminella nätverk, säger riksåklagare Petra Lundh.         Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Status i ärende om mord i Växjö

  Åklagaren begärde under förmiddagen i dag tisdag att ytterligare två av de anhållna i ärendet om mord i Växjö ska häktas för medhjälp till mord. En av dem begärs häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, medan den andra begärs häktad såsom skäligen misstänkt, den lägre misstankegraden. Häktningsförhandlingar mot dessa två personer kommer att ske i morgon onsdag i Växjö tingsrätt, det är tingsrätten som sätter ut tiden.

  Läs mer

  Åklagaren begärde under förmiddagen i dag tisdag att ytterligare två av de anhållna i ärendet om mord i Växjö ska häktas för medhjälp till mord. En av dem begärs häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, medan den andra begärs häktad såsom skäligen misstänkt, den lägre misstankegraden. Häktningsförhandlingar mot dessa två personer kommer att ske i morgon onsdag i Växjö tingsrätt, det är tingsrätten som sätter ut tiden.

  I ärendet har det i dag också hållits häktningsförhandlingar mot två personer som är misstänkta för mord. Växjö tingsrätt har beslutat att häkta dessa och åtal ska vara väckt senast den 28 september.   Åklagaren har i dag även fattat beslut om att häva anhållandet för de två sista personerna som suttit anhållna misstänkta för medhjälp till mord sedan i helgen. De här personerna har nu försatts på fri fot. Målnummer i Växjö tingsrätt: B 4590-21 Tidigare pressmeddelande i ärendet (13/9) Kontakt Kammaråklagare Emma Berge kommer att vara tillgänglig för en kort kommentar på plats i tingsrätten efter att häktningsförhandlingarna avslutats i morgon onsdag.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Två män har begärts häktade för mord i Växjö

  Under natten mellan fredag och lördag avled en man vid en skottlossning i Växjö. Totalt nio personer har sedan i helgen varit anhållna i ärendet, två män på sannolika skäl misstänkta för mord och sex män som skäligen misstänkta för medhjälp till mord. Åklagare har i dag måndag lämnat in häktningsframställan till Växjö tingsrätt mot de två som misstänks för mord. För tre av dem som suttit på skälig misstanke för medhjälp till mord har åklagaren i dag hävt anhållandet.

  Läs mer

  Under natten mellan fredag och lördag avled en man vid en skottlossning i Växjö. Totalt nio personer har sedan i helgen varit anhållna i ärendet, två män på sannolika skäl misstänkta för mord och sex män som skäligen misstänkta för medhjälp till mord. Åklagare har i dag måndag lämnat in häktningsframställan till Växjö tingsrätt mot de två som misstänks för mord. För tre av dem som suttit på skälig misstanke för medhjälp till mord har åklagaren i dag hävt anhållandet.

  Häktningsförhandlingarna hålls i Växjö tingsrätt i morgon tisdag med start kl. 9.45 samt kl. 11.15. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för en kort kommentar på plats i tingsrätten efter att häktningsförhandlingarna avslutats. Utöver de två personer som nu begärts häktade finns fyra män som alltjämt är anhållna i ärendet. Senast kl. 12 i morgon tisdag måste åklagare besluta om även de personerna ska begäras häktade eller om de ska försättas på fri fot. Målnummer i Växjö tingsrätt: B 4590-21 Kontakt Kammaråklagare Emma Berge kommer att vara tillgänglig för en kort kommentar på plats i tingsrätten efter att häktningsförhandlingarna avslutats under tisdagen.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • På onsdag den 15 september kl. 11 meddelar Göteborgs tingsrätt dom i ett mål där en 47-årig man är åtalad för spioneri.

  Personen misstänks för att under flera år ha träffat en rysk diplomat i syfte att överlämna uppgifter till denne mot betalning. Åklagaren är tillgänglig för media på onsdag. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 18657-20. Pressmeddelande när åtal väcktes den 22 februari 2021.   Kontakt Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig på telefon för media på onsdag kl. 13-15 på 010-562 54 29.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Under sommaren har Statens haverikommission genomfört undersökningar vid fartyget Estonia. Polis och åklagare har efter det informerats om arbetet.

  Statens haverikommission har inlett en preliminär bedömning i syfte att se om det finns anledning att revidera de slutsatser som drogs i haverikommissionens rapport från 1997. Som ett led i detta arbete har Statens haverikommission genomfört undersökningar vid Estonia under juli månad. Efter det hölls ett möte där Statens haverikommission informerade åklagare och polis om det arbete som skett under sommaren. Närmare information om hur undersökningarna genomförts samt fynden från dessa framgår av Statens haverikommissions webbplats Som tidigare meddelats inväntar åklagaren haverikommissionens preliminära bedömning innan hon tar ställning till om det finns förutsättningar att inleda en förundersökning eller inte. Enligt åklagaren är haverikommissionens bedömning nödvändig som beslutsunderlag. Det har framkommit uppgifter om att det under undersökningarna har observerats mänskliga kvarlevor utanför fartyget. Polismyndighetens bedömning är att åtgärder som syftar till att bärga och identifiera kvarlevor i området runt Estonia fortsatt strider mot förbudet mot dykning och annan undervattensverksamhet i lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. När åklagaren har ny information om ärendet kommer det att publiceras i ett nytt pressmeddelande. Pressmeddelande 24/3 2021 från Åklagarmyndigheten om ärendet Bakgrund M/S Estonia förliste i Östersjön den 28 september 1994 och 852 människor omkom. Hon var på väg från Tallinn till Stockholm. Under 1990-talet bedrevs en förundersökning om det begåtts brott i samband med Estonias förlisning. Den lades ned av åklagare 1997. Beslutet att lägga ned förundersökningen begärdes överprövat till en överåklagare och slutligen till riksåklagaren som 1999 beslutade att inte återuppta förundersökningen eftersom de brott som förundersökningen omfattade då var preskriberade. Riksåklagarens beslut begärdes i sin tur omprövat, men riksåklagaren beslutade 2000 att inte ändra sitt tidigare beslut. I november 2020 fick Åklagarmyndigheten in en begäran om att den nedlagda förundersökningen ska återupptas eftersom det kommit fram nya omständigheter. I begäran hänvisades till uppgifter i en tv-dokumentär. Inget beslut är ännu fattat om förundersökningen ska återupptas eller inte.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • På tisdag den 14 september kl. 11 meddelar Hovrätten över Skåne och Blekinge dom i ett uppmärksammat mål om mord och brott mot griftefriden i Karlskrona. Åklagaren är tillgänglig för media när domen har meddelats.

  Två män åtalades och dömdes av Blekinge tingsrätt för att ha mördat en 57-årig man i juli 2020. Domen överklagades och i morgon tisdag meddelar hovrätten sin dom. Målnummer i hovrätten: B 2382-21 Kontakt Kammaråklagare Anna Johansson Toresten är tillgänglig för media på telefon, tisdag den 14 september kl. 11-12 på 010-562 61 10.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Fyra personer har begärts häktade för synnerligen grovt vapenbrott efter en händelse i Västerlanda, Lilla Edet, i slutet av förra veckan.

  I går meddelades felaktigt att inga personer var frihetsberövande i ärendet, men det stämmer alltså inte. Häktningsförhandlingar kommer att inledas under dagen i dag den 13 september. Målnummer i Vänersborgs tingsrätt: B 3628-21.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Totalt är sju personer anhållna efter skottlossningen som skedde i Växjö natten mellan fredag och lördag.

  Två personer är anhållna på sannolika skäl misstänkta för mord. De övriga fem är anhållna skäligen misstänkta för medhjälp till mord. Samtliga anhållna är män i åldern 17-21 år.   – Ett omfattande utredningsarbete pågår. Under dagen kommer de misstänkta att förhöras tillsammans med försvarare. Jag kommer därefter ta ställning till om anhållandena ska kvarstå och under måndagen kommer jag sedan ta ställning till om några ska begäras häktade, säger kammaråklagare Emma Berge, som leder förundersökningen. Senast tisdag klockan 12 måste åklagaren besluta om de misstänkta ska begäras häktade. Utredningen är fortfarande inne i ett tidigt skede och det råder förundersökningssekretess. Åklagaren är inte tillgänglig för media. När mer information finns att kommunicera kommer det ske via ett nytt pressmeddelande.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >