Planering och uppföljning

Här finns Åklagarmyndighetens årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan.
 • Budgetunderlag 2024-2026

  Datum: 2023-03-01

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Budgetunderlag 2023-2025

  Datum: 2022-03-01

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Budgetunderlag 2022-2024

  Datum: 2021-03-02

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Budgetunderlag 2021-2023

  Datum: 2020-02-28

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren. I budgetunderlaget yrkar myndigheten på ökade anslag, bland annat med hänvisning att matcha satsningarna på polisen och för satsningar på it. Ramanslaget ska i 2020 års prisnivå uppgå till 1,748 mdkr för 2021, 1,839 mdkr för 2022 och 1,879 mdkr för 2023.

 • Budgetunderlag 2020-2022.pdf

  Datum: 2019-03-01

  Anslagsökningar begärs för 2020-2022 - Åklagarmyndigheten har lämnat budgetunderlaget för 2020-2022 till regeringen. Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren. Myndighetens bedömning är att antalet åklagare måste öka med åtminstone 100 till 1 050 senast till 2022. Den satsning som görs på Polismyndigheten måste, för att få effekt, följas av förstärkningar av Åklagarmyndigheten. Detta är nödvändigt för att myndigheten inte ska bli en flaskhals i rättskedjan. Utöver ett ökat ärendeinflöde går utvecklingen mot att åklagare hanterar en alltmer komplex och svårutredd brottslighet som är både resurs- och tidskrävande att utreda och lagföra. Dessutom har åklagare över tid fått allt fler nya arbetsuppgifter som innebär en ökad arbetsmängd i varje ärende, samtidigt som ny lagstiftning leder till att området för vad som är brott utökas. En ökning av antalet åklagare innebär också ett behov av att utöka olika stödfunktioner. För att kunna bedriva nödvändigt it-utvecklingsarbete krävs även en betydande förstärkning av it-verksamheten. Sammantaget beräknas Åklagarmyndigheten behöva anslagsökningar med 76 miljoner kronor 2020, 101 miljoner 2021 och 61 miljoner 2022.

 • Budgetunderlag 2019-2021

  Datum: 2018-02-22

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Budgetunderlag 2018-2020

  Datum: 2017-02-27

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.

 • Budgetunderlag 2017-2019

  Datum: 2016-02-29

  Budgetunderlaget till regeringen är Åklagarmyndighetens förslag till finansiering av verksamheten under de tre kommande åren.