Planering och uppföljning

Här finns Åklagarmyndighetens årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan.

Tidsperiod

  • Regleringsbrev 2016

    Datum: 2016-03-02

    Regleringsbrevet är regeringsbeslut som gäller för ett verksamhetsår i taget. I regleringsbrevet står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.

  • Regleringsbrev 2015

    Datum: 2014-12-22

    Regleringsbrevet är regeringsbeslut som gäller för ett verksamhetsår i taget. Justitiedepartementet är handläggande departement för regleringsbrevet för Åklagarmyndigheten. I regleringsbrevet står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.