Rapporter

Här ligger rapporter från Åklagarmyndigheten. Dokumenten är sorterade på "Tillsynsrapporter", "Årsrapporter" och "Övriga rapporter".

Tidsperiod

  • 2019 - Rapport Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

    Datum: 2020-03-31

    Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet 2019 har presenterats för regeringen Under 2019 har de samverkande myndigheterna genomfört både nationella och internationella insatser mot strukturerade kriminella nätverk. Problematiken med organiserad brottslighet mot välfärdssystemet lyfts särskilt fram i återrapporteringen.