Böter

Böter är det mildaste straffet och betalas i pengar. Det finns tre former av böter: dagsböter, penningböter och normerade böter.

Dagsböter bestäms till ett visst antal beroende på hur allvarligt brottet är och där storleken av varje dagsbot beror på hur den bötfällda personens ekonomi ser ut.

Penningböter är bestämda till ett visst engångsbelopp, t.ex. gäller det många trafikbrott. Ordningsbot är en typ av penningbot som får utfärdas av polis eller tullanställd.

Normerade böter bestäms enligt en särskild beräkningsgrund och används mycket sällan.

Se också: