Rättegångsfel

Handläggning vid en domstol som strider mot reglerna i rättegångsbalken.

Se också: