När barn eller unga misstänks för brott

Misstänkta personer som är 15 till 17 år

Från att man fyller 15 år kan man bli dömd för brott. När någon som är 15 till 17 år blir misstänkt, så ska brottet utredas extra snabbt. Det är viktigt för att unga ska märka att samhället reagerar. Därför finns särskilda regler för att arbeta med sådana utredningar. Åklagarmyndigheten bevakar och följer upp de olika tidsgränser som finns. Vi har också särskilda åklagare för ungdomar. Sådana åklagare har ett nära samarbete med polisen, socialtjänsten och domstolarna.

När barn under 15 blir misstänkta för brott

Den som är under 15 år ses som ett barn, och kan inte bli dömd av en domstol. Men det misstänkta brottet kan ändå utredas. Under utredningen är det vanligt att polisen och socialtjänsten pratar med barnets föräldrar.

Om du själv är under 18 år och undrar vad som är brottsligt, eller hur du kan få hjälp, kan du läsa mer på Brottsoffermyndighetens webbplats för unga:
www.jagvillveta.se/