När barn eller unga är utsatta för brott

Det finns åklagare och poliser som är utbildade för att arbeta med ärenden där barn eller unga är utsatta för brott.

Under utredningen

Brott mot barn och unga ska utredas extra snabbt. Det är viktigt att unga som är utsatta för brott mår så bra som möjligt under utredningen. De som är under 18 år kan få komma till det som kallas barnahus. På barnahus arbetar polis och socialtjänst i samma hus. Då slipper barnet åka mellan olika platser. Det finns barnahus på många ställen i Sverige. Det finns också poliser som har särskild utbildning i att förhöra barn. När polisen förhör barnet så görs det som ett samtal i en lugn miljö. Förhören spelas in på video.

Barnvänligt.jpg

Rum med barnböcker och kuddar där barn kan förhöras.

På rättegången

Barn under 15 år som har blivit utsatta för brott behöver oftast inte vara med på rättegången. I stället kan man visa inspelade förhör på video under rättegången. Både barn och ungdomar kan få en särskild företrädare. Det är en jurist som kan svara på frågor och stötta den som är utsatt för brott. Den särskilda företrädaren hjälper till under hela rättegången. Du kan läsa mer om vilket stöd alla brottsutsatta kan få under Du som är utsatt för brott.

Om du själv är under 18 år och undrar vad som är brottsligt, eller hur du kan få hjälp, kan du läsa mer på Brottsoffermyndighetens webbplats för unga:
www.jagvillveta.se/