Särskilda straff för ungdomar

I Sverige kan man bara bli straffad för brott om man har fyllt 15 år. Det finns dessutom speciella regler för unga mellan 15 och 17 år. Ungdomar får kortare straff än vuxna.

Den som är under 15 år kan inte dömas till straff. Men om ett barn begår brott, får det ändå följder för barnet och familjen. Här kan du läsa om de speciella straffen för ungdomar.

I ungdomstjänst måste man arbeta

Straffet ungdomstjänst betyder att du ska jobba gratis med något som är till nytta för samhället. Det kan till exempel vara att jobba åt en idrottsklubb under en viss tid. Du som är 15 till 17 år kan dömas till ungdomstjänst.

I ungdomsövervakning får man en plan att följa

Straffet ungdomsövervakning betyder att du ska följa en plan som görs upp för dig. I planen kan det stå att du ska stanna hemma på kvällar och nätter på helgen eller att du inte får gå eller åka dit du vill. I planen finns också regler om att du ska gå och prata med någon på frivården.

Du som är 15-20 år kan dömas till ungdomsövervakning men det är vanligast om du är 15-17 år.

Ungdomsvård och socialtjänsten

Straffet ungdomsvård betyder att du måste följa regler som socialtjänsten bestämmer. Till exempel kan du behöva gå och prata med någon på socialtjänsten varje vecka, eller lämna in urinprover. Du kan bli dömd till ungdomsvård från att du är 15 år, till och med att du är 21 år. Ibland måste du också betala böter eller göra ungdomstjänst.

I sluten ungdomsvård blir man inlåst

För riktigt allvarliga brott, till exempel mord eller våldtäkt, finns straffet sluten ungdomsvård. Du som begår ett allvarligt brott när du är 15 till 17 år döms ofta till sluten ungdomsvård, i stället för fängelse. I sluten ungdomsvård blir man inlåst på ett ställe med andra dömda ungdomar. Stället kallas för ungdomshem. Man måste bo och gå i skolan där, under den tid som domstolen har bestämt.

Straffvarning för inte så allvarliga brott

Om du är under 18 år, och inte har blivit dömd för brott tidigare, kan du få straffvarning. Straffvarning betyder att du inte blir dömd i domstol den här gången. Men om du begår brott igen, kan du bli straffad för både det nya och det gamla brottet. Din straffvarning antecknas också i belastningsregistret. Straffvarning används vid brott som inte är så allvarliga. Ett exempel är ringa stöld, alltså när någon har stulit saker som inte var värda så mycket pengar.

När barn under 15 år begår brott

Den som är under 15 år ses som ett barn och kan inte dömas i domstol. Men brottet kan utredas ändå. Under utredningen pratar både polisen och socialtjänsten med barnets föräldrar. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om olika åtgärder, till exempel stöd och vård.

Barn och mycket allvarliga brott

Barn kan misstänkas för allvarliga brott som mord eller våldtäkt. Om det händer så utreds ärendet noga, och det kan gå till domstol. När ett sådant ärende går till domstol kallas det för bevistalan. Domstolen får inte döma barnet till straff. Men domstolen kan komma fram till om barnet är skyldigt. Det handlar mycket om att anhöriga till de inblandade ska kunna bli säkra på vad som har hänt. Domstolen kan besluta att ett barn som är skyldigt ska betala skadestånd till den som är utsatt för brottet. Socialtjänsten kopplas in, precis som vid andra brott där barn är inblandade. Barnet som är skyldigt får ofta vård.

Om du själv är under 18 år och undrar vad som är brottsligt, eller hur du kan få hjälp, kan du läsa mer på Brottsoffermyndighetens webbplats för unga:
www.jagvillveta.se/