Aktuella pressmeddelanden

November

 • Överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål har beslutat lägga ned förundersökningen om hets mot folkgrupp.

  Skälet är att uttalandena vid gärningstillfället enbart har spridits till ett fåtal personer. De alternativa brotten förtal och förolämpning är preskriberade. Förundersökning inleds inte heller för några andra brott vid det aktuella tillfället.

  Läs mer
 • I dag har åtal väckts mot en 18-årig man som misstänks för att ha skjutit sin flickvän till döds.

  Mordet begicks i Sollentuna i somras.

  Läs mer
 • Lägesrapport SD-ärendet

  Överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål har beslutat att fortsätta driva förundersökningen om hets mot folkgrupp med anledning av den film från 2010 där företrädare för Sverigedemokraterna förekommer.

  Läs mer

  Överåklagare Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål har beslutat att fortsätta driva förundersökningen om hets mot folkgrupp med anledning av den film från 2010 där företrädare för Sverigedemokraterna förekommer.

  -För att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp ska det för det första vara uttalanden av en viss rasistisk karaktär, vilket jag bedömer att det kan vara. Därutöver krävs att uttalandena också har spridits till en något större krets och bland annat det behöver utredas ytterligare, säger Mats Åhlund. Uttalandena på filmerna skulle också eventuellt kunna bedömas som förolämpning, vilket är ett brott som riktar sig mot en enskild och där kravet på spridning inte finns. Ett eventuellt förolämpningsbrott är dock preskriberat. Mats Åhlund kommer också att vidta ett antal utredningsåtgärder när det gäller de järnrör som syns på filmen, för att göra en bedömning av om det kan vara fråga om förberedelse eller försök till misshandel.

  Läs mer
 • En kvinna åtalas i dag i Göteborg för brott mot griftefrid. Hon har bland annat skaffat samt förvarat mänskliga skelettdelar i sin bostad.

  Därutöver har kvinnan, enligt åtalet, också sålt skelettdelar till andra personer.

  Läs mer
 • Inbjudan till pressträff i Göteborg

  I samband med att kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas väcker åtal i ett uppmärksammat brott mot griftefrid inbjudes media till en pressträff tisdag den 20 november klockan 11.00.

  Läs mer

  I samband med att kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas väcker åtal i ett uppmärksammat brott mot griftefrid inbjudes media till en pressträff tisdag den 20 november klockan 11.00.

  Åtalet väcks mot en häktad kvinna född 1975 som greps den 5 september och häktades den 8 september. Pressträffen hålls i hörsalen på Polishuset, Ernst Fontells plats i Göteborg. Vid pressträffen delas stämningsansökan och förundersökningen ut. Kammaråklagare Kristina Ehrenborg-Staffas kommer att berätta om förundersökningen och vara tillgänglig för eventuella intervjuer. Ingen föranmälan krävs, men tag med giltig presslegitimation eller liknande handling.

  Läs mer
 • Fem av de åtalade är misstänkta för grova narkotikabrott. För tio personer gäller åtalet narkotikabrott. De åtalade är i åldrarna 22-59 år.

  Länskriminalpolisen i Stockholm har under våren och försommaren bedrivit spaningar mot ett nätverk som i första hand hanterat kokain. Försäljningarna av kokain, som varit omfattande, visar hur försäljning och distributionen av kokain till slutanvändaren går till i Stockholm. Förundersökningen handlar om ca 100 överlåtelser med en uppskattad försåld mängd kokain om ca 200 gram. Dessutom är flera beslag tagna från nätverket, om totalt ca 380 gram kokain. Det aktuella ärendet ger en god bild över distributionsleden till slutanvändaren. De involverade personerna i ärendet hade en tydlig rollfördelning när det gäller vem som gjorde vad vid bland annat beställningar och leverans av kokainet. Under spaningarna i ärendet anträffades en cannabisodling i Gästrikland. Odlingen bestod av 120 cannabisplantor och var välordnad med värmelampor, fläktar och timers. Eftersom cannabisodlingen togs i beslag och skördades innan den var färdigväxt har en beräkning gjorts av hur stor mängd som teoretiskt skulle kunna framställas från den skördade narkotikan. Odlingen skulle ha kommit att väga mellan ca 5-6,5 kg, torkad vikt, om det skördats senare. Kokainförsäljning sker frekvent och i stor omfattning i Stockholm. En hel del talar för att cannabisodlingar blir mer och mer vanliga i Sverige. Det aktuella ärendet bekräftar den lägesbild som finns.

  Läs mer
 • Åtal för överfall av präst

  Åtal har idag väckts mot en 24-årig man för överfallet på en präst vid Högalidskyrkan på Söder­malm i Stockholm den 2 oktober 2012.

  Läs mer

  Åtal har idag väckts mot en 24-årig man för överfallet på en präst vid Högalidskyrkan på Söder­malm i Stockholm den 2 oktober 2012.

  Åtal har idag väckts mot en 24-årig man för överfallet på en präst vid Högalidskyrkan på Söder-malm i Stockholm den 2 oktober 2012. Mannen attackerade präs-ten med bl.a. hammarslag mot huvudet då hon var på väg till sin bil efter arbetet. Mannen åtalas för försök till mord, men även för två fall av olaga hot. I samband med att personer försökte ingripa mot mannen höj-de han hammaren mot dem och gjorde uttalanden om att de skulle misshandlas ifall de ingrep. Förundersökningsledare i målet är kammaråklagare Pär Andersson vid City åklagarkammare i Stockholm. Han kommenterar händelsen på följande sätt: "Det har varit fråga om ett helt oprovocerat och brutalt angrepp med ett livsfarligt tillhygge mot en försvarslös person. Det är enbart tack vare ett rådigt ingripande från olika personer i närheten som prästen kunde överleva attacken från mannen." Pär Andersson fortsätter. "Flera personer som har hörts under utredningen har vittnat om ett besinningslöst våld samtidigt som mannen uttalat att prästen skulle dö." När det gäller motivbilden kan sägas att mannen tagit kontakt med prästen per e-post redan för två år sedan och undrat om hon har konfirmerat honom. Han uppsökte sedan prästen dagen innan hän-delsen på arbetet och återkom till Högalidskyrkan den 2 oktober, då han slutligen angrep henne. På grund av att angreppet avbröts relativt snabbt fick prästen inga livshotande skador. Ett stort antal personer har hörts under förundersökningen som pågått under sex veckor. Huvudförhandling i målet hålls den 27 november 2012 i Stock-holms tingsrätt. Den åtalade mannen erkänner att han misshandlat prästen, men förnekar försök till mord.

  Läs mer
 • Idag har åtal väckts mot två chefer hos företaget Scania CV AB för grovt sanktionsbrott.

  Enligt åtalet har företaget varit medvetna om att anlitade bulvanföretag betalt och lovat betala s k kickbacks till den irakiska regimen, vilket var i strid mot gällande sanktionsregler. Brotten har begåtts 2001-2003. Frågan om företagsbot kommer att prövas runt kommande månadsskifte enligt åklagaren.

  Läs mer
 • Åtal väckt mot den s k jourhemspappan

  Åtal har idag väckts vid Attunda tingsrätt mot en 61-årig man i Sigtuna kommun som under flera år tagit emot jourhemsplacerade barn. Mannen åtalas för bland annat flera fall av grov våldtäkt mot barn avseende två målsägande födda 2005 respektive 2008.

  Läs mer

  Åtal har idag väckts vid Attunda tingsrätt mot en 61-årig man i Sigtuna kommun som under flera år tagit emot jourhemsplacerade barn. Mannen åtalas för bland annat flera fall av grov våldtäkt mot barn avseende två målsägande födda 2005 respektive 2008.

  Enligt åtalet har mannen även gjort sig skyldig till andra typer av sexualbrott mot samma målsäganden. Barnen har varit placerade i jourhemmet under våren 2012 och brotten ska ha begåtts under denna tid. I samband med gripandet av mannen gjordes också husrannsakan i bostaden. Datorer togs i beslag och på dessa hittades barnpornografiskt material. Mannen åtalas därför också för grovt barnpornografibrott. Huvudförhandling i målet beräknas ske inom de kommande två veckorna.

  Läs mer
 • Riksåklagaren har lämnat in en överklagan till Högsta domstolen av en friande hovrättsdom gällande vållande till annans död.

  Under en gymnastiklektion träffades en 8-årig pojke i huvudet av ett fallande handbollsmål och avled. Frågan i målet är om den ansvarige läraren brustit i sitt tillsynsansvar på ett sådant sätt att han är straffrättsligt ansvarig. Den tilltalade dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten. Riksåklagaren menar att praxis när det gäller oaktsamhet är sparsam och att det därför är viktigt att få fram praktisk vägledning i frågan.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >