Aktuella pressmeddelanden

Augusti

 • Tingsrätten i Södertälje har i dag dömt 18 tilltalade i det så kallade Södertäljenätverket. En tidigare tingsrättsdom meddelades redan den 1 augusti 2012, men på grund av ett rättegångsfel har rättegången tagits om.

  Sammanlagt 17tilltalade döms till fängelsestraff, alltifrån fängelse på livstid till fängelse på ett år.En ung tilltalad döms till sluten ungdomsvård i sju månader. Den nya domen skiljer sig på några punkter jämfört med domen från 2012. Bland annat frias nu tre personer från medhjälp till dubbelmord, men döms för andra brott. - Vi kan konstatera att tingsrätten liksom förra gången på många sätt har gått på vår linje, bland annat när det gäller resonemangen kring ett kriminellt nätverk och vad gäller motiven för morden. När det gäller de personer som nu frias från misstankar om medhjälp till mord så delar vi inte tingsrättens uppfattning. Det är dock för tidigt att säga om vi ska överklaga domen i någon del, säger kammaråklagare Björn Frithiof vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. -Vi har redan sett effekter av satsningen mot grov organiserad brottslighet i Södertälje och vi betraktar domen som ett ännu viktigt steg på vägen i den insats som pågår, säger chefsåklagare Tora Holst. BakgrundInsatsen mot det kriminella nätverket i Södertälje påbörjades i nuvarande omfattning i april 2010 efter beslut i det Nationella operativa rådet. I november 2011 lämnades åtal in till Södertälje tingsrätt mot 17 personer. Under tiden som den första rättegången pågick, våren 2012, åtalades ytterligare tre personer för liknande brott. Åtalspunkterna var bland annat mord, dubbelmord, grov utpressning, människorov och grovt rån. Den5 oktober 2012 undanröjde Svea hovrätt tingsrättens dom på grund av att man ansett att en nämndeman varit jävig. Rättegången kom därför att tas om. Den nya tingsrättsförhandlingen började den 8 november 2012 och avslutades 19 juni 2013, efter sammanlagt72 förhandlingsdagar. Förundersökningen och rättegången har varit en av de mest omfattande som hållits i Sverige. Förundersökningsmaterialet består av 18 000 sidor. Cirka 1 300 förhör har hållits.

  Läs mer
 • Förundersökningen angående misstanke om grov misshandel på Lundsberg fortsätter nu genom förhör med de inblandade personerna.

  - Några ytterligare besked om vad som händer i förundersökningen kommer inte att kunna lämnas förrän tidigast i slutet av nästa vecka, säger kammaråklagare Niclas Wargren på Åklagarkammaren i Karlstad.

  Läs mer
 • I dag meddelar tingsrätten i Södertälje dom i målet, som bland annat omfattar tre mord.

  Kammaråklagare Björn Frithiof och chefsåklagare Tora Holstpå Internationella åklagarkammaren Stockholm kommer att vara tillgängliga för kommentarer om domen i dagden 29 augusti kl 15.00-17.00.

  Läs mer
 • Idag väcker kammaråklagare Andreas Nyberg vid Västerorts åklagarkammare åtal mot totalt fem personer för händelser som inträffade i anslutning till oroligheterna i Husby och Kista i maj i år.

  -Totalt handlar det om fyra åtal mot fem personer kopplade till oroligheterna i Husby i våras som lämnats in idag till Solna tingsrätt, säger kammaråklagare Andreas Nyberg.Ett av åtalen riktas mot en ung man född 1994 och avser våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman den 21 maj på Bergengatan i Kista. Ytterligare ett åtal avser en annan händelse samma dag på Edvard Griegsgången i Kista. Åtalet i detta fall gäller en ung man född 1993 och avser våldsamt upplopp.Ytterligare ett åtal för en händelse på Ärvinge bollplan i Kista den 22 maj avser två personer, födda 1994 och 1993 och avser förberedelse till grov skadegörelse.Det sista åtalet som lämnas in idag med kopplingar till oroligheterna i maj riktas mot en man född 1994 och avser försök till skadegörelse på Glömminge gränd i Kista den 27 maj.

  Läs mer
 • Med anledning av att riksåklagaren påbörjat arbetet med resningsärenden i de skattemål som handlar om dubbelbestraffning finns nu en sida med frågor och svar om vad som gäller i dessa ärenden.

  Läs mer
 • Chefsåklagare Eva Finné vid Riksenheten för polismål har idag lagt ned förundersökningen om en polis som misstänkts för vållande till annans död.

  - Förundersökningen läggs ned eftersom det inte längre finns anledning att anta att brott förövats. Det dödande skottet har avlossats i nödvärn, säger Eva Finné. Händelsen utspelade sig i Husby i nordvästra Stockholm i maj tidigare i år.

  Läs mer
 • Ett trettiotal medarbetare från Åklagarmyndigheten samlades i lördags i Stockholm för att delta i Prideparaden som avrundar den årliga Pridefestivalen.

  Flera av de medarbetare som gick med i tåget rapporterar om mycket god stämning, god uppslutning och stor entusiasm. Bland de som gick med och samlade sig under Åklagarmyndighetens banderoll representerades de flesta av yrkesroller inom myndigheten - chefsåklagare och kammarchefer, kammaråklagare, assistentåklagare och beredningsjurister samt administratörer. Riksåklagaren positiv- Vi är en myndighet som ser positivt på mångfald och har ett inkluderande synsätt och det är värden som jag anser Åklagarmyndigheten ska stå för, därför stöder jag de medarbetare som deltar under Pride i sin yrkesroll, säger riksåklagare Anders Perklev.

  Läs mer