Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • Sex av de pojkar/unga män som suttit anhållna misstänkta för gruppvåldtäkten i Tensta natten mellan lördag och söndag förra helgen häktades idag vid Solna tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för grov våldtäkt.

  En av de misstänkta försattes på fri fot efter att åklagaren återkallat häktningsframställan beträffande honom. Åtal mot de häktade ska vara väckt senast den 14 mars. - Utredningsarbetet i ärendet fortsätter nu och jag kommer senare att ta ställning till om åtal ska väckas mot de misstänkta, säger kammaråklagare Carolina Eklund vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm.

  Läs mer
 • Häktningar för gruppvåldtäkten i Tensta förra helgen

  Häktningsförhandling genomfördes idag vid Solna tingsrätt mot en person misstänkt för grov våldtäkt på en ung kvinna i Tensta natten mellan lördag och söndag förra helgen. Personen häktades på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt.

  Läs mer

  Häktningsförhandling genomfördes idag vid Solna tingsrätt mot en person misstänkt för grov våldtäkt på en ung kvinna i Tensta natten mellan lördag och söndag förra helgen. Personen häktades på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt.

  En häktningsframställan mot ytterligare en person har lämnats in och häktningsförhandling i det fallet är utsatt till fredag kl 12.30 vid Solna tingsrätt. Sex misstänkta personer i ärendet är fortfarande anhållna. Huruvida åklagaren kommer att begära även dessa personer häktade beslutas senast kl 12.00 på fredag (8/3).- Utöver dessa totalt åtta personer finns i nuläget inte fler misstänkta gärningsmän i ärendet. Några ytterligare gripanden är alltså i nuläget inte aktuella, säger kammaråklagare Carolina Eklund vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm.Senast den 14 mars måste åklagaren väcka åtal eller begära förlängd häktning.

  Läs mer
 • Utredningen av den massmedialt uppmärksammade skadegörelsen mot Judiska församlingen i Malmö är nu slutförd. Ärendet kommer inte att leda till åtal. Skadegörelsen mot församlingen utfördes på natten till den 28 september 2012.

  En ruta till församlingens entrédörr krossades med en sten och någon typ av knallskott utan särskild sprängverkan avfyrades. Två unga män greps i anslutning till platsen och var frihetsberövade en kort tid. Misstankarna mot de två personerna har avskrivits. Av utredningen framgår att de varit i närheten av brottsplatsen men att andra personer begått brottet. Gärningsmännen har inte kunnat identifieras. Utredningen har konstaterat ett samband med ytterligare en skadegörelse. Denna ägde rum fem dagar tidigare på Brantevikstorg i Malmö. De båda brotten har ett liknande tillvägagångssätt och begicks inom samma område. - Det var genom att vi undersökte trafiken mellan ett antal telefoner som vi upptäckte kopplingen mellan de båda skadegörelserna, säger kriminalinspektör Anders Larsson på Länskriminalen. De tidigare misstänkta yngre männen umgås i en krets personer som visat sig vara intressanta för utredningen om skadegörelsen på Brantevikstorg. Kopplingen mellan de båda brotten ligger på den gruppen personer och inte på de tidigare misstänkta. Det saknas emellertid tillräcklig bevisning för att knyta någon enskild person till denna skadegörelse. Det har funnits teorier om att Judiska församlingen genom skadegörelsen varit utsatt för ett så kallat hatbrott. - Utredningen av de tidigare misstänkta ger inget stöd för att dessa haft något agg mot judiska trosbekännare. Kopplingen till den andra skadegörelsen ställer snarare frågan om det hela kanske i stället är ett urspårat pojkstreck begånget av ett kompisgäng som söker uppmärksamhet, säger kammaråklagare Hans Harding, som varit förundersökningsledare i ärendena.

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att HD ska klargöra vad som ska definieras som "sexuell handling".

  En man dömdes av hovrätten för olaga tvång för att - i syfte att kontrollera om hans flickvän varit otrogen - genom våld och hot om våld fört in sina fingrar i hennes underliv. Eftersom mannen inte haft något sexuellt syfte med sitt agerande kunde han enligt hovrätten inte dömas för något sexualbrott. Riksåklagaren överklagar domen och begär att HD ska döma till i första hand våldtäkt och i andra hand sexuellt tvång. Frågan i målet är om mannens agerande kan anses utgöra en "sexuell handling". Skälet till att riksåklagaren vill att HD ska pröva domen är att det inte finns någon entydig definition av begreppet "sexuell handling". - Jag kan konstatera att det på senare tid finns flera hovrättsdomar, om liknande brottslighet och med liknande omständigheter, där man dömt för olika brott. I två fall har det åtalats och dömts för våldtäkt, i ett fall åtalats och dömts för sexuellt tvång och i det här fallet har man dömt för olaga tvång. Därför är det viktigt att Högsta domstolen klargör om den här handlingen är att bedöma som en sexuell handling och om den i så fall ska rubriceras som våldtäkt eller som sexuellt tvång, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp.

  Läs mer
 • Utredningar om bland annat tjänstefel läggs ned

  Chefsåklagare Pär G Lindell lägger ned förundersökningar om misstänkta brott av åklagare och poliser i det stora ärendet om kokainsmuggling vid Stockholms tingsrätt. Misstankarna har gällt tjänstefel, mened och grov stöld.

  Läs mer

  Chefsåklagare Pär G Lindell lägger ned förundersökningar om misstänkta brott av åklagare och poliser i det stora ärendet om kokainsmuggling vid Stockholms tingsrätt. Misstankarna har gällt tjänstefel, mened och grov stöld.

  -Det finns inte längre anledning att anta att något brott som hör under allmänt åtal har begåtts, säger chefsåklagare Pär G Lindell. Utöver de nu nedlagda förundersökningarna har det också bedrivits en utredning om bevisförvanskning. Misstanken, som inte avser någon åklagare, är omrubricerad till tjänstefel och förundersökningen drivs vidare i den delen.

  Läs mer
 • När får åklagare besluta om kontaktförbud? Hur arbetar Åklagarmyndigheten med frågorna?

  Frågor om kontaktförbud och åklagares handläggning av dessa ärenden uppmärksammas ofta. Med anledning av detta har fakta sammanställts.

  Läs mer
 • Inflödet av ärenden fortsatte att öka kraftigt under 2012. Trots det är balansläget gott och lagföringen i stort sett oförändrad. Handläggningstiderna har blivit kortare.

  Av de nästan 10 000 brott som anmäldes till enheten under året avser 88 procent polisanställda. Därutöver handlägger enheten också misstankar om brott av åklagare, domare och vissa andra tjänstemän. Av integritetsskäl lyder därför Riksenheten för polismål direkt under riksåklagaren. Knappt hälften av alla brott som kommer in är rubricerade som tjänstefel av polis. En annan stor kategori ärenden är misstankar om hastighetsöverträdelser med polisens tjänstefordon. Poliser har ofta rätt och skyldighet att använda våld mot enskilda personer. De har också rätt att överskrida hastighetsbegränsningar vid brådskande tjänsteutövning. Därför skrivs många anmälningar av med motiveringen att det inte finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Arbetet vid riksenheten skiljer sig från verksamheten vid de allmänna åklagarkamrarna på många sätt. En viktig skillnad är t.ex. att alla anmälningar om brott bedöms av åklagare. Om man jämför lagföringen vid riksenheten med lagföringen vid de allmänna åklagarkamrarna måste man därför för de senare väga in samtliga polisanmälningar som sker till polismyndigheterna. Uppmärksammade ärenden under 2012 Rapporten innehåller en beskrivning av principiellt viktiga samt uppmärksammade ärenden. Ett exempel är polisens användning av skjutvapen i tjänsten, där flera ärenden har varit aktuella under 2012. Under året har åklagare vid riksenheten också ansökt om resning till fördel för Sture Bergwall (f.d. Thomas Quick). Sedan 2009 har åklagare vid riksenheten handlagt resningsärendena som rör Sture Bergwall.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >