Aktuella pressmeddelanden

Februari

 • Kammaråklagare Erik Wendeby har i dag beslutat att häva häktningsbeslutet för den man som är misstänkt och sedan den 24 november 2013 häktad för ett 17 år gammalt mord vid Swartlings ridskola i Stockholm.

  - Brottsmisstanken kvarstår tills vidare, men den fortsatta förundersökningen kan för närvarande bedrivas med den misstänkte på fri fot, säger kammaråklagare Erik Wendeby. Mer information lämnas så snart det är möjligt.

  Läs mer
 • Åtal för mord

  Idag väcker kammaråklagare Stefan Lind vid Göteborgs åklagarkammare åtal mot den 72-åriga kvinna från Göteborg som sedan den 4 oktober 2013 är häktad misstänkt för mord på sin make.

  Läs mer

  Idag väcker kammaråklagare Stefan Lind vid Göteborgs åklagarkammare åtal mot den 72-åriga kvinna från Göteborg som sedan den 4 oktober 2013 är häktad misstänkt för mord på sin make.

  Mordet skedde i september 1995 i närheten av makarnas gård vid Mörk i Strömstads kommun. Kvinnan misstänks ha mördat sin make bl a med hjälp av en elpistol. Åtalet väcks vid Uddevalla tingsrätt målnr B2853-13 och kommer att finnas tillgängligt på tingsrätten från c:a 10.30.

  Läs mer
 • Med anledning av att riksdagspolitikern Johan Pehrson (FP) i söndags uttalade en åsikt om Assangeärendet i TV-programmet Agenda lämnar riksåklagare Anders Perklev följande kommentar.

  - Johan Pehrsons uttalande måste rimligen tolkas som att han vill påverka hur ärendet ska handläggas. Att en riksdagspolitiker öppet ifrågasätter åklagares beslutsfattande i enskilda ärenden är anmärkningsvärt. Det strider mot den grundläggande maktfördelning mellan lagstiftare och verkställande myndighet som råder i Sverige, säger riksåklagare Anders Perklev. - Pehrson hänvisar bland annat till ärendets politiska implikationer. Jag vill därför inskärpa att åklagare varken kan eller ska ta politisk hänsyn. Åklagaren fattar beslut utifrån de regler som finns i vår lagstiftning och den bevisning som finns tillgänglig i varje enskilt fall. Det är också min bestämda uppfattning att den ansvariga åklagaren har bättre förutsättningar att bedöma hur en förundersökning ska bedrivas än vad en riksdagspolitiker har.

  Läs mer
 • Rapporten har utarbetats av en arbetsgrupp som fått riksåklagarens uppdrag att överväga hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider kan undvikas.

  I juni 2013 tillsatte riksåklagaren en särskild arbetsgrupp med uppgift att se över om användningen av restriktioner för häktade personer kan minskas och om oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas. Vid en pressträff på måndagen överlämandes rapporten till riksåklagare Anders Perklev.Vid träffen medverkade också arbetsgruppens ordförande Agneta Isborn Lind samt sekreterare Jenny Ahlner Wetterqvist. Förutom åklagare från Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har arbetsgruppen också bestått av representanter för advokatkåren, kriminalvården, polisen och Brå. Rapporten innehåller förslag på åtgärder som Åklagarmyndigheten kan vidta för egen del samt förslag som kräver kontakt med andra aktörer eller som förutsätter lagändringar.

  Läs mer
 • Kommentar med anledning av inslag i kvällens Agenda

  TV-programmet Agenda tar ikväll upp den pågående rättsprocessen mot Julian Assange. Den ansvariga åklagaren, eller annan företrädare för Åklagarmyndigheten, har erbjudits att delta men har avböjt. Skälen till detta är följande.

  Läs mer

  TV-programmet Agenda tar ikväll upp den pågående rättsprocessen mot Julian Assange. Den ansvariga åklagaren, eller annan företrädare för Åklagarmyndigheten, har erbjudits att delta men har avböjt. Skälen till detta är följande.

  Förundersökningen leds av överåklagaren Marianne Ny. Enligt henne finns för närvarande ingen ytterligare information att lämna i ärendet, utöver vad som tidigare redovisats. Skälen till att åklagaren har valt att inte hålla förhör med Assange i London har tidigare meddelats och finns tillgängliga här intill. Texten har kompletterats i förtydligande syfte. Ärendet pågår. Åklagaren ser ingen möjlighet att i media diskutera eventuella kommande bedömningar eller beslut som kan föranledas av utvecklingen i ärendet. Detta med hänsyn till både den misstänkte och målsägandena samt till behovet av förundersökningssekretess. Därutöver finns ett övergripande intresse av att åklagarens argumentation förs i rättsprocessen och inte i första hand i media. Av samma skäl, och eftersom den handläggande åklagaren är ensam beslutsfattare i ärendet, finns inte möjlighet för någon annan företrädare för Åklagarmyndigheten att medverka i en diskussion om det specifika fallet. Så snart något nytt beslut har fattats i ärendet eller det annars finns ny information kommer detta att redovisas av åklagaren och publiceras på denna hemsida.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >