Aktuella pressmeddelanden

2016

 • Förundersökning pågår om människorov och misshandel som inträffade i Haparanda natten mot lördag.

  Under söndagen kommer tekniskt undersökning att genomföras, liksom dörrknackning och andra utredningsåtgärder. Utredningen är inne i ett tidigt skede och ytterligare information kan därför för närvarande inte lämnas. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport mord i Hageby

  I ärendet där en man sköts till döds i Hageby, Norrköping den 26 januari är fortfarande två män anhållna i sin frånvaro.

  Läs mer

  I ärendet där en man sköts till döds i Hageby, Norrköping den 26 januari är fortfarande två män anhållna i sin frånvaro.

  Det två männen har ännu inte gripits, vilket innebär att polis och åklagare inte kan lämna ut närmare detaljer från förundersökningen. Förutom att leta efter de bägge männen pågår andra utredningsåtgärder. - Polisen har avsatt en stor grupp av erfarna utredare och min bedömning är att resurserna är tillräckliga, säger chefsåklagare Torsten Angervåg. Polisen arbetar vidare, främst med förhör. Det är med både boende i området och andra personer som kan ha gjort iakttagelser. Vidare görs tekniska undersökningar av en del beslag, men vilka dessa är kan polisen i nuläget inte gå ut med. Presstjänsten 010-562 50 20 Tips till polisen 114 14

  Läs mer
 • Med anledning av ett yttrande som har lämnats av FN:s arbetsgrupp mot godtyckliga frihetsberövanden vill Åklagarmyndigheten meddela följande.

  Högsta domstolen har den 11 maj 2015, efter att ha tagit del av omständigheterna i ärendet, beslutat att Julian Assange ska vara fortsatt häktad i sin frånvaro. Den ansvariga åklagaren har sedan mars 2015 försökt få till stånd ett förhör med Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Något förhör har ännu inte kunnat genomföras eftersom den behöriga myndigheten i Ecuador inte har lämnat sitt tillstånd till det. Det ligger i en åklagares uppgift att, utifrån vad som framkommer i ärendet, fortlöpande ta ställning till om ett häktningsbeslut bör kvarstå. Yttrandet från arbetsgruppen har ingen formell betydelse för den pågående förundersökningen enligt svensk lagstiftning. Den ansvariga åklagaren befinner sig på resa och har ännu inte haft möjlighet att ta ställning till händelseutvecklingen. Om någon ny information i ärendet framkommer kommer denna att publiceras. Den ansvariga åklagaren är för närvarande inte tillgänglig för kommentarer. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Further to the recently issued statement from the UN Working Group on Arbitrary Detention, the Swedish Prosecution Authority makes the following statement.

  On 11 May 2015 the Swedish Supreme Court, after examining the facts in the case, decided that Julian Assange should still be detained in his absence. Since March 2015, the prosecutor responsible for the case has attempted to interview Julian Assange at Ecuador's embassy in London. It has not yet been possible to conduct the interview as the relevant Ecuadorian authority has not granted permission. In view of the progress of a case, a prosecutor shall continuously consider whether a decision on detention should stand. The statement from the Working Group has no formal impact on the ongoing investigation, according to Swedish law. The prosecutor responsible for the case is on a journey and has not yet been able to take a position on the latest development. Should new information emerge, it will be published. At the moment, the prosecutor is not available for comments. Press service 46 10 562 50 20

  Läs mer
 • Den kvinna som är misstänkt för mord i Hjärup i helgen är nu begärd häktad.

  Häktningsförhandlingen äger rum i Lunds tingsrätt i dag kl. 13.00. Kammaråklagaren Mathias Larsson kommer att vara tillgänglig för media i tingsrätten direkt efter förhandlingen. Ingen information kan lämnas före förhandlingen. Kvinnan begärs häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och Polisen fördjupar nu det operativa samarbetet inom krigsbrottsbekämpning, genom att införa förenklade möjligheter för informationsutbyte.

  I dag har representanter för de olika myndigheterna skrivit under en avsiktsförklaring för att utbyta information och underlätta handläggningen av ärenden med krigsbrottsanknytning inom respektive myndighet. - Det utökade samarbetet oss emellan kommer innebära att det i Sverige blir lättare att fånga upp krigsbrott och hitta gärningsmän, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket. För Migrationsverket innebär det också att vi får lättare att identifiera exklusionsärenden*. Samarbetet kan också leda till att lättare identifiera eventuella vittnen och målsägande i krigsbrott, för att åtala och döma gärningsmän i Sverige. Till exempel träffar Migrationsverket många människor från krigshärjade områden, och kan vid tillfälle sätta dem i kontakt med rättsvårdande myndigheter för att eventuella brott de utsatts för i hemlandet ska kunna utredas och lagföras. De tre myndigheterna har redan tidigare samarbetat på området krigsbrottsbekämpning, men har nu sett ett behov av att fördjupa och formalisera samarbetet. - Sverige har ett internationellt åtagande att motverka straffrihet för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Det här fördjupade samarbetet kommer att bidra till att svenska myndigheter kan uppfylla uppdraget på ett mer effektivt sätt, säger Mats Palm, Chef Nationella Åklagaravdelningen på Åklagarmyndigheten. *Ett ärende där en person med skyddsskäl exkluderas från flyktingstatus, på grund av att personen har begått krigsbrott, brott mot mänskligheten eller annan grov brottslighet. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har i dag åtalat en man misstänkt för bland annat omfattande dataintrång i bland annat Polismyndighetens register PPA.

  Mannen åtalas också för grovt bedrägeri genom dataintrång samt medhjälp till grovt bedrägeri genom dataintrång. Genom dataintrången har han kommit åt personuppgifter via PPA, som bland annat har använts för att kunna begå omfattande grova bedrägerier. De konton som har använts tillhör i huvudsak myndighetsanställda, bl.a. personal på Åklagarmyndigheten och Domstolsverket. Mannen är sedan tidigare dömd för likartad brottslighet. Utredningen har hanteras av Säkerhetspolisen. - Det är fråga om allvarlig och systemhotande brottslighet och handlar i grunden om tilltron till kreditsystemet och de system som hanterar medborgarnas personuppgifter, säger kammaråklagaren Mats Ljungqvist på Internationella åklagarkammaren Stockholm. Mats Ljungqvist tillgänglig i dag 29 januari kl. 12.30-16.00 010-562 54 29 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • I år är det 30 år sedan statsminister Olof Palme mördades. I samband med årsdagen av mordet bjuder Åklagarmyndigheten och Polisen in till en pressträff den 25 februari för att lämna information om utredningen.

  På pressträffen medverkar förundersökningsledare Kerstin Skarp från Åklagarmyndigheten samt chefen för Palmegruppen Hans Melander och spaningsledaren Dag Andersson från Polisen. Tillsammans kommer de att ge en övergripande tillbakablick och nulägesbild av utredningen. I anslutning till pressträffen erbjuds media att se Palmearkivet, som förvaras i polishuset. Tillfälle för enskilda intervjuer kommer att erbjudas. Var: Polishuset, Polhemsgatan 30, Stockholm. Obs! Medtag presslegitimation eller motsvarande. När: Torsdag den 25 februari 2016, klockan 14.00. Insläpp från klockan 13.00. Platserna är begränsade och föranmälan krävs senast måndag den 22 februari Anmälan skickas till [email protected] Pressträffen är ett uppsamlande informationstillfälle om mordutredningen. Förundersökningsledaren eller medlemmarna i polisens utredningsgrupp har inte möjlighet att medverka i intervjuer innan dess. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • 15-åring häktad i Mölndal

  Göteborgs tingsrätt häktade i eftermiddags en 15-årig pojke på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord i Mölndal.

  Läs mer

  Göteborgs tingsrätt häktade i eftermiddags en 15-årig pojke på sannolika skäl misstänkt för mord och försök till mord i Mölndal.

  I måndags morse knivskars en kvinna på ett HVB-hem i Mölndal. Kvinnan avled senare på Sahlgrenska sjukhuset. 15-åringen är nu häktad för mord på kvinnan. Han är dessutom häktad för försök till mord på en annan boende. Den gärningen skedde direkt efter att kvinnan blivit knivskuren. - Det råder yppandeförbud så jag kan inte uttala mig mer om det som hänt, säger kammaråklagare Linda Wiking. Åtal ska väckas 11 februari. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 35-årige man som suttit anhållen misstänkt för försök till mord i Norrköping släpptes i dag.

  Det var vid lunchtid i dag som vice chefsåklagare Mats Näkne hävde anhållandet. - Det finns inte längre skäl att hålla honom frihetsberövad, säger Mats Näkne. Utredningen fortsätter. Ingen ytterligare information kan lämnas i nuläget. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  21 22 23 24 25 26 27 28 >