Aktuella pressmeddelanden

April

 • Doktorand i Uppsala begärd häktad

  Åklagaren har begärt den 27-årige doktoranden som greps i Uppsala i onsdags häktad. Häktningsförhandlingen kommer att ske i morgon, lördag kl. 10 i polishuset i Uppsala.

  Läs mer

  Åklagaren har begärt den 27-årige doktoranden som greps i Uppsala i onsdags häktad. Häktningsförhandlingen kommer att ske i morgon, lördag kl. 10 i polishuset i Uppsala.

  Mannen greps i sin bostad i onsdags, misstänkt för försök till grov utpressning alternativt medhjälp därtill. Han är också misstänkt för narkotikabrott (framställning och överlåtelse), förberedelser till spridande av gift (grovt brott) och brott mot lagen om krigsmateriel. Mannen är misstänkt för att ha bedrivit handel på internet med droger och giftiga preparat. Ett av de farliga ämnen som han haft till försäljning finns med på "lista 1" om kemiska vapen i lagen om krigsmateriel. Kontakt Kammaråklagare Henrik Söderman vid Internationella åklagarkammaren kommer att vara tillgänglig i polishuset i Uppsala efter häktningsförhandlingen på lördag. Han nås även per telefon 010-562 54 84. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som i onsdags anhölls efter gripande på Arlanda misstänkt för att försöka resa till annat land för att delta i brottslig verksamhet är begärd häktad.

  Mannen är misstänkt för brott enligt lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet. Mannen är den första som anhålls enligt den nya delen av lagen som trädde i kraft den 1 april 2016. Häktningsförhandlingen kommer att ske kl. 15.30 fredag eftermiddag i Attunda tingsrätt. Kontakt Efter häktningsförhandlingen kommer chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål att vara tillgänglig i rätten. Hon kan också nås på telefon fram till kl. 17 på 010-562 53 93. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Man anhållen misstänkt för brott enligt ny lag - uppdaterad

  En man i 25-årsåldern är anhållen misstänkt för brott enligt lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet. Misstanken avser resa till annat land för att delta i brottslig verksamhet. Den delen av lagen är ny sedan 1 april 2016.

  Läs mer

  En man i 25-årsåldern är anhållen misstänkt för brott enligt lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskild allvarlig brottslighet. Misstanken avser resa till annat land för att delta i brottslig verksamhet. Den delen av lagen är ny sedan 1 april 2016.

  - Utredningen har just inletts, i nuläget finns därför inga ytterligare uppgifter att lämna. Mer information kommer att komma efter en eventuell häktningsförhandling, säger chefsåklagare Agnetha Hilding Qvanström vid Riksenheten för säkerhetsmål. Begäran om offentlig försvarare har gått in till Attunda tingsrätt. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Två åtalas för grovt koppleri och medhjälp till grovt koppleri i Uppsala

  Åtalet gäller en verksamhet som har bedrivits i två lokaler i centrala Uppsala. En kvinna åtalas för att genom sina anställda där tillhandahållit sexuella tjänster mot betalning. En annan kvinna åtalas för medhjälp till brottet. Enligt åtalet ska omkring 2 000 tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning ha ägt rum. Brottet bedöms som grovt eftersom verksamheten bedrivits i större omfattning och enligt åtalet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Brottet misstänks ha begåtts under 2015 fram till gripandet.

  Läs mer

  Åtalet gäller en verksamhet som har bedrivits i två lokaler i centrala Uppsala. En kvinna åtalas för att genom sina anställda där tillhandahållit sexuella tjänster mot betalning. En annan kvinna åtalas för medhjälp till brottet. Enligt åtalet ska omkring 2 000 tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning ha ägt rum. Brottet bedöms som grovt eftersom verksamheten bedrivits i större omfattning och enligt åtalet inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Brottet misstänks ha begåtts under 2015 fram till gripandet.

  Kvinnorna har suttit anhållna och häktade sedan 1 mars 2016 men förnekar brott. De två greps i samband med tillslag på flera platser i Uppland. Före tillslaget hade polisen haft spaning mot verksamhetsställena och även besökt lokalerna för att se om de skulle erbjudas att köpa sexuella tjänster. - Genom det tillvägagångssättet kunde polisen säkra mycket information, som varit värdefull genom hela utredningen. Det skedde efter beslut av mig som åklagare och metoden har också godkänts av polismyndigheten, som jag har haft en god dialog med genom hela utredningen, säger en av åklagarna i ärendet, Tomas Eriksson vid Åklagarkammaren i Uppsala. Under utredningen, från tillslaget och fram tills nyligen har personal som annars arbetar hos Skatteverket biträtt arbetet såsom sakkunniga. Deras uppgift har varit att utröna verksamhetens omfattning och vad som kan utläsas av i beslag tagna bokföringshandlingar, kassamaskiner med mera. Förutom ansvar för misstankarna om grovt koppleri yrkar åklagaren bland annat att en av de lokaler där brotten anses ha begåtts ska förverkas, liksom den vinst åklagarna menar att brottet medfört. - Utredningen i sin helhet är ett gott exempel på bra samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och sakkunniga från Skatteverket framhåller Tomas Eriksson. Kontakt Kammaråklagare Tomas Eriksson, Åklagarkammaren i Uppsala finns tillgänglig för att svara på frågor per telefon mellan kl 11.00 och 13.00. 010-56 26839. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Yttrande om häktning av Assange

  Åklagarna har lämnat ett skriftligt yttrande till Stockholms tingsrätt om häktningen av Julian Assange. Assanges advokater har begärt att häktningsbeslutet mot deras klient ska hävas, vilket åklagarna motsätter sig.

  Läs mer

  Åklagarna har lämnat ett skriftligt yttrande till Stockholms tingsrätt om häktningen av Julian Assange. Assanges advokater har begärt att häktningsbeslutet mot deras klient ska hävas, vilket åklagarna motsätter sig.

  I svaret till tingsrätten skriver åklagarna att de motsätter sig att häktningsbeslutet hävs. Julian Assange är fortfarande på sannolika skäl misstänkt för ett allvarligt brott och flyktfaran består. Den 11 maj 2015 konstaterade Högsta domstolen vid sin prövning av häktningsbeslutet att det allmänna intresset av att utredningen kan fortsätta väger tungt och ansåg inte att en fortsatt häktning stod i strid med proportionalitetsprincipen. - Ansträngningarna för att få till stånd förhör med Julian Assange på Ecuadors ambassad har fortsatt. I början av 2016 avslog Ecuadors riksåklagare, på formella grunder, en framställning om tillstånd att hålla förhör. I mars 2016 har därför en ny skrivelse skickats till Ecuador. Svar har inte kommit än, säger överåklagare Marianne Ny. Sammantaget anser åklagarna att fortsatt häktning är förenlig med proportionalitetsprincipen och att det för närvarande inte finns skäl att häva häktningsbeslutet. Åklagarna skriver vidare att de inte har någon invändning mot att en muntlig förhandling hålls men att de inte anser det nödvändigt med hänsyn till att frågan prövades av Högsta domstolen så sent som 2015 och parterna utförligt utvecklat sina ståndpunkter skriftligen. Yttrande till tingsrätten Regeringens tidigare svar med anledning av yttrande från FN-arbetsgrupp Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare lägger ned utredningen i ett ärende där en man avled på ett sjukhus i Västerås i samband med ett polisingripande. Skälet är att det inte går att bevisa att någon polis gjort sig skyldig till brott.

  Poliser har i vissa fall rätt att använda våld i sin tjänsteutövning. I sitt beslut skriver chefsåklagare Lena Lithner vid Särskilda åklagarkammaren: "Laga förutsättningar att använda våld i den nu aktuella situationen har förelegat. Det kan därför inte antas att polisen begått brott genom att i sig använda våld vid insatsen. Det kan inte visas att andra medel än våld kunde ha varit tillräckliga för att genomföra tjänsteåtgärden eller att det våld som använts med hänsyn till samtliga omständigheter inte varit försvarligt." Under utredningen har ett stort antal personer förhörts och rekonstruktioner har genomförts. En rättsläkare har lämnat skriftliga yttranden och förhörts. Länk till beslutet. Länk till beslutsmotivering. Chefsåklagare Lena Lithner 010-562 69 30 Tillgänglig på telefon klockan 10.00-11.00 torsdag den 14 april.

  Läs mer
 • Två personer greps i dag i ärendet om misstänkt människorov som ägde rum i Gävle den 4 april. Sammanlagt är sex personer anhållna och en person häktad.

  Två personer, som tidigare varit anhållna i sin frånvaro, greps i dag i Malmö. Begäran om offentlig försvarare för dessa två har skickats till Gävle tingsrätt. Sedan tidigare är ytterligare fyra personer anhållna. En person häktades i dag vid Gävle tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till människorov. Åklagaren lämnar ytterligare information i samband med kommande häktningsförhandlingar. Polisen är fortfarande intresserad av vittnen till händelsen. Länk till polisens webbplats. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En ung man har dömts för grov misshandel. Den dömde har överklagat till HD och vill att straffet bestäms till ungdomsvård och att han inte ska utvisas. Riksåklagaren anser att hovrättens dom ska fastställas.

  Enligt tingsrätten hade åklagaren inte motbevisat mannens uppgift om att han var 16 år gammal vid gärningen. Tingsrätten bestämde straffet till ungdomsvård och ogillade åklagarens krav på utvisning. Hovrätten ansåg att åklagarens bevisning innebar att mannens uppgift om sin ålder framstod som obefogad. Hovrätten godtog därför åklagarens påstående om att mannen var över 21 år gammal vid gärningen och bestämde straffet till fängelse i 1 år och 6 månader. Hovrätten har också beslutat att utvisa mannen ur riket med förbud att återvända hit före den 17 februari 2024. Den dömde har nu överklagat till HD. Han vidhåller att han är 16 år gammal och vill att straffet bestäms till ungdomsvård och att han inte ska utvisas. Riksåklagaren anser att hovrättens dom ska fastställas. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva målet: "Det råder stor oenighet i underrättspraxis om vilket beviskrav som ska gälla vid bedömningen av den tilltalades ålder och om beviskravet ska vara detsamma oavsett vilken åldersgräns det är fråga om. På grund av den rådande situationen i omvärlden kan förutses att rättsväsendet i allt större utsträckning kommer att ställas inför frågor om åldersbestämning. Invändningar om ålder är idag ett stort och växande problem under förundersökningar och vid beslut om användning av tvångsmedel m.m. Inte minst till följd av den osäkerhet som råder rörande medicinsk åldersbestämning samt då det råder olika beviskrav i olika processer. Jag anser att det är av mycket stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör vilket beviskrav som ska gälla i förhållande till den tilltalades ålder och om beviskravet ska vara detsamma oavsett vilken åldersgräns som är ifråga". Länk till svarsskrivelsen Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Klockan 11.00 idag är det häktningsförhandling i Gävle tingsrätt i ett ärende där en kvinna är misstänkt för medhjälp till människorov. Kvinnan är sedan tidigare anhållen.

  Ytterligare fyra personer är anhållna i ärendet. Dessa har förordnats försvarare och kommer att höras inom kort. Den 4 april blev en person indragen i en bil och bortförd. Den försvunna personen har inte återfunnits. Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud vid Internationella åklagarkammaren Stockholm är tillgänglig för att svara på frågor från media vid Gävle tingsrätt efter häktningsförhandlingen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • 27-årig doktorand gripen i Uppsala

  En 27-årig doktorand vid Uppsala Universitet greps på onsdagsförmiddagen i sin bostad i Uppsala. Han var anhållen i sin frånvaro, och är misstänkt för försök till grov utpressning alternativt medhjälp därtill.

  Läs mer

  En 27-årig doktorand vid Uppsala Universitet greps på onsdagsförmiddagen i sin bostad i Uppsala. Han var anhållen i sin frånvaro, och är misstänkt för försök till grov utpressning alternativt medhjälp därtill.

  Han är också misstänkt för narkotikabrott (framställning och överlåtelse), förberedelser till spridande av gift (grovt brott) och brott mot lagen om krigsmateriel. Den misstänkte har bedrivit handel på internet med droger och giftiga preparat. I ett fall är han misstänkt för att ha skickat ett giftigt ämne som ett led i ett utpressningsärende. Ett av de farliga ämnen som han haft till försäljning finns med på "lista 1" om kemiska vapen i lagen om krigsmateriel. Under dagen genomförs husrannsakningar på flera platser i syfte att säkra bevis. I det här tidiga utredningsläget kan inga ytterligare uppgifter lämnas kring händelsen. Förundersökningsledare är kammaråklagare Henrik Söderman vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Kontaktperson i nuläget är polisens presstalesman i Uppsala, Christer Nordström 010-567 70 51. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >