Aktuella pressmeddelanden

April

 • Natten till tisdag den 12 april greps och anhölls ytterligare fyra personer i det ärende i Gävle där en person den 4 april blev indragen i en bil och bortförd.

  Åklagare har skickat in begäran om offentlig försvarare till Gävle tingsrätt för de fyra personerna. Sedan tidigare sitterännuen person anhållen. Den försvunna personen har inte återfunnits. Ingen ytterligare information om ärendet kan för närvarande lämnas. I samband med eventuella häktningsförhandlingar kommer åklagaren att vara tillgänglig för frågor från media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre personer gripna för rån i Kalmar

  Tre personer har gripits i Litauen misstänkta för ett rån av en uraffär i Kalmar i oktober 2015, där dyrbara klockor till ett värde av ca 1,3 miljoner kronor stals. Ett omfattande nationellt och internationellt polisarbete har lett fram till gripandena.

  Läs mer

  Tre personer har gripits i Litauen misstänkta för ett rån av en uraffär i Kalmar i oktober 2015, där dyrbara klockor till ett värde av ca 1,3 miljoner kronor stals. Ett omfattande nationellt och internationellt polisarbete har lett fram till gripandena.

  Den 8 oktober 2015 rånades Björkegrens Ur-affär på Kvarnholmen i Kalmar. Två omaskerade män kom in i butiken och tvingade under vapenhot personalen att lämna ifrån sig ett 20-tal klockor av märkena Omega och Breitling, till ett sammanlagt värde av cirka 1,3 miljoner kronor. Männen försvann springande från platsen och sista iakttagelsen var utanför Nordea på Västra Sjögatan i Kalmar. Några fordon som kunde sättas i samband med rånet fanns inte och det saknades helt spår efter rånarna. Polisregion Syd, Polisområde Kalmar, beslutade att bilder från butikens övervakningsfilm, som visade de omaskerade rånarna, skulle spridas till media samt läggas ut på Polisens Facebooksida. Därefter började ett mycket omfattande polisarbete. Förutom sedvanligt noggrant utredningsarbete, tekniska undersökningar mm etablerades kontakt med såväl NOA,dvs Polismyndighetens Nationella Operativa Avdelning, som med Europol och Eurojust, som är Europeiska unionens brottsbekämpande samarbetsorgan för polis respektive åklagare. Detta samarbete har lett fram till ett mycket bra resultat, då vi har lyckats identifiera de två männen som omaskerade och under vapenhot utförde rånet samt även en person som har deltagit aktivt i såväl planering som verksamheten runt rånet och efterföljande åtgärder. Samtliga är medborgare i Litauen och är 24, 27 resp 31 år. De två personer som misstänks för att ha utfört själva rånet, greps i Kaunas i Litauen för en vecka sedan, efter utfärdandet av Europeisk arresteringsorder. Det är för närvarande oklart när de kan överlämnas till Sverige. Den tredje personen greps samma dag i Oslo, efter utfärdande av nordisk arresteringsorder. Denna person har samtyckt till att överlämnas till Sverige och kommer under veckan att begäras häktad. Gripandena har varit noggrant planerade och har skett genom ett direktoperativt samarbete mellan svenska och litauiska respektive norska myndigheter. Svensk polis samt personal från Europol har varit på plats i Litauen och Norge, i samband med gripandena. Eftersom personerna som greps i Litauen ännu inte har överlämnats till Sverige, är deras inställning till brottet okänd. Den personen som greps i Norge, vill för närvarande inte kommentera brottsmisstankarna. Kammaråklagare Gunilla Öhlin 010-562 63 57 [email protected]

  Läs mer
 • Människorov i Gävle den 4 april

  På måndagskvällen den 4 april klockan 20:40 blev en 23-årig man vid Slottsparkeringen i centrala Gävle mot sin vilja indragen i en personbil och bortförd från platsen. Mannen är fortfarande försvunnen.

  Läs mer

  På måndagskvällen den 4 april klockan 20:40 blev en 23-årig man vid Slottsparkeringen i centrala Gävle mot sin vilja indragen i en personbil och bortförd från platsen. Mannen är fortfarande försvunnen.

  Människorov i Gävle den 4 april Mannen fördes bort i en personbil som framfördes i hög hastighet från platsen. Man kunde tydligt höra däckskrik från personbilen. En 23-årig kvinna är anhållen för medhjälp till människorov. Det finns uppgifter i utredningen om att personer har varit synliga vid tidpunkten för brottet intill Slottsparkering. Polisen önskar komma i kontakt med personerna som uppehållit sig på Södra Kungsgatan, Hamiltongatan och på Slottsparkeringen när brottet skedde. Utredningen är i ett mycket känslig läge och leds av kammaråklagare Elisabeth Hermanrud vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Med anledning av det känsliga läget kan åklagaren för närvarande inte lämna någon ytterligare information om ärendet. Personer som har gjort iakttagelser i samband med bortförandet av mannen kan lämna uppgifter till polisen via telefon 114 14. Uppge polisens diarienummer, 5000-K391862-16, och att det gäller människorov. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har beslutat att Åklagarmyndigheten ska verka för att felaktiga lagföringar för rattfylleribrott där någon kört med THC-syra i blodet ska rättas till.

  En arbetsgrupp får i uppdrag att inventera de ärenden där personer har lagförts - genom dom, strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse - för rattfylleri eller grovt rattfylleri på grund av THC-syra i blodet under perioden 1 januari 2008 - 31 maj 2015. De aktuella ärendena ska sedan fördelas ut på åklagare, som ska pröva om det finns skäl för resning av domar, för resning eller klagan på strafförelägganden eller för att återkalla beslut om åtalsunderlåtelse. Om det är fråga om en felaktig dom eller ett felaktigt strafföreläggande ska åklagaren kontakta den berörda personen och informera om sin bedömning och fråga hur personen ställer sig till detta. Om personen är positivt inställd till att åklagaren begär resning/klagar ska åklagaren göra det. Motsätter sig personen resning/klagan bör åklagaren inte vidta någon åtgärd. Bakgrund Riksåklagaren ansökte våren 2015 resning i två typfall av ärenden, där personer dömts för drograttfylleri för att de haft THC-syra i blodet. I december 2015 beviljade HD resning och friade de två personerna. Skälet till riksåklagarens resningsansökningar var att det uppdagats att formuleringarna i analysbeskeden från Rättsmedicinalverket felaktigt kunde tolkas som att THC-syra ska betraktas som narkotika. THC-syra är emellertid en så kallad metabolit (nedbrytningsprodukt) av THC som är den aktiva substansen i cannabis. Förekomsten av THC-syra i blod kan utgöra bevis för att en person vid något tillfälle har använt cannabis och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott. För att kunna döma för drograttfylleri krävs emellertid att det är utrett att föraren hade narkotika i blodet vid tidpunkten för själva körningen. Eftersom THC-syra, till skillnad från THC, inte är narkotikaklassat är de aktuella analysbeskeden normalt sett inte tillräcklig bevisning för drograttfylleri. Läs beslutet i sin helhet Kontakt Biträdande tillsynschefSusanneKaevergaard,010-562 63 35 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om en polismans våldsanvändning med polishund ska bestraffas som tjänstefel.

  En polisman åtalades för tjänstefel för att med hjälp av sin polishund ha stoppat en person som klottrat i en gångtunnel. Personen som stoppades av hunden fick sårskador på flera ställen på kroppen till följd av hundens angrepp. Hovrätten ansåg att polismannen av oaktsamhet använt mer våld än situationen krävde. Hovrätten ogillade dock åtalet för tjänstefel eftersom gärningen vid en helhetsbedömning kunde bedömas som ringa och därmed ska polismannen vara fri från ansvar. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma polismannen för tjänstefel till dagsböter. Enligt riksåklagaren bör en gärning som den här inte bedömas som ringa, bl.a. med hänsyn till att våldet har lett till personskada. Enligt riksåklagaren vore det av vikt för ledning av rättstillämpningen med uttalanden av Högsta domstolen när det gäller gränsdragningen mellan ringa och icke ringa tjänstefel. Läs överklagan här Kontakt Byråchef Hedvig Trost på rättsavdelningen, 010-562 50 26. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare begärde under förmiddagen idag två av de senast anhållna i det så kallade färjeärendet häktade vid Stockholms tingsrätt.

  Ytterligare två begärda häktade och en försatt på fri fot - De som nu begärts häktade är de män som senast anhölls på sannolika skäl misstänkta för grov våldtäkt. När det gäller den tredje person som varit anhållen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till grov våldtäkt, har jag alldeles nyss beslutat släppa honom. Misstankarna mot honom är helt nedlagda, säger kammaråklagare Angelica Runesson vid City åklagarkammare i Stockholm.Häktningsförhandlingarna mot de två anhållna männen är planerade att äga rum vid Stockholms tingsrätt kl 10.30 respektive kl 11.00 i morgon fredag. Kammaråklagare Kristin Morén på City åklagarkammare kommer att vara tillgänglig för kommentarer i direkt anslutning till häktningsförhandlingarnas slut (ca kl 11.30-12.00). Tidigare händelser i ärendet:Natten mot torsdagen den 31 mars, anhölls fyra unga män i Värtahamnen i Stockholm misstänkta för grov våldtäkt ombord på en färja. Under torsdag kväll greps och anhölls ytterligare en man misstänkt för samma brott. Under fredag kväll den 1 april beslutade åklagare att häva anhållandet av två av de misstänkta. Dessa två män försattes på fri fot och mot dem finns inte längre några brottsmisstankar.Åklagare beslutade att begära tre av de anhållna häktade på sannolika skäl misstänkta för grov våldtäkt. Häktningsförhandlingar genomfördes lördagen den 2 april och resulterade i häktning av två män på sannolika skäl misstänkta för grov våldtäkt medan en av de misstänkta försattes på fri fot av tingsrätten. Misstankarna mot den man som släpptes kvarstår dock.Åtal mot de två misstänkta som häktades i lördags ska vara väckt senast fredagen den 15 april. Kammaråklagare Angelica Runesson010-562 53 38Kammaråklagare Kristin Morén010-562 56 04Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En 20-årig man åtalas i dag vid Attunda tingsrätt misstänkt för förberedelse till terroristbrott.

  Mannen häktades den 11 februari, misstänkt för att under januari inköpt föremål med avsikt att skapa en bomb. - Min uppfattning är att han skaffat, förvarat och sammanställt vätskor och föremål med avsikt att göra en självmordsbomb. Den brottsliga gärningen som förberetts har allvarligt kunnat skada Sverige, säger kammaråklagare Ewamari Häggkvist vid Riksenheten för säkerhetsmål. I juni 2015 stoppades mannen vid två tillfällen i Turkiet och skickades tillbaka till Sverige. Enligt åklagaren har 20-åringen haft för avsikt att resa vidare till Syrien för att gå med i Daesh/IS. Målnr: B 546-16 Kontakt: Kammaråklagare Ewamari Häggkvist vid Riksenheten för säkerhetsmål finns tillgänglig för media idag kl. 11.15 - 12.15 på telefon 010-562 54 75. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har anhållit ytterligare tre män misstänkta för delaktighet i en grov våldtäkt ombord på en färja i mitten av förra veckan.

  Ytterligare tre anhållna i färjeärende De nu misstänkta männen är i samma ålder som de sedan tidigare häktade och även de hemmahörande i Västerås. Brottsrubriceringen för två av de nya misstänkta är grov våldtäkt och den tredje är anhållen misstänkt för medhjälp till grov våldtäkt. De anhölls av åklagare vid 11-tiden igår.- Den man som misstänks för medhjälp till grov våldtäkt förhördes tillsammans med offentlig försvarare under gårdagen och han är fortsatt anhållen. De två andra misstänkta ska höras tillsammans med sina försvarare under dagen idag. Därefter kommer beslut om eventuellt fortsatt anhållande av dem att fattas, säger kammaråklagarna Kristin Morén och Angelica Runesson på City åklagarkammare. Någon ytterligare information om förundersökningen kan för närvarande inte lämnas av åklagarna. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare lämnade under kvällen igår in häktningsframställan mot de tre unga män som på sannolika skäl är misstänkta för grov våldtäkt ombord på en färja.

  Häktningsframställan inlämnad för grov våldtäkt ombord på färja Häktningsförhandlingar i ärendet sker vid Stockholms tingsrätt idag kl 14.30, kl 15.00 och kl 15.30. Kammaråklagare Angelica Runesson vid City åklagarkammare i Stockholm kommer att vara tillgänglig för kommentarer i ärendet vid tingsrätten från cirka kl 16.45-17.30 i eftermiddag. Kammaråklagare Angelica Runesson010-562 53 38Kammaråklagare Kristin Morén010-562 56 04 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport i ärende om grov våldtäkt

  Under natten mot torsdagen anhölls fyra unga män i Värtahamnen i Stockholm misstänkta för grov våldtäkt ombord på en färja. De fyra misstänkta är från Västerås och födda -96 och -97.Sent igår kväll greps och anhölls ytterligare en man född -97 misstänkt för samma brott. Också den mannen är från Västerås. Beslut om ett eventuellt fortsatt anhållande av den senast gripne mannen kommer att fattas efter förhör senare idag.

  Läs mer

  Under natten mot torsdagen anhölls fyra unga män i Värtahamnen i Stockholm misstänkta för grov våldtäkt ombord på en färja. De fyra misstänkta är från Västerås och födda -96 och -97.Sent igår kväll greps och anhölls ytterligare en man född -97 misstänkt för samma brott. Också den mannen är från Västerås. Beslut om ett eventuellt fortsatt anhållande av den senast gripne mannen kommer att fattas efter förhör senare idag.

  Lägesrapport i ärende om grov våldtäkt Under gårdagen förhördes de första fyra misstänkta tillsammans med sina offentliga försvarare. De förnekade brott. Den femte misstänkte förhörs under dagen idag tillsammans med sin offentliga försvarare. - Utredningen går nu vidare. Vi har från åklagarsidan haft möte med polisen under förmiddagen idag där vi diskuterat fortsatta åtgärder i ärendet, bland annat vittnesförhör och teknisk bevisning. Beslut i frågan om de fem misstänkta ska begäras häktade kommer att fattas så snart som möjligt men senast på söndag kl 12, säger kammaråklagarna Angelica Runesson och Kristin Morén vid City åklagarkammare i Stockholm. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >