Aktuella pressmeddelanden

December

 • Hovrättsdom i mordärende på torsdag

  På torsdag den 22 december klockan 11 meddelar Hovrätten för Västra Sverige dom i mordärende på Vårväderstorget i Göteborg i mars 2015. Två av åklagarna är tillgängliga efter att hovrättsdomen har meddelats.

  Läs mer

  På torsdag den 22 december klockan 11 meddelar Hovrätten för Västra Sverige dom i mordärende på Vårväderstorget i Göteborg i mars 2015. Två av åklagarna är tillgängliga efter att hovrättsdomen har meddelats.

  Åtta män dömdes i Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för händelserna på en krog på Vårväderstorget där två personer dödades och åtta skadades. Åklagarnas tillgänglighet på torsdag: Kammaråklagare Johan Udén är tillgänglig för intervjuer på Göteborgs åklagarkammare klockan 11.30 - 13 på torsdag. Anmäl dig till Johan Udén i förväg om du vill göra intervju på plats. [email protected] eller 010-562 70 47. Kammaråklagare Niklas Högdén är tillgänglig per telefon 11.30 - 13, 010-562 70 19. Hovrättens målnummer: B 3777-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i mål om kanotolycka

  På onsdag den 21 december klockan 11 meddelar Attunda tingsrätt dom i uppmärksammad kanotolycka där en ansvarig lägerledare är åtalad för vållande till kroppsskada. Åklagaren finns tillgänglig för media efter domen.

  Läs mer

  På onsdag den 21 december klockan 11 meddelar Attunda tingsrätt dom i uppmärksammad kanotolycka där en ansvarig lägerledare är åtalad för vållande till kroppsskada. Åklagaren finns tillgänglig för media efter domen.

  Under ett konfirmationsläger den 16 juni 2015 kapsejsade en kanot med tre 14-åriga pojkar i sjön Ånn nära Åre i Jämtland. Pojkarna blev kraftigt nerkylda och två har fått ihållande men av händelsen. Den ansvarige lägerledaren åtalades för att genom oaktsamhet ha vållat olyckan. Konfirmanderna är hemmahörande i Sollentuna. Målnummer vid Attunda tingsrätt: B 5688-16 Kontakt:Håkan Andersson finns tillgänglig per telefon för media den 21 december klockan 13 - 14, 010-562 65 62. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har i dag begärt in handlingarna i det uppmärksammade ärendet om ett polisingripande i Västerås där en man avled.

  Handlingarna har begärts in för att riksåklagaren ska kunna bedöma om det finns skäl att göra en ytterligare överprövning av ärendet. Avsikten är att som ett första steg gå igenom handlingarna för att få en uppfattning om innehållet i beslutsunderlaget. - Oberoende av vilken slutsats en genomgång av handlingarna leder fram till, är det viktigt att jag får möjlighet att på ett tydligt sätt förklara vilka bedömningar som ligger bakom de beslut som fattas, säger riksåklagare Anders Perklev. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I morgon tisdag kommer Södertörns tingsrätts dom i ett ärende om grovt organiserande av människosmuggling. Åklagaren är tillgänglig för frågor.

  Domen kommer klockan 11. Kammaråklagare Isabelle Bjursten är tillgänglig kl. 14-15 samma dag. Tingsrättens målnummer: B 3066-15. KontaktKammaråklagare Isabelle Bjursten, 010-562 55 45 (tillgänglig kl. 14-15 tisdag den 13 december). Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om kränkande fotografering har inletts på en grundskola i Mora kommun. Polisen har beslagtagit en kamera som var uppsatt i ett omklädningsrum på skolan.

  Polisen har granskat materialet och funnit att ett 15-tal barn har filmats den 29 november 2016. Det finns inget som tyder på att materialet har spridits då filmerna lagrats på kamerans minneskort. Ingen av barnen är utan kläder på det aktuella bildmaterialet. Den misstänkte är lärarvikarie på skolan. Han har förhörts av polis och har erkänt gärningen. Det finns inget i utredningen som tyder på att den misstänkte ska ha angripit eleverna fysiskt. Polisen ska nu systematiskt undersöka vilka barn som är drabbade och därefter underrätta föräldrarna. Fler upplysningar kan för närvarande inte lämnas med hänsyn till förundersökningssekretessen samt med hänsyn till de inblandade. Fakta om brottet Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal i stort bedrägeriärende

  I dag väcks åtal vid Norrköpings tingsrätt mot 12 personer misstänkta för bland annat grovt bedrägeri. Ärendet omfattar närmare 10 000 brottsmisstankar.

  Läs mer

  I dag väcks åtal vid Norrköpings tingsrätt mot 12 personer misstänkta för bland annat grovt bedrägeri. Ärendet omfattar närmare 10 000 brottsmisstankar.

  Tolv personer åtalas för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri för att de gemensamt och i samförstånd förmått, eller försökt förmå, främst småföretagare men även myndigheter och organisationer att betala för tjänster som saknat värde. En av personerna åtalas också för urkundsförfalskning. * Tillvägagångssättet har varit detsamma i samtliga fall. Man har valt ut vissa målgrupper och ringt och påstått att de har ett annonsavtal som nu löper ut. Företaget har fått frågan om man vill fortsätta eller avsluta avtalet. Har man valt att avsluta, har bedragarna skickat en slutfaktura på cirka 5 000 - 10 000 kronor. Något avtal har dock aldrig funnits och den annonsplats på Internet som avtalet skulle avse har inte fungerat, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt. - Brottsoffren finns över hela landet, men samtliga anmälningar har samordnats och utretts av Norrköpingspolisen. Ärendet har inneburit en stor satsning från Norrköpingspolisens sida, säger Thomas Ramstedt. Åtalet omfattar händelser under perioden januari 2013 - januari 2014. Antalet målsägare är närmare 500 stycken och brottsmisstankarna knappt 10 000 stycken. Flera målsägare har alltså utsatts mer än en gång. Det sammanlagda beloppet som bedragarna kommit över är drygt 5 miljoner kronor. Förundersökningen omfattar 15 000 sidor. - Förutom den skriftliga bevisningen finns också ljudinspelningar av cirka 6 000 telefonsamtal mellan bedragarna och småföretagarna, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt. Rättegången kommer att pågå under större delen av våren 2017 vid Norrköpings tingsrätt. Tingsrättens målnummer: B 35 19-13. Kontakt Kammaråklagare Thomas Ramstedt 010-562 58 82Kammaråklagare Ingemar Welander 010-562 58 78 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag onsdag hålls häktningsförhandling i Malmö mot en man som på sannolika skäl är misstänkt för terroristbrott genom grov mordbrand.

  Förhandlingen sker vid Malmö tingsrätt kl 11. Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström är tillgänglig för kommentarer på telefon efter häktningsförhandlingen. Tingsrättens målnummer: B 10337-16. Kontakt Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström, Riksenheten för säkerhetsmål, 010-562 53 93 (efter häktningsförhandlingen) Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • En man som varit anhållen i sin frånvaro för ett rån mot en guldsmedsbutik har i dag häktats på sannolika skäl misstänkt för rån.

  Den 21 november, strax före stängningsdags, rånades en guldsmedsbutik i centrala Norrköping av två personer. Rånarna var beväpnade med ett tillhygge och ett pistolliknande föremål. Analys av en övervakningsfilm från butiken gjorde att en person kunde anhållas i sin frånvaro. Denna person har nu häktats av Norrköpings tingsrätt. Åtal ska vara väckt senast den 20 december. Åklagaren räknar dock med att behöva begära förlängning av häktningen, eftersom många utredningsåtgärder återstår. Kammaråklagare Anna Jakobsson, som leder utredningen, kan för närvarande inte lämna någon ytterligare information. Mer information lämnas så snart det är möjligt.

  Läs mer
 • Dom om krigsförbrytelse

  I dag klockan 14 kommer dom i ett ärende om krigsförbrytelse i Irak 2015. Åklagarna är tillgängliga för kommentar efter domen.

  Läs mer

  I dag klockan 14 kommer dom i ett ärende om krigsförbrytelse i Irak 2015. Åklagarna är tillgängliga för kommentar efter domen.

  En person åtalades i september för att ha poserat och låtit sig fotograferas intill döda personers skändade kroppar och för att därefter ha lagt ut bilderna på Facebook. Blekinge tingsrätts målnummer: B 569-16 Kontakt Kammaråklagare Hanna Lemoine 010-562 50 06 Kammaråklagare Reena Devgun 010-562 57 62 Tillgängliga kl. 14.30-15.00 i dag tisdag den 6 december.

  Läs mer
 • Den man som är anhållen för terroristbrott i Malmö har begärts häktad av åklagare, på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott genom grov mordbrand.

  Åklagaren har inte möjlighet att ge någon information om ärendet förrän tidigast efter häktningsförhandlingen. Tingsrättens målnummer: B 10337-16.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >