Aktuella pressmeddelanden

November

 • En 25-årig norsk medborgare åtalas för att ha dödat en 20-årig man med ett stort antal knivhugg. 20-åringens tre kamrater, två kvinnor och en man, åtalas bland annat för försök till rån.

  Upprinnelsen är en narkotikaaffär där avsikten från grupperingen, som påstod sig ha narkotika, var att med våld ta pengarna från den 25-årige norska medborgaren och dennes kamrat. -Någon narkotika fanns i själva verket inte. Grupperingen hade handlat 750 gram nougat samma kväll och paketerat det för att få det att likna narkotika, säger kammaråklagare Andreas Nyberg. När pengarna inte överlämnades försökte kontanterna tas med våld. I samband med att 25-åringen blev angripen utdelade han upprepade knivhugg som ledde till 20-åringens död. Kniven hade han tagit med till platsen. -25-åringen har medgett de faktiska omständigheterna. Nödvärnsinvändningen får prövas av rätten, säger kammaråklagare Andreas Nyberg. Stämningsansökanlämnas intill Skellefteå tingsrätt, målnummer B 1124-16. Förhandlingen börjar på onsdag den 7 december 2016. Kontakt: Kammaråklagare Andreas Nyberg, 010-562 64 80 Tillgänglig för media onsdag 30 november kl. 12.30-14.00.

  Läs mer
 • Torsdag den 1 december klockan 11 meddelas dom i ett ärende där en man är misstänkt för ett stort antal grova våldtäkter mot barn. Den misstänkte mannen är häktad i väntan på dom.

  Förundersökningsledare i ärendet är kammaråklagare Sonja Pettersson Wallin vid Åklagarkammaren i Halmstad. Från och med den 1 december tillträder Sonja Pettersson Wallin som rådman vid Halmstad tingsrätt. Hon har därför inga möjligheter att kommentera domen när den meddelas. Övriga åklagare på Åklagarkammaren i Halmstad är inte insatta i ärendet och kommer inte heller att kunna kommentera domen. Målnummer i Halmstad tingsrätt: B 1716-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Frågan i målet är om det aktuella bokföringsbrottet är att bedöma som ringa.

  Hovrätten fann utrett att den tilltalade av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten i ett aktiebolag genom att upprätta årsredovisning nästan fem månader för sent. Detta innebar att rörelsens ekonomiska ställning och resultat inte kunde i huvudsak bedömas utifrån bokföringen. Hovrätten bedömde att bokföringsbrottet var att bedöma som ringa. Därvid beaktades att rörelsen varit av relativt liten omfattning, att förseningen med att upprätta årsredovisning inte varit alltför lång och att annat inte framkommit än att förseningen var en engångsföreteelse som berott på att den tilltalade haft en svår livssituation. För den ringa varianten av bokföringsbrott infördes år 2013 en åtalsprövningsregel enligt vilken åtal endast får väckas om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. I målet hade åklagaren förklarat sig ha funnit att åtal inte var påkallat för ringa brott. Hovrätten ogillade därför åtalet. Riksåklagaren har, efter en framställning av Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom och yrkar i Högsta domstolen att den tilltalade ska dömas för bokföringsbrott som inte är att bedöma som ringa. Riksåklagarenanser att det finns skäl att se allvarligt på bokföringsbrott och att ställa starka krav för att ett sådant brott skall bedömas som ringa, att det är viktigt att verksamhet i aktiebolagsform bedrivs på ett korrekt sätt, att årsredovisningen utgör en mycket viktig del av bokföringen, att bolagets omsättning inte kan anses som blygsam, att det förekommit ett stort antal affärshändelser under året, att bolaget haft anställda samt att förseningen varat i fem månader när bolaget haft allvarliga ekonomiska problem. Enligt riksåklagarenbehövs vägledande uttalanden från Högsta domstolendå praxis inte är enhetlig. Gränsdragningen mellan det ringa brottet och brott av normalgraden har hamnat i fokus i och med införandet av åtalsprövningsregeln och är av särskilt intresse när det gäller brott avseende för sent upprättade årsredovisningar. Länk till överklagandet (pdf) Kontakt:Chefsåklagaren Lars Persson010-562 50 22 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Ärende om spädbarnsdöd i Eksjö

  Den 24 juli i år avled två spädbarn, tvillingar, i Bruzaholm, Eksjö kommun under oklara omständigheter. En förundersökning inleddes om vållande till annans död, grovt brott, där tvillingarnas föräldrar kom att delges misstanke. Av den utvidgade rättsmedicinska undersökningen som nu redovisats framgår att båda spädbarnen avlidit av sjukdom.

  Läs mer

  Den 24 juli i år avled två spädbarn, tvillingar, i Bruzaholm, Eksjö kommun under oklara omständigheter. En förundersökning inleddes om vållande till annans död, grovt brott, där tvillingarnas föräldrar kom att delges misstanke. Av den utvidgade rättsmedicinska undersökningen som nu redovisats framgår att båda spädbarnen avlidit av sjukdom.

  Båda föräldrarna frihetsberövades inledningsvis, men försattes den 27 juli på fri fot. Detta då det i de preliminära obduktionsbeskeden inte framkom något som talade för annan persons vållande till dödsfallen och det inte heller i utredningen i övrigt fanns några sådana omständigheter. En utvidgade rättsmedicinsk undersökninghar utförts på båda spädbarnen och resultat av denna redovisades till polisen i Eksjö den 22 november. -Efter genomgång av förundersökningen har jag i dag beslutat att lägga ned förundersökningen då anledning numera saknas att brott förövats, säger chefsåklagare Klas Lorefors vid Åklagarkammaren i Jönköping. - Enligt utlåtandena framgår att båda barnen drabbats av akut dubbelsidig lunginflammation samt att tvillingarna tros ha smittat varandra. Vidare framgår att små barn ofta reagerar med vaga ospecificerade allmänsymtom på allvarliga infektioner. Då immunförsvaret ej heller är helt utvecklat kan förloppet vara mycket snabbt, framförallt hos så kallade riskgrupper dit bland annat tvillingar och för tidigt födda barn tillhör. Inte heller i övrigt i utredningen har framkommit omständigheter som talar för att brott förekommit, säger Klas Lorefors. Kontakt: Klas Lorefors är tillgänglig för media i dag, måndag kl 15-16 010-562 59 93 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Föräldrapar misstänks för misshandel av spädbarn

  I lördags begärde kammaråklagare Anna Elmlöv vid Åklagarkammaren i Västerås ett föräldrapar i Västmanland häktade skäligen misstänkta för synnerligen grov misshandel av sitt spädbarn. Häktningsförhandlingar i ärendet genomfördes vid Västmanlands tingsrätt i går söndag.

  Läs mer

  I lördags begärde kammaråklagare Anna Elmlöv vid Åklagarkammaren i Västerås ett föräldrapar i Västmanland häktade skäligen misstänkta för synnerligen grov misshandel av sitt spädbarn. Häktningsförhandlingar i ärendet genomfördes vid Västmanlands tingsrätt i går söndag.

  Misstankarna mot det nu häktade föräldraparet uppstod då barnet kom in svårt skadat till sjukhuset i Västerås torsdagen den 17 november. Efter en inledande polisutredning lämnades ärendet vidare till åklagare. -Medicinsk personal vid sjukhuset anmälde fallet till polis eftersom barnet hade skador som kunde ha uppkommit genom misshandel. Därför beslutade jag att anhålla de båda föräldrarna såsom skäligen misstänkta för synnerligen grov misshandel, säger kammaråklagare Anna Elmlöv som är förundersökningsledare i ärendet. -Barnet har mycket allvarliga skador och vårdas fortfarande på intensivvårdsavdelning. Närmare detaljer om vilka skador det handlar om kan jag inte gå in på. Nu arbetar vi vidare tillsammans med medicinsk personal för att så snart det är möjligt bringa klarhet i vad som egentligen har hänt. Paret är häktade på skälig misstanke, den lägre misstankegraden. Åklagaren har nu en vecka, till på söndag den 27 november, på sig att stärka eller avfärda brottsmisstankarna mot dem. Båda föräldrarna förnekar brott. Offentliga försvarare har förordnats. Kammaråklagare Anna Elmlöv är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer under eftermiddagen idag eller under morgondagen. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Man åtalas för grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande i Skaraborg

  I dag väcker kammaråklagare Ylva Lundgren åtal vid Skaraborgs tingsrätt mot en 42-årig man som misstänks för flera fall av grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande mot sin hustru. Brotten ska ha begåtts mellan den 13 juli 2013 och den 9 september 2016 i Uppvidinge kommun i Kronobergs län samt i Falköpings kommun i Västra Götalands län.

  Läs mer

  I dag väcker kammaråklagare Ylva Lundgren åtal vid Skaraborgs tingsrätt mot en 42-årig man som misstänks för flera fall av grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande mot sin hustru. Brotten ska ha begåtts mellan den 13 juli 2013 och den 9 september 2016 i Uppvidinge kommun i Kronobergs län samt i Falköpings kommun i Västra Götalands län.

  Bland brottsmisstankarna mot den åtalade mannen finns; förutom grov kvinnofridskränkning och olaga frihetsberövande, även övergrepp i rättssak då mannen ska ha uttalat dödshot mot sin fru, samt hindrat henne från att göra en polisanmälan. Flera av våldsbrotten den misstänkte mannen åtalas för ska ha begåtts mot hustrun inför parets gemensamma barn. -Jag menar att förundersökningen visar att den misstänkte begått de här brottsliga gärningarna med uppsåt. Han har under flera års tid och vid upprepade tillfällen misshandlat och grovt kränkt sin hustru genom att utöva våld och hot mot henne samt hållit henne inlåst i bostaden, säger kammaråklagare Ylva Lundgren vid Åklagarkammaren i Skövde. Kvinnans bror, som bor utomlands, har varit orolig för sin syster under lång tid. Han tog kontakt med en kvinna som kunde reglerna i Sverige och denna kvinna larmade sedan polis. Den misstänkte har varit häktad sedan den 13 september i år. Målnummer vid Skaraborgs tingsrätt: B 3097-16. Kontakt: Kammaråklagare Ylva Lundgren vid Åklagarkammaren i Skövde är tillgänglig för media idag måndag klockan 14 - 15 på 010-562 71 94. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som häktades i går av Uppsala tingsrätt, skäligen misstänkt för förberedelse till terroristbrott, har i eftermiddag släppts efter beslut av åklagare.

  - De utredningsåtgärder som genomförts efter häktningen i går har lett till att det inte längre finns skäl att hålla den misstänkte mannen frihetsberövad. Förundersökningen fortgår emellertid, säger kammaråklagare Ewamari Häggkvist vid Riksenheten för säkerhetsmål. Några fler upplysningar i ärendet kan inte lämnas och Ewamari Häggkvist är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer.

  Läs mer
 • Två män åtalas för grov våldtäkt i Göteborg

  En 25-årig man åtalas idag vid Göteborgs tingsrätt för flera fall av grov våldtäkt, sexuellt tvång och ett fall av kränkande fotografering. De 9 kvinnorna var vid övergreppen 16-23 år gamla. En 50-årig man åtalas dessutom för att tillsammans med den yngre mannen våldtagit två av kvinnorna.

  Läs mer

  En 25-årig man åtalas idag vid Göteborgs tingsrätt för flera fall av grov våldtäkt, sexuellt tvång och ett fall av kränkande fotografering. De 9 kvinnorna var vid övergreppen 16-23 år gamla. En 50-årig man åtalas dessutom för att tillsammans med den yngre mannen våldtagit två av kvinnorna.

  En ung kvinna anmälde i mars 2016 att hon utsatts för våldtäkt i centrala Göteborg. Hon hade druckit alkohol och blivit bjuden på droger av 25-åringen, som därefter utsatt kvinnan för en våldtäkt när hon befann sig en särskilt utsatt situation. Den misstänkte anhölls och är häktad sedan i mars. Vid genomgång av 25-åringens mobiltelefon påträffades en stor mängd bilder och filmsekvenser som visar unga kvinnor i olika typer av utsatta situationer. Genom filmer, bilder och förhör med identifierade kvinnor väcker nu åklagaren åtal mot mannen för ytterligare våldtäkter och sexuellt tvång som skett i Sverige. Filmsekvenser påträffades även som visar två utslagna kvinnor som våldtas i USA. 25-åringen åtalas även för dessa brott. - Jag anser att bilderna och filmsekvenserna visar att den misstänkte satt i system att utnyttja kvinnorna sexuellt när de blivit medvetslösa eller påverkats starkt av alkohol och droger som han bjudit dem på. Alla gärningar har sin upprinnelse genom krogbesök, säger förundersökningsledare, kammaråklagare Jim Westerberg vid Göteborgs åklagarkammare. I den misstänktes mobiltelefon hittades även bilder och filmsekvenser på två 16-åriga flickor, som blev bjudna på alkohol och droger av 25-åringen och en 50-årig man. Händelsen ägde rum i Göteborg i mars 2012. Båda männen åtalas för grov våldtäkt. - Efter tillslag hos 50-årigen i september 2016 säkrades flera datorer och mobiler där flickorna syns på en stor mängd bilder som var synnerligen integritetskränkande. Mannen är sedan tillslaget häktad, säger Jim Westerberg. 25-åringen åtalas för 2 grova våldtäkter tillsammans med 50 åringen samt 5 våldtäkter och 2 sexuella tvång. 50-åringen åtalas för två grova våldtäkter tillsammans med 25-åringen. Brotten ska ha ägt rum i Göteborg och Los Angeles, USA, mellan 2012 och 2016. Kontakt: Kammaråklagare Jim Westerberg vid Göteborgs åklagarkammare är tillgänglig för media idag fredag klockan 15 - 16.30, 010-562 70 54. Målnummer Göteborgs tingsrätt B 7366-16 och B 3538-16. Förhandlingen beräknas ta 12-13 dagar och starta vecka 48. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppsala tingsrätt häktade idag en man skäligen misstänkt för förberedelse till terroristbrott. Brottet ska ha ägt rum mellan 1 september och 13 november 2016 i Stockholms och/eller Uppsala län.

  - Nu arbetar vi vidare med utredningen. Vi har en vecka på oss att stärka misstanken eller avfärda den, säger kammaråklagare Ewamari Häggkvist vid Riksenheten för säkerhetsmål. Skälig misstanke är den lägre misstankegraden. Den misstänkte ska friges senast om en vecka om inte misstanken har stärkts. Några fler upplysningar i ärendet kan inte lämnas och Ewamari Häggkvist är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Palmegruppen kommer den 1 februari 2017 att få en ny förundersökningsledare. Chefsåklagare Krister Petersson tar över som förundersökningsledare efter Kerstin Skarp.

  - Jag känner mig hedrad och tar med stor arbetslust mig an uppdraget. Det är ett intressant och viktigt arbete, säger Krister Petersson. Krister Petersson har en lång bakgrund som åklagare och har bland annat utrett mordet på Anna Lindh. Sedan 2006 arbetar han på Internationella åklagarkammaren i Stockholm, där han är chefsåklagare. - Nu lämnar jag med gediget förtroende över utredningen till Krister, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp. Krister Petersson och Kerstin Skarp är inte tillgängliga för media just nu. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 >