Aktuella pressmeddelanden

Oktober

 • Åtalhar väckts i dagmot en 24-årig man för mord på hans 22-åriga hustru. Paret bodde vid tiden för brottet på asylboendet Solhöjden i Mariannelund, Eksjö kommun.

  Kvinnan avled till följd av strypning. Den misstänkte mannen har under hela utredningen stått fast vid att det är han som dödat kvinnan. Mordet skedde i det rum på Solhöjden där paret och deras gemensamma dotter bodde. - Mannen har som förklaring till gärningen berättat att han uppfattade det som att hustrun hade träffat en annan man och att hon hade för avsikt att skilja sig, säger kammaråklagare Adam Rullman. Huvudförhandling kommer ske i Eksjö tingsrätt den 2-4 november 2016. Ärendenummer: AM86328-16 Kontakt (onsdag den 19 oktober kl. 14-15) Kammaråklagare Adam Rullman, 010-562 59 73 Kammaråklagare Lisa Hedberg 010-562 59 92

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att HD klargör att kroppsbesiktning får användas i syfte att utreda en misstänkts ålder

  Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en misstänkt person är över eller under 15 år. Hovrätten menade att lagstiftningen inte tillåter att kroppsbesiktning, såsom tand- och skelettröntgen, används för att klarlägga åldern på den misstänkte. Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att en sådan undersökning i många fall är helt avgörande för åklagarens möjlighet att utreda och lagföra brott.Därför menar riksåklagaren att det är viktigt att Högsta domstolen klargör hur reglerna om kroppsbesiktning ska tolkas.

  Läs mer

  Riksåklagaren har i dag överklagat ett beslut där hovrätten har avslagit en begäran om kroppsbesiktning för att utreda om en misstänkt person är över eller under 15 år. Hovrätten menade att lagstiftningen inte tillåter att kroppsbesiktning, såsom tand- och skelettröntgen, används för att klarlägga åldern på den misstänkte. Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att en sådan undersökning i många fall är helt avgörande för åklagarens möjlighet att utreda och lagföra brott.Därför menar riksåklagaren att det är viktigt att Högsta domstolen klargör hur reglerna om kroppsbesiktning ska tolkas.

  Bakgrund En person, som i sin asylansökan uppgett att han är 17 år, åtalades för stöld. Vid huvudförhandlingen i tingsrätten invände personen att han bara är 14 år och således inte straffmyndig. Tingsrätten ställde in huvudförhandlingen för att åklagaren skulle komplettera förundersökningen med en åldersbedömning. Det visade sig då att personen även är starkt misstänkt för flera andra brott som kan ge fängelse. Åklagaren begärde att tingsrätten skulle besluta om kroppsbesiktning i form av tand- och skelettröntgen i syfte att utreda den misstänktes ålder. Tingsrätten avslog begäran. Åklagaren överklagade beslutet till hovrätten, som avslog åklagarens överklagande. Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens beslut och yrkat att Högsta domstolens ska förordna om kroppsbesiktning av den misstänkte personen i syfte att utreda åldern. Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Begränsningar i denna rättighet får endast medges om det finns stöd i lag (2 kap. 20-24 §§ RF). Bestämmelser om kroppsbesiktning inom ramen för en brottsutredning finns i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken. Enligt dessa bestämmelser får den som skäligen kan misstänktas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottet. Enligt riksåklagarens uppfattning är den misstänktes ålder av stor betydelse för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för brottet. Det gäller framförallt för utredning av straffmyndighetsåldern, men även för utredning av de övriga åldersgränser som enligt brottsbalken är av betydelse för vilken straffrättslig reaktion ett brott ska leda till. Enligt riksåklagaren är kroppsbesiktning i syfte att utreda en misstänkts ålder således förenlig med det ändamål som lagstiftningen tillåter. På grund av brottlighetens allvar är ett beslut om kroppsbesiktning i detta fall heller inte oproportionerligt. Möjligheten att besluta om kroppsbesiktning för att utreda en misstänkts ålder är i många fall helt avgörande för åklagarens möjligheter att utreda och lagföra brott. Det är därför av stort vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet. Överklagandet Kontakt: Byråchef My Hedström 010-562 50 27 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Tre män har anhållits misstänkta för mord den 29 februari i år på Munkhättegatan i Malmö. En 30-årig man sköts till döds i en bil vid tillfället.

  De tre anhållna männen är 24, 24 och 25 år gamla. Utredningen har varit omfattande. Det har hållits ett stort antal förhör och det har genomförts en omfattande analys och kartläggning om vad det var som hände i tiden kring mordet. Detta har lett fram till att tre personer anhållits i sin frånvaro så som misstänkte för mordet. Anhållningsbesluten verkställdes idag på morgonen. - Gripandena i dag är resultatet av det utredningsarbete som pågått sedan den 29 februari, säger Magnus Pettersson, förundersökningsledare på Malmö åklagarkammare. Förundersökningen fortsätter nu och senast på fredag klockan 12 behöver åklagaren ta ställning till om männen ska begäras häktade. Kontakt: Kammaråklagare Magnus Pettersson är tillgänglig för media klockan 11-12 idag, 010-562 60 88. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Svea hovrätt har beslutat att ett ärende om bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn ska prövas på nytt av Södertörns tingsrätt. Tingsrätten ogillade i maj åtalet på formella grunder, vilket åklagarna överklagade.

  En man åtalades för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Tingsrätten ogillade den 4 maj åtalet i sin helhet eftersom man ansåg att gärningsbeskrivningarna (åklagarnas beskrivning av vilka brott man anser att den åtalade har begått) inte var tillräckligt preciserade. Själva utredningen om de påstådda brotten prövades inte. Åklagarna överklagade domen, eftersom man menade att det inte var möjligt att precisera gärningsbeskrivningarna mer än vad man gjort. Svea hovrätt har iett beslutden 17 oktober konstaterat att gärningsbeskrivningarna inte varit så oprecisa att åtalet ska ogillas av formella skäl. Istället ska tingsrätten pröva ärendet i sak. - Det är glädjande att hovrätten anser att gärningsbeskrivningarna inte varit bristfälliga på det sätt som tingsrätten gjort gällande och att ärendet nu kan prövas i sak. Däremot är det förstås otillfredsställande att processen dragit ut så långt i tiden, i synnerhet med tanke på att målsäganden är ett barn, säger kammaråklagare Charlotte Ahlberg. Tingsrättens målnummer: B 6036-15 Hovrättens målnummer: B 4871-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport Gotlandsärendet

  Vice chefsåklagare Åke Olsson har tagit över ärendet med misstänkt våldtäkt på Gotland. Hans bedömning är att utredningen kommer att ta tid.

  Läs mer

  Vice chefsåklagare Åke Olsson har tagit över ärendet med misstänkt våldtäkt på Gotland. Hans bedömning är att utredningen kommer att ta tid.

  Vice chefsåklagare Åke Olsson vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm har, efter samråd med kammaråklagare Mats Wihlborg, tagit över ärendet med den misstänkta gruppvåldtäkten på Gotland. Det finns flera skäl till detta, och att ärenden flyttas mellan åklagare inom en åklagarkammare eller mellan åklagarkammare är mycket vanligt. Åklagarna på Gotland tillhör Västerorts åklagarkammare. Utredningen fortsätter, bland annat med tekniska undersökningar och förhör. - Min bedömning är att utredningen kommer att ta minst en månad, säger Åke Olsson. De fem personer som tidigare varit anhållna är fortsatt misstänkta för grov våldtäkt. Skälet till att de släpptes var att bevisningen inte bedömdes vara tillräcklig. En sjätte person är avförd från utredningen. På grund av hög arbetsbelastning har Åke Olsson för närvarande inte möjlighet att svara på frågor från media. Mer information lämnas så snart det är möjligt. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förhör med Assange framflyttat

  Ecuadors åklagarmyndighet har meddelat att förhöret med Julian Assange, som skulle hållits på måndag den 17 oktober, har blivit framflyttat. Nytt datum för förhör blir den 14 november.

  Läs mer

  Ecuadors åklagarmyndighet har meddelat att förhöret med Julian Assange, som skulle hållits på måndag den 17 oktober, har blivit framflyttat. Nytt datum för förhör blir den 14 november.

  Skälet till att förhöret flyttas fram en månad är att Julian Assanges advokat ska ha möjlighet att närvara vid förhöret. Ecuador har beviljat den svenska framställningen om rättslig hjälp i brottmål och förhöret genomförs av en ecuadoriansk åklagare. Den svenska biträdande åklagaren i ärendet, chefsåklagare Ingrid Isgren, och en svensk polisinspektör tillåts närvara vid förhöret. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En 29-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till tolv års fängelse för försök till mord på sin tidigare hustru. Tingsrätten menar även att restriktioner ska bestå, något som är mycket ovanligt.

  - Det är en intressant markering från tingsrättens sida att tills den slutliga domen kommer har åklagaren fått fortsatt tillstånd att meddela restriktioner, till exempel vad gäller besök och brev. Domstolen har tagit oron för påtryckningar från omgivningen på allvar, vilket jag är nöjd med, säger kammaråklagare My Lindholm. Restriktioner ges i vanliga fall vid häktning, men i det här fallet är det även efter tingsrättens dom. Det var i april 2016 som mannen försökte mörda sin tidigare hustru. Paret skilde sig 2013 och har ett gemensamt minderårigt barn, som var med i kvinnans lägenhet under mordförsöket. - Det lilla barnets närvaro vid mordförsöket har lyfts i domen som en markering att det är försvårande omständigheter. Jag anser även att det finns ett uttalat hedersmotiv som jag har fört bevisning om, vilket förvånar mig att domstolen inte har tagit hänsyn till, säger MyLindholm. Målnummer B 1128-16 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Man åtalas för mord i Silverdalen

  Idag väcker kammaråklagare Jeanette Boye, vid Åklagarkammaren i Kalmar, åtal mot en 54-årig man som misstänks för mord på sin hustru i ett skogsområde i Silverdalen, Hultsfreds kommun i slutet av mars i år.

  Läs mer

  Idag väcker kammaråklagare Jeanette Boye, vid Åklagarkammaren i Kalmar, åtal mot en 54-årig man som misstänks för mord på sin hustru i ett skogsområde i Silverdalen, Hultsfreds kommun i slutet av mars i år.

  Kvinnan avled av knivskador i halsen. Den misstänkte mannen medger att han varit på plats, men förnekar brott. Maken åtalas även för grovt olaga hot mot sin hustru, vilket ska ha skett vid ett tillfälle under perioden mitten av februari 2015 - början av januari 2016 i deras tidigare bostad på en annan ort. Enligt åtalet ska mannen vid detta tillfälle ha hotat kvinnan med kniv och uttalat dödshot. - Före mordet har maken under en längre period haft en kraftig oro för att hans hustru skulle träffa andra män och därför kontrollerat var hon varit och vilka hon haft kontakt med. Han ska också vid upprepade tillfällen ha anklagat henne för att ha utomäktenskapliga relationer. Under utredningen har vi inte funnit några belägg för att hustrun haft sådana relationer, säger kammaråklagare Jeanette Boye. Maken har gett olika versioner av vad som har hänt i skogsområdet vid tiden för mordet. Åklagaren yrkar på att mannen efter avtjänat straff ska utvisas till Syrien. Huvudförhandling i målet kommer att äga rum vid Kalmar tingsrätt med start i slutet oktober 2016. Rättegången beräknas pågå under minst nio dagar.(Målnummer B 973-16) Kontakt Kammaråklagare Jeanette Boye, finns tillgänglig för kommentarer på telefon 010-562 63 60mellan kl 13 och 14 idag i samband med att åtalet lämnas in. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Idag kl 11 meddelar Södertälje tingsrätt dom i ett ärende om misstänkta grova bedrägerier riktade mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen (mål nr B 2725-13).

  Förundersökningsledaren, kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson på Internationella åklagarkammaren Stockholm är tillgänglig för kommentarer på telefon idag, onsdag, mellan kl 13 och 14. KontaktKammaråklagare Kristina Lindhoff CarlesonTelefon 010-562 54 31 (mellan kl 13 och 14 idag)

  Läs mer
 • Den 17-åring som greps och anhölls i samband med den allsvenska fotbollsmatchen mellan Jönköping Södra IF och Östersunds FK den 15 augusti 2016 på Stadsparksvallen i Jönköping åtalas idag.

  Vice chefsåklagare Pernilla Törsleff vid Åklagarkammaren i Jönköping har nu slutfört förundersökningen och idag beslutat att väcka åtal. - Mannen åtalas för misshandel mot Östersunds målvakt och falsklarm, grovt brott. Huvudförhandlingen kommer med största sannolikhet att hållas inom 1-2 veckor på Jönköpings tingsrätt, säger vice chefsåklagare Pernilla Törsleff. Kontakt Vice chefsåklagare Pernilla Törsleff, Åklagarkammaren i Jönköping, finns tillgänglig för kommentarer idag kl. 15.30-16.30 på telefon 010-562 59 80.

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >