Aktuella pressmeddelanden

Juli

 • Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson beslutade under eftermiddagen i dag att den person som häktades i lördags, på sannolika skäl misstänkt för mord i fyra fall i Gårdsten, Göteborg omedelbart skulle försättas på fri fot.

  - Efter rättsläkares obduktion av kvinnan står det klart att hennes skador, som man initialt trodde var de hon avlidit av, inte var dödsorsaken utan hon avled till följd av branden. Dessutom är de skadorna hon hade enligt rättsläkare med största sannolikhet självtillfogade, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson. - Endast ett av barnen har ännu hunnit obduceras och enligt rättsläkare kan man ännu inte avgöra vad som ledde till barnets död, om det var skadorna det tillfogats eller om det var branden men alla avlidna hade liknande skador. Andra uppgifter som åklagaren initialt bedömde som besvärande för mannens del har nu hunnit redas ut och frågor har besvarats på ett sätt som inte längre misstänkliggör mannen. - Misstankarna mot mannen har därmed minimerats vad gäller den avlidna kvinnan men även försvagats så till den grad beträffande barnen att det inte längre fanns skäl att behålla mannen häktad, menar åklagaren. - Förundersökningen kommer att fortsätta för att kunna bringa klarhet i bland annat hur branden uppstått men i nuläget finns det inte längre något som talar för att den tidigare frihetsberövade mannen är den som är ansvarig för hustruns och barnens död, avslutar Helena Treiberg Claeson. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 9299-17. KontaktKammaråklagare Helena Treiberg Claeson är tillgänglig för media på telefon 010-562 70 69 i kväll kl 19.45-20.45 samt i morgon torsdag kl 8.00-9.00. Vänligen respektera telefontiderna. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Misstänkta för rån i Göteborg begärs häktade

  Åklagaren begär tre personer häktade på sannolika skäl misstänkta för rån i Göteborg den 23 juli. Häktningsförhandlingarna kommer att ske i Göteborgs tingsrätt onsdag 26 juli, några tider är ännu ej fastställda av domstolen. En fjärde misstänkt är alltjämt anhållen.

  Läs mer

  Åklagaren begär tre personer häktade på sannolika skäl misstänkta för rån i Göteborg den 23 juli. Häktningsförhandlingarna kommer att ske i Göteborgs tingsrätt onsdag 26 juli, några tider är ännu ej fastställda av domstolen. En fjärde misstänkt är alltjämt anhållen.

  - Utredningen har givit vid handen att samtliga misstänkta varit på brottsplatsen och tillsammans och i samförstånd deltagit i gärningen, säger kammaråklagare Mehrdad Sanaei vid Göteborgs åklagarkammare. Innan häktningsförhandlingen kan ingen ytterligare information om utredningen lämnas. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 9416-17. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson har begärt en person häktad såsom på sannolika skäl misstänkt för mord i fyra fall i Gårdsten, Göteborg.

  - Efter vad som framkommit i utredningen gör jag bedömningen att det föreligger sannolika skäl och har begärt den misstänkte gärningspersonen häktad, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson. Häktningsförhandlingen kommer att ske i Göteborgs tingsrätt, lördag den 22 juli, preliminär tid är satt till kl 11.30. Direkt efter förhandlingen kommer åklagaren finnas tillgänglig för media i tingsrätten, därefter på telefon för media som inte kunnat närvara på plats. Innan häktningsförhandlingen kan ingen information om utredningen lämnas. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 9299-17. KontaktKammaråklagare Helena Treiberg Claeson, tillgänglig efter lördagens häktningsförhandling, 010-562 70 69Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En person har häktats vid Eksjö tingsrätt, på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

  Utredningen bedrivs av Säkerhetspolisen och leds av chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål. -Nu är misstankarna prövade av domstol och de delar min uppfattning om de misstänkta gärningarna. Nu fortsätter utredningen där vidare förhör ska hållas och beslag undersökas, säger Agnetha Hilding Qvarnström. På grund av förundersökningssekretess kan inga fler upplysningar lämnas om ärendet. Åtal ska vara väckt senast den 11 augusti. Målnummer i Eksjö tingsrätt: B 1112-17 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har anhållit en person misstänkt för mord i fyra fall i Gårdsten, Göteborg. Misstankegraden för närvarande är skälig misstanke, den lägre misstankegraden.

  - Efter ett inledande förhör med den misstänkte har jag fattat ett beslut om anhållande, säger kammaråklagare Helena Treiberg Claeson vid Göteborgs åklagarkammare. - Polisen kommer nu att arbeta vidare med utredningen, förhör ska hållas och teknisk bevisning samlas in och gås igenom. På grund av att vi fortfarande är i inledningsskedet av utredningen och med hänsyn till förundersökningssekretess kan jag inte kommentera utredningen mer för närvarande. Den misstänkte har förordnats en offentlig försvarare. Åklagaren har till på söndag den 23 juli kl 12 på sig att ta ställning till om den misstänkte ska begäras häktad. Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 9299-17 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar dom i narkotikaärende

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter narkotikabrott ska bedömas som synnerligen grovt. En man åtalades och dömdes i tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott. Hovrätten bedömde gärningen som grovt narkotikabrott.

  Läs mer

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter narkotikabrott ska bedömas som synnerligen grovt. En man åtalades och dömdes i tingsrätten för synnerligen grovt narkotikabrott. Hovrätten bedömde gärningen som grovt narkotikabrott.

  Enligt både tingsrätten och hovrätten är det utrett att mannen haft en central och bestämmande roll i en verksamhet som i stor omfattning bedrivit organiserad handel med kokain och cannabis. Den organiserade handeln har bestått i att mannen olovligen har förvärvat, innehaft, förpackat samt överlåtit större mängder narkotika av angivet slag. Han har även förmått andra att förvara och överlåta delar av narkotikan. En del av narkotikan har förvarats och sålts från en grillkiosk i Spånga. Enligt domstolarna har mannen under den åtalade tiden (1 -28 juli 2016) hanterat drygt 1 kg kokain och drygt 700 gram cannabis. Han har därvid innehaft 956 gram kokain samt sålt kokain och cannabis vid 20 tillfällen. Två av överlåtelserna, som avsett 60 gram kokain och drygt 700 gram cannabis, har skett till andra narkotikaförsäljare. Enligt domstolarna står det klart att 928,7 gram av det kokain som togs i beslag skulle spädas ut med fenatecin före försäljning och att mannen varit införstådd med detta. Det är vidare utrett att verksamheten omsatt stora summor pengar, varvid 386 300 kr i kontanter samt halsband och armband i guld förverkats från mannen. Det är också utrett att mannen införskaffat fyra stycken krypterade telefoner i syfte att fortsätta verksamheten. Tingsrätten, som fann att gärningen skulle bedömas som synnerligen grovt narkotikabrott, bestämde påföljden till fängelse i 7 år. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten beträffande vad som var bevisat i målet. Enligt hovrätten skulle gärningen dock rubriceras som grovt narkotikabrott. Straffvärdet var enligt hovrätten fängelse i 5 år och 6 månader. Med beaktande av att den tilltalade varit häktad med restriktioner, bestämdes påföljden till fängelse i 5 år och 4 månader. Skäl för överklagan Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkar att mannen ska dömas för synnerligen grovt narkotikabrott och, oavsett rubricering, att straffet ska skärpas. Det synnerligen grova narkotikabrottet infördes den 1 juli 2016. Straffskalan är fängelse i lägst sex och högst tio år. För grovt narkotikabrott är straffskalan lägst två och högst sju år. Högsta domstolen har ännu inte prövat något mål som avser gränsdragningen mellan grovt och synnerligen grovt brott. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av överklagandet bidra till klargöranden och preciseringar av rättsläget när det gäller frågan om gränsdragningen mellan grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Det är också av vikt att Högsta domstolen uttalar sig om hur straffvärdebedömningen och straffmätningen i förhållande till tidigare praxis ska ske inom ramen för de respektive straffskalorna. Sammanfattningsvis skulle en prövning av överklagandet vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen. Överklagandet Kontakt My Hedström, byråchef rättsavdelningen, 010-562 50 27 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i hedersrelaterat mordärende i Gävle

  Gävle tingsrätt meddelar på fredag den 14 juli klockan 11 dom i ett uppmärksammat ärende avseende människorov och mord i april 2016. Åklagaren är tillgänglig för media på fredag eftermiddag.

  Läs mer

  Gävle tingsrätt meddelar på fredag den 14 juli klockan 11 dom i ett uppmärksammat ärende avseende människorov och mord i april 2016. Åklagaren är tillgänglig för media på fredag eftermiddag.

  Internationella åklagarkammaren Stockholm har tillsammans med Polisen i Gävle bedrivit förundersökning angående ett människorov och mord begånget i Gävle den 4 april 2016. Sammanlagt tio personer åtalades för delaktighet i brotten, som enligt åklagarnas påstående motiverades av heder. Sedermera har åtalet lagts ner beträffande en person. Ytterligare en misstänkt person har flytt landet och är häktad i sin frånvaro. Offret hade haft en relation med en gift kvinna och det är hon, hennes man, dennes vänner samt kvinnans bröder som är åtalade för det inträffade. Vittnen har observerarat när människorovet inträffade i centrala Gävle på kvällen den 4 april och ett av vittnena har i princip omedelbart kontaktat polisen. Den omfattande utredningen har till stor del byggt på analyser av film från övervakningskameror, telefonavlyssning samt information om hur ett antal mobiltelefoner rört sig och kommunicerat med varandra under tiden för brotten. De tilltalade har till största del förnekat vad som lagts dem till last. Gävle tingsrätt, målnummer B 922-16 Kontakt: Chefsåklagare Krister Petersson kommer att finnas tillgänglig för frågor mellan klockan 12 och 14 den 14 juli. Telefon: 010-562 54 54 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i omfattande bedrägerimål

  I dag onsdag klockan 11 meddelar Norrköpings tingsrätt dom i målet om en stor bedrägerihärva, där tolv personer åtalats för bland annat grova bedrägerier. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Läs mer

  I dag onsdag klockan 11 meddelar Norrköpings tingsrätt dom i målet om en stor bedrägerihärva, där tolv personer åtalats för bland annat grova bedrägerier. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

  Tolv personer är åtalade för grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri för att de gemensamt och i samförstånd genom vilseledande förmått, eller försökt förmå, främst småföretagare men även myndigheter och organisationer att betala för söktjänster på internet som saknat värde. Det inbetalda beloppet som omfattas av åtalet är drygt 5 miljoner kronor. En av personerna är också åtalad för urkundsförfalskning. Händelserna inträffade under perioden december 2012 och januari 2014. Ärendet omfattar närmare 10 000 brottsmisstankar och 500 målsägare. Norrköpings tingsrätt, målnummer: B3519-13 Kontakt: Kammaråklagare Thomas Ramstedt 010-562 58 82, är tillgänglig i dag onsdag per telefon för en kortare kommentar klockan 13.30-14.30 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Förundersökning om jaktförmåner nedlagd

  Förundersökningen om mutbrott i samband med att förre finansministern Anders Borg och Handelsbankens förre vd deltagit i jakter bekostade av Holmen AB är nedlagd. De två och andra näringslivsföreträdare hade bjudits in av styrelseordföranden i Holmen AB.

  Läs mer

  Förundersökningen om mutbrott i samband med att förre finansministern Anders Borg och Handelsbankens förre vd deltagit i jakter bekostade av Holmen AB är nedlagd. De två och andra näringslivsföreträdare hade bjudits in av styrelseordföranden i Holmen AB.

  Chefsåklagaren Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption anser sig inte kunna bevisa att förmånerna varit otillbörliga och att brott därför inte kan styrkas. Om beslutet De anställningar eller uppdragsförhållanden som ärendet rör är sådana som vid mottagande av otillbörliga förmåner kan aktualisera ansvar för mutbrott. Det som främst varit föremål för prövning i ärendet har varit frågan om mottagna förmåner kan anses ha varit otillbörliga. Denna prövning påverkas dels av om det rör sig om mottagare inom offentlig eller privat sektor, dels vilken specifik typ av verksamhet och befattning som det i så fall rör sig om. Det finns därutöver ett antal förhållanden som, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, med olika styrka påverkar prövningen. Till dessa hör till exempel öppenheten kring förmåner, syfte, värde, personliga relationer, i vilken situation som förmån förekommit, skyddsintressen och förekomsten av samtycke från mottagarens huvudman. Det har därvidlag förekommit uppgifter i media om att ansvar för företrädare för aktiebolag inte kan uppkomma om exempelvis styrelsens ordförande lämnat samtycke till mottagandet av en förmån och att det varit i fallet i aktuellt ärende. Vissa privata verksamheter, däribland bankväsendet, omfattas dock även av ett tydligt allmänt samhälleligt skyddsintresse. Samtycke till mottagande av förmåner inom sådan verksamhet har därför inte någon avgörande betydelse vid otillbörlighetsprövningen. Samtycket utgör emellertid en av flera omständigheter som ska beaktas vid den sammantagna bedömningen av vad som förevarit. Beslut i frågan om otillbörlighet ska alltid göras utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. - Efter en sådan samlad bedömning av utredningen och kompletterande utredningsåtgärder har jag funnit att jag inte kan styrka brott. Jag ser inte heller några ytterligare utredningsåtgärder som skulle ha förutsättningar att kunna leda till ett annat beslut. Förundersökningen har därför lagts ner, säger chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption. Kontakt Alf Johansson är tillgänglig för media per telefon i dag onsdag, 010-562 53 63, klockan 10 - 12. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom om våldtäkt och rån

  I dag den 6 juli kommer dom i ett ärende om två fall av våldtäkt och rån i Varberg och Veddige. Åklagaren är tillgänglig för kommentar.

  Läs mer

  I dag den 6 juli kommer dom i ett ärende om två fall av våldtäkt och rån i Varberg och Veddige. Åklagaren är tillgänglig för kommentar.

  En man åtalades i slutet av maj misstänkt för att vid två olika tillfällen, i november 2016 och januari 2017, ha rånat och våldtagit två kvinnor i Varberg respektive Veddige. Domen meddelas kl. 14. Målnummer i Varbergs tingsrätt: B 185-17. Kontakt Kammaråklagare Ginger Johansson är tillgänglig för media i dag klockan 14.30-15.30, 010-562 72 93. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >