Aktuella pressmeddelanden

Juni

 • Åtal väckt kring uppmärksammade explosioner i Västsverige

  Kammaråklagare Mats Ljungqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag väckt åtal för allmänfarlig ödeläggelse, försök till mord samt försök till allmänfarlig ödeläggelse för tre händelser i Västsverige. Åklagaren finns tillgänglig för media per telefon i två timmar i dag.

  Läs mer

  Kammaråklagare Mats Ljungqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål har i dag väckt åtal för allmänfarlig ödeläggelse, försök till mord samt försök till allmänfarlig ödeläggelse för tre händelser i Västsverige. Åklagaren finns tillgänglig för media per telefon i två timmar i dag.

  I november 2016 exploderande en bomb på Övre Husargatan i Göteborg. I januari 2017 exploderade en bomb på Axel Adlers gata i Västra Frölunda där en person fick livshotande skador. Den 25 januari hittades en bomb vid Lilleby camping i Torslanda som på grund av ett konstruktionsfel aldrig detonerade. Tre män åtalas nu för sin respektive inblandning i dåden. En person åtalas för att han bland annat har tillverkat samtliga tre bomber och i vart fall vid ett tillfälle placerat ut bomben. En person åtalas för att ha tillhandahållit sprängmedel och andra vitala delar till bomberna på Axel Adlers gata och vid Lilleby camping. En person åtalas för att han vidtagit olika åtgärder inför utplaceringen av bomben i Lilleby. - Vi har arbetat brett och förutsättningslöst. Det är fråga om mycket allvarlig brottslighet. Vi påstår att gärningarna är politiskt motiverade och att målen för attackerna ligger i linje sådana mål som den Svenska vit-maktmiljön har intresse av att angripa, säger förundersökningsledare Mats Ljungqvist. Alla tre männen har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen. Däremot kan åklagaren inte se att de aktuella gärningarna har något direkt koppling till organisationen. - Det tycks snarare vara så att det finns indikationer på att de varit missnöjda med ledningen inom Nordiska motståndsrörelsen för att de inte velat använda sig av våld i samma uträckning som de själva. Vi kan vidare se att två av de misstänkta strax före attentaten har fått militär utbildning i Ryssland. Vi har däremot inte bedömt att det är fråga om terroristbrott. Vi kan till exempel inte se att gärningarna allvarligt har destabiliserat politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer. Inte heller att attentat mot flyktingförläggningar och flyktingar generellt kan anses innefatta att allvarligt injaga fruktan hos befolkningsgrupp, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist. Målnummer Göteborgs tingsrätt: B 618-17. Huvudförhandlingen planeras att starta den 21 juni och pågå i tre dagar. Kontakt:Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig för media på telefon i dag klockan 11 - 12 samt 13 -14, 010-562 54 29. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 38-årige man som häktades i utevaro den 26 maj 2017 på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt i fyra fall och olaga frihetsberövande i ett fall greps i dag i Thailand.

  Gärningarna har begåtts den 17-19 maj 2017. Ärendet har anknytning till Örebro, men även andra delar av landet. Den misstänkte gärningsmannen har varit internationellt efterlyst. - Det stämmer att den misstänkte mannen greps i Thailand i dag. Ytterligare omständigheter kring själva gripandet kan jag inte gå in på. Nu påbörjas processen med att få honom utlämnad till Sverige, säger kammaråklagare Karl-Erik Antonsson, förundersökningsledare vid Åklagarkammaren i Örebro. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag på onsdagsförmiddagen lämnade kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström in en begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott i Stockholm den 7 april 2017.

  - Omfattande utredningsåtgärder i form av fortsatta förhör, analyser, kartläggningar och tekniska undersökningar återstår fortfarande innan förundersökningen kan avslutas, säger kammaråklagare Hans-Jörgen Hanström vid Åklagarmyndigheten. Åklagaren har begärt förlängd åtalstid till den 6 juli. Åklagaren är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer. Tingsrättens målnummer: B 4708-17 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Överklagande till Högsta domstolen

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om det fortfarande ska anses som ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person, som har en välinställd behandling mot hiv, har samlag utan kondom.

  Läs mer

  Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar om det fortfarande ska anses som ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person, som har en välinställd behandling mot hiv, har samlag utan kondom.

  En hivsmittad man åtalades för framkallande av fara för annan för att ha haft oskyddade samlag med målsäganden vid två tillfällen. Han använde inte kondom vid samlagen och han talade inte om för målsäganden att han var hivsmittad. Mannen stod under behandling för sin hivsmitta och målsäganden smittades inte av hiv. Hovrätten ogillade åtalet eftersom risken att målsäganden skulle smittas av hiv varit så liten att man inte rimligen kunnat förvänta sig att samlagen skulle resultera i en överföring av hivsmitta. Någon konkret fara för smittöverföring fanns inte enligt hovrätten. Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade för framkallande av fara för annan. Osäkert rättsläge Högsta domstolen har i ett avgörande från 2004 slagit fast att det utgör ett oacceptabelt risktagande om en hivsmittad person har samlag utan kondom, också om den hivsmittade står under behandling. Sedan 2004 har kunskapen om hiv och det vetenskapliga stödet när det gäller att bedöma risken att smittas av hiv vid behandling med bromsmediciner ökat. Riksåklagaren ansåg redan 2013 att det finns skäl för Högsta domstolen att klarlägga rättsläget. Därför begärde Riksåklagaren att Högsta domstolen skulle pröva frågan om oskyddade samlag vid hivsmitta ska innebära ett oacceptabelt risktagande som kan föranleda straffansvar för framkallande av fara för annan. Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd i det målet utan hänvisade till 2004 års fall. Efter Högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd råder en stor osäkerhet hos de rättsvårdande myndigheterna om hur fall som det aktuella ska bedömas rättsligt. Riksåklagaren anser därför att en prövning av detta mål skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen. I detta mål visar utredningen inte annat än att det funnits en faktisk, om än mycket liten, risk för smittöverföring. På grund det och då smittskyddsregleringen förutsätter att hivsmittade använder kondom vid samlag bör det, enligt riksåklagaren, kunna anses som ett oacceptabelt risktagande då en hivsmittad person har samlag utan kondom. Länk till överklagandet Kontakt:Byråchef Hedvig Trost010-562 50 26 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >