Aktuella pressmeddelanden

2018

 • Åtal för mord, brott mot griftefrid och bedrägeri

  Åklagare har i dag väckt åtal vid Västmanlands tingsrätt mot en 54-årig man misstänkt för mord på en 57-årig kvinna som försvann från sitt hem i Västerås i maj 2017. Åtalet innefattar även misstankar om brott mot griftefrid och bedrägeri mot samma kvinna. Brotten ägde rum under maj och juni förra året.

  Läs mer

  Åklagare har i dag väckt åtal vid Västmanlands tingsrätt mot en 54-årig man misstänkt för mord på en 57-årig kvinna som försvann från sitt hem i Västerås i maj 2017. Åtalet innefattar även misstankar om brott mot griftefrid och bedrägeri mot samma kvinna. Brotten ägde rum under maj och juni förra året.

  En 57-årig kvinna anmäldes försvunnen den 24 maj 2017. I juni 2017 togs det ut pengar från hennes konto i en uttagsautomat. Hennes kvarlevor har sedan påträffats i ett skogsparti i Västerås i april och i juni i år. Nu åtalas en 54-årig man, som haft en relation med kvinnan, för att ha utfört gärningarna.- Utredningen visar att kvinnans kropp har styckats i hennes bostad och sedan flyttats till skogen och gömts. Där har sedan kroppen bränts genom hög värme eller eld. - Det har inte gått att medicinskt fastställa hur kvinnan dött men andra omständigheter, som till exempel vad som gjorts med kroppen, spår i bostaden och uppgifter från vittnen visar enligt min bedömning att kvinnan uppsåtligen bragts om livet, säger kammaråklagare Jenny Alriksson vid Åklagarkammaren i Västerås. Den misstänkte förnekar brott.Målnummer vid Västmanlands tingsrätt: B 4448-17Huvudförhandling i ärendet beräknas påbörjas den 6 december kl. 9 och pågå under åtta dagar.KontaktKammaråklagare Jenny Alriksson finns tillgänglig för kommentarer per telefon i dag onsdag kl. 13-15 på telefon 010-562 52 86. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Status i ärende med människorov i södra Stockholm

  Tre personer har i dag häktats vid Södertörns tingsrätt misstänkta för människorov och utpressning. En fjärde person har också begärts häktad, den förhandlingen sker i morgon den 21 november och efter det är åklagaren tillgänglig för media.

  Läs mer

  Tre personer har i dag häktats vid Södertörns tingsrätt misstänkta för människorov och utpressning. En fjärde person har också begärts häktad, den förhandlingen sker i morgon den 21 november och efter det är åklagaren tillgänglig för media.

  - Parallellt med häktningsförhandlingarna genomförs ett stort antal utredningsåtgärder vilka bland annat innefattar förhör med inblandade parter och teknisk utredning, säger kammaråklagare Frida Holmin. De misstänkta brotten ska ha begåtts 17 november i Haninge kommun. - Samtliga personer som begärts häktade är unga människor och kända av polisen sedan tidigare, säger åklagaren. Med hänsyn till att utredningen fortfarande är inne i ett tidigt skede och till de drabbade personerna kanmer information inte lämnas i nuläget. Kontakt Kammaråklagare Frida Holmin vid Södertörns åklagarkammare är tillgänglig för media på telefon ca kl 12.30-13.30 efter avslutade häktningsförhandlingar onsdag 21 november. Telefonnummer: 010-562 54 25 Målnummer vid Södertörns tingsrätt:B 16179-18. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare i Karlskrona jävig

  Åklagaren har åtalat en politiker i Karlskrona för hets mot folkgrupp. Efter att politikern begärt prövning av åtalsbeslutet och anmält åklagaren för jäv har högre åklagare nu beslutat att åtalsbeslutet ska stå kvar, men att åklagaren inte får fortsätta att handlägga ärendet.

  Läs mer

  Åklagaren har åtalat en politiker i Karlskrona för hets mot folkgrupp. Efter att politikern begärt prövning av åtalsbeslutet och anmält åklagaren för jäv har högre åklagare nu beslutat att åtalsbeslutet ska stå kvar, men att åklagaren inte får fortsätta att handlägga ärendet.

  - Åtalet kommer att prövas av tingsrätten. Det är en bedömningsfråga om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. Det finns utrymme för olika ställningstaganden utan att det ena kan sägas vara mer riktigt än det andra. Därför har jag inte ändrat åtalsbeslutet, säger överåklagare Mats Svensson. Frågan om jäv handlar om delningen av en film på Facebook är en omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till åklagarens opartiskhet.- Det är viktigt att först påpeka att delningen av filmen är en privatsak. Åklagarmyndigheten får inte lägga sig i vilka åsikter de anställda har eller hur de använder sin yttrandefrihet, fortsätter överåklagare Mats Svensson. Överåklagaren gör också bedömningen att åklagaren hanterat ärendet på ett professionellt och opartiskt sätt och att något jäv inte förelegat i subjektiv mening.-Däremot kan jag konstatera att innehållet i den delade filmen är sådant att det skulle kunna tolkas som om åklagaren genom delningen har gjort ett politiskt ställningstagande som innebär att Sverigedemokrater på ett generellt plan är rasister, säger Mats Svensson. Bedömningen i beslutet är därför att åklagaren är jävig. Vid en objektiv betraktelse måste åklagarens delning av den aktuella filmen anses utgöra en särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till åklagarens opartiskhet i målet. Det framgår också av beslutet att detta en uppfattning som åklagaren och hennes närmaste chefer delar.Vilken åklagare som tar över den fortsatta handläggningen av ärendet ska bestämmas av kammarchefen på Åklagarkammaren i Karlskrona.KontaktÖveråklagare Mats Svensson, Utvecklingscentrum Malmö, finns tillgänglig för kommentarer på telefon 010-562 60 50 fram till kl.16 i dag tisdag. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • För närvarande förekommer uppgifter i medierna om att en åklagare i Karlskrona, som anmälts för jäv, skulle ha mottagit hot.

  Åklagarmyndigheten kommenterar aldrig enskilda åklagares säkerhet - av bland annat säkerhetsskäl. Myndigheten kan därför varken bekräfta eller dementera de uppgifter som förekommit. Generellt har myndigheten ett omfattande systematiskt säkerhetsarbete, som syftar till att minimera både strukturella och enskilda säkerhetsrisker. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En man hade mot sitt nekande dömts av hovrätten till livstids fängelse för medhjälp till mord. Mannen överklagade till Högsta domstolen och gjorde gällande att en kvinna hade kontaktat hans försvarare och uppgett att hon kunde ge mannen alibi för den aktuella tidpunkten när morden ägde rum.

  Uppgifterna ledde till att förundersökningen återupptogs och att bl.a. kvinnan hördes av polis. Hon uppgav i polisförhöret att hon hade befunnit sig tillsammans med mannen under den aktuella tidpunkten på en helt annan plats än brottsplatsen. När kvinnans uppgifter kontrollerades närmare kunde det dock konstateras att hon ljugit. Kvinnan åtalades för skyddande av brottsling, grovt brott. Straffbestämmelsen, som finns i 17 kap. 11 § brottsbalken, lyder enligt bl.a. följande. "Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år".Såväl tingsrätten som hovrättens majoritet ansåg att kvinnans agerande inte kan falla in under bestämmelsen om skyddande av brottsling. De frikände därför kvinnan. Två ledamöter i hovrätten var skiljaktiga och ansåg att bestämmelsen om skyddande av brottsling täcker kvinnans agerande. De ansåg därför att hon skulle dömas för skyddande av brottsling, grovt brott till villkorlig dom och böter.Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör om medvetet osanna uppgifter i ett polisförhör som lämnas med direkt uppsåt att en gärningsperson ska bli frikänd kan utgöra skyddande av brottsling. Överklagandet KontaktByråchefen My Hedström 010-562 50 27 Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Måndag den 19 november fattar åklagaren beslut i ärendet. I samband med beslutet bjuder åklagaren, polisen och socialförvaltningen in till pressträff i Jönköping.

  En man anträffades död utomhus i ett grönområde i Huskvarna den 8 augusti. Initialt inleddes en förundersökning om vållande till annans död. Efter ett preliminärt obduktionsbesked ändrades brottsrubriceringen till mord. Även en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare avseende mord inleddes. I en utredning där den som kan misstänkas är under 15 år och inte straffmyndig kan åklagaren fatta två beslut. Antingen avslutas utredningen och protokoll skickas till socialtjänsten. Eller så avslutas utredningen och bevistalan väcks. På måndag kommer åklagaren fatta beslut i ärendet. Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum måndag 19 november kl. 13 i polishuset i Jönköping, Vallgatan 3-5. Samling i entrén kl. 12.30. Var på plats i god tid. Anmäl dig senast på måndag 19 november kl. 9 till [email protected] Ange namn och redaktion. Ta med presslegitimation eller liknande handling. MedverkandeLinda Schön, kammaråklagare och förundersökningsledare Maria Blomkvist, kriminalinspektör på grova brott Lilian Elmqvist, områdeschef barn och ungdom, socialförvaltningen Målnummer i Jönköpings tingsrätt: B 3196-18Kommunikation om unga lagöverträdare Åklagarmyndighetens handbok om utredningar där den som kan misstänkas är under 15 år. I handboken finns bland annat skrivningar om hanteringen av extern kommunikation. Kontakt:Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20 Pressansvarig Polisregion Öst Tommy Thorngren 010-566 75 26 För generella frågor om utredningar enligt lagen om unga lagöverträdare: Kammaråklagare Sara Stolper, Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm, 010-562 53 40 Tidigare pressmeddelanden i ärendet: 2018-09-26 2018-09-03

  Läs mer
 • En man som misstänks för mord, mordförsök i tre fall samt grovt vapenbrott i Östberga i Stockholm har i dag åtalats. Åklagaren är tillgänglig för media per telefon.

  Vid 15-tiden tisdagen den 15 augusti 2017 sköt en gärningsperson in i en personbil i ett garage i Östberga i södra Stockholm. Två av de som fanns i bilen skadades och en av dem dog senare samma dag. I dag har åtal väckts i ärendet. -Den här typen av mål är oerhört svåra att utreda. Bevisläget ser bra ut, sett till den här typen av brott säger kammaråklagare Daniel Insulander. Åtalet är inlämnat till Södertörns tingsrätt, målnummer B 7951-18 Huvudförhandlingen i Södertörns tingsrätt börjar den 20 november kl. 9. Fem förhandlingsdagar är planerade. Kontakt: Kammaråklagare Daniel Insulander är tillgänglig per telefon i dag 12 november kl. 12-13 på telefon 010-562 53 09. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • En person anhölls i går misstänkt för delaktighet i ärendet om regalierna som stulits från Strängnäs domkyrka. Personen är skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden. Den person som sedan tidigare är häktad har också häktats för ett nytt brott i samma ärende.

  - Personen som anhållits är intressant i utredningen. Förhör kommer att genomföras inom kort och jag kommer därefter ta ställning till det fortsatta frihetsberövandet, säger kammaråklagare Reena Devgun. Under utredningen har det även kommit fram att några av de begravningsregalier som blev kvar vid stölden kommit till skada vid tillgreppet. Med anledning av det har den person som sedan tidigare är häktad i ärendet, i går häktats även för försök till grov stöld. Eskilstuna tingsrätt beslutade om häktningen efter åklagarens framställan. Åklagaren kommer inte lämna några ytterligare kommentarer i nuläget. När mer information finns att kommunicera kommer det göras via ett pressmeddelande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Man åtalas för grov våldtäkt och mord i Fagersta

  Det har i dag väckts åtal vid Västmanlands tingsrätt mot en 28-årig man som är misstänkt för grov våldtäkt och mord på en 28-årig kvinna i Fagersta den 27 juli i år. Åklagaren är tillgänglig per telefon för media i dag.

  Läs mer

  Det har i dag väckts åtal vid Västmanlands tingsrätt mot en 28-årig man som är misstänkt för grov våldtäkt och mord på en 28-årig kvinna i Fagersta den 27 juli i år. Åklagaren är tillgänglig per telefon för media i dag.

  Åtalet avser brott som ägde rum i juli i år. En kvinna våldtogs under vapenhot och höggs/skars därefter till döds med en kniv vid en gång- och cykeltunnel i Fagersta. Nu åtalas en 28-årig man för att ha utfört gärningen. - Det finns en underårig medmisstänkt när det gäller sexualbrottet. Åtal har inte väckts mot honom då han inte är straffmyndig och i det aktuella fallet så har förutsättningar för en s.k. bevistalan inte funnits. Den underårige är numera ett ansvar för de sociala myndigheterna. Det här är en tragisk och ofattbar händelse där gärningsmännen inte verkar ha haft några kopplingar till offret och där offret förefaller ha blivit slumpmässigt utvalt, säger kammaråklagare Fredrik Sandberg vid Åklagarkammaren i Västerås. Huvudförhandlingen i Västerås börjar preliminärt den 27 november 2018 klockan 9 och det är fem förhandlingsdagar planerade. Ärendenummer Åklagarmyndigheten: AM-99722-18 Målnummer Västmanlands tingsrätt: B 3666-18 KontaktKammaråklagare Fredrik Sandberg finns tillgänglig på telefon i dag 9 november 2018 klockan 13-15 på telefonnummer 010-562 52 76. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Utredningen gäller en verksamhet som har bedrivits i två lokaler i Uppsala och Järfälla. En kvinna begärs häktad för att genom flera anställda ha tillhandahållit sexuella tjänster mot betalning.

  Kvinnan har suttit anhållen sedan i tisdags den 6 november 2018. Hon greps i samband med tillslag på flera platser i Uppsala och Stockholms län. Förutom åklagare och ett stort antal poliser deltog även personal som annars arbetar hos Skatteverket. - Deras uppgift är att som sakkunniga under utredningen bistå vid analys av bokföring med mera för att bland annat utreda verksamhetens omfattning, säger Tomas Eriksson, kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Uppsala. Innan tillslaget har polisen haft spaning mot verksamhetsställena. - Deltagande polisers bidrag har varit mycket värdefullt och vad som hittills framkommit i utredningen kommer att presenteras för domstolen på häktningsförhandlingen som hålls i dag klockan 15.30, avslutar Tomas Eriksson. Målnummer hos Uppsala tingsrätt: B 6838-18. KontaktKammaråklagare Tomas Eriksson, Åklagarkammaren i Uppsala, finns tillgänglig för att svara på frågor per telefon i dag 9 november 2018, klockan 10.30-11.30, på telefonnummer 010-562 68 39. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >