Aktuella pressmeddelanden

Mars

 • Vice chefsåklagare Caroline Fransson vid Åklagarkammaren i Uddevalla har i dag hävt anhållandet för den person som sedan i måndags suttit anhållen misstänkt för mord.

  -En rättsmedicinsk bedömning har visat att det inte finns någon misstanke om brott i samband med det aktuella dödsfallet, säger Caroline Fransson. Då det fortfarande råder förundersökningssekretess kan inga ytterligare upplysningar lämnas i ärendet. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för mord på Berghem i Umeå kommun

  Kammaråklagare Andreas Nyberg väcker i morgon förmiddag åtal mot en 52-årig man misstänkt för mord på en 60-årig kvinna. Mordet skedde i kvinnans hem på stadsdelen Berghem i Umeå någon gång den 25–26 september 2017.

  Läs mer

  Kammaråklagare Andreas Nyberg väcker i morgon förmiddag åtal mot en 52-årig man misstänkt för mord på en 60-årig kvinna. Mordet skedde i kvinnans hem på stadsdelen Berghem i Umeå någon gång den 25–26 september 2017.

  Kammaråklagare Andreas Nyberg väcker i morgon förmiddag åtal mot en 52-årig man misstänkt för mord på en 60-årig kvinna. Mordet skedde i kvinnans hem på stadsdelen Berghem i Umeå någon gång den 25-26 september 2017. - Efter ett uthålligt utredningsarbete kan åtal nu väckas, säger kammaråklagare Andreas Nyberg. Huvudförhandling i ärendet kommer att hållas i Umeå tingsrätt den 9-26 april 2018. Målnummer B 2202-17. Förundersökningsprotokoll i digital form finns att beställa från polisens reception i Umeå från kl. 11 den 28 mars 2018. Förundersökningen kommer också lämnas in till Umeå tingsrätt i samband med åtals väckande. Kontakt Förundersökningsledare, kammaråklagare Andreas Nyberg vid Åklagarkammaren i Umeå, 010-562 64 80 finns tillgänglig för media den 28 mars kl. 13-17. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Bröder avförda från utredning i Arvika

  De två bröder som tidigare varit utpekade för att ha orsakat en fyraårig pojkes död i Arvika 1998 är nu avförda från utredningen. Klockan 13 i dag berättar chefsåklagare Niclas Wargren om sitt beslut på en pressträff i Karlstad.

  Läs mer

  De två bröder som tidigare varit utpekade för att ha orsakat en fyraårig pojkes död i Arvika 1998 är nu avförda från utredningen. Klockan 13 i dag berättar chefsåklagare Niclas Wargren om sitt beslut på en pressträff i Karlstad.

  - De uppgifter som framkom för cirka 20 år sedan i förhören med de misstänkta är otydliga, motsägelsefulla och inkonsekventa. Det sätt genom vilka uppgifterna har kommit fram är dessutom sådana att det kan ifrågasättas om de är självupplevda. Uppgifterna bedöms inte vara sådana att de ensamma kan ligga till grund för slutsatsen att de utpekade orsakat pojkens död eller att de har varit närvarande när han dog, säger chefsåklagare Niclas Wargren som är förundersökningsledare i ärendet.Ur beslutet: "Det saknas helt direkta vittnesiakttagelser som talar för att de misstänkta varit närvarande vid Kevins död. Någon annan stödbevisning för det i form av tekniska spår eller annat finns inte heller. De slutsatser som kan dras angående när och var Kevin avlidit samt de uppgifter som finns om iakttagelser av de misstänkta vid den relevanta tiden talar med betydande styrka för att de inte har varit inblandande i dödsfallet eller ens varit närvarande när det inträffade. Bevisningen mot dem är därför sammantaget så svag att dom avförs från utredningen." 80 förhör har hållits Den ursprungliga utredningen avslutades hösten 1998 men återupptogs av chefsåklagare Niclas Wargren den 8 maj 2017 efter att nya uppgifter framkommit i media om ärendet. Ett 80-tal förhör har hållits, beslag har analyserats och utlåtande från Riksmedicinalverket har inhämtats i den återupptagna utredningen. Dödsorsak har inte gått att fastställa. Förhör har hållits med en annan man som vid tidpunkten för händelsen var under 15 år. Utredningen gällande honom lades ned med motiveringen att den inte ger mer. Några ytterligare utredningsåtgärder i ärendet är inte planerade. Utredningen kommer därför att avslutas när utredningsgruppen säkerställt att allting är administrativt klart. - Jag bedömer att det inte finns några förutsättningar att komma vidare när det med hänsyn till alla omständigheter är tveksamt om det över huvud taget har rört sig om ett brott, avslutar Niclas Wargren. Beslutet Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är att anse som narkotika.

  En person åtalades för narkotikabrott för att i överlåtelsesyfte ha innehaft drygt tre kg DMT, som är narkotika. Materialet utgjordes av pulver och torkade växtdelar från bland annat växten Mimosa hostilis. Dessa växter är inte narkotikaklassificerade, men innehåller naturligt det narkotikaklassade ämnet DMT. Tingsrätten ansåg att det aktuella materialet var narkotika medan hovrätten fann att så inte var fallet och ogillade åtalet. Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska döma den tilltalade för narkotikabrott. Enligt riksåklagaren har materialet varit avdelat i doser och är därför en beredning som enligt FN:s psykotropkonvention och den svenska narkotikastrafflagen ska utgöra narkotika. Enligt riksåklagaren har olika bedömningar gjorts av domstolarna när det gäller frågan om portionsförpackningar med pulver och torkade växtdelar från icke narkotikaklassificerade växter som innehåller ett narkotikaklassificerat ämne ska anses som narkotika eller inte. Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet därför skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen. Överklagandet (pdf, öppnas i nytt fönster) KontaktByråchef Hedvig Trost, 010-562 50 26 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Den 27 mars kommer åklagaren med ny information i det uppmärksammade ärendet där en pojke mördades i Arvika 1998. I samband med detta inbjuds till pressträff i Karlstad.

  Den ursprungliga utredningen avslutades hösten 1998 men återupptogs av chefsåklagare Niclas Wargren den 8 maj 2017 efter att nya uppgifter framkommit i media om ärendet. Pressträffen äger rum i Ejdern 1 på Karolinen, Våxnäsgatan 10 i Karlstad, tisdag den 27 mars klockan 13. Medverkar på pressträffen gör chefsåklagare Niclas Wargren som är förundersökningsledare. På pressträffen berättar han om ärendet och ger en sammanfattning av hur åklagare och polis har utrett ärendet sedan förundersökningen återupptogs. Tillfälle ges också till enskilda kortare intervjuer. Innan pressträffen har åklagaren inte möjlighet att ge några ytterligare upplysningar. Anmälan Anmäl dig till [email protected] senast måndag 26/3 klockan 16. Medtag presslegitimation eller liknande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Fortsatt handläggning av ett resningsärende

  I går onsdag meddelade Högsta domstolen att de beviljar resning för en man som tidigare dömts för mord. Ärendet kommer att tas upp till ny prövning i Svea hovrätt. Här följer en beskrivning av den fortsatta processen.

  Läs mer

  I går onsdag meddelade Högsta domstolen att de beviljar resning för en man som tidigare dömts för mord. Ärendet kommer att tas upp till ny prövning i Svea hovrätt. Här följer en beskrivning av den fortsatta processen.

  Riksåklagaren har beslutat att ärendet ska fortsätta handläggas av en åklagare på Södertörns åklagarkammare. Enligt Åklagarmyndighetens rutiner ska resningsärenden handläggas av en ny åklagare som arbetar på en annan åklagarkammare än den som tidigare hade ärendet. Högsta Domstolens beslut innebär att målet ska tas upp i Svea hovrätt och att hovrätten ska göra en ny prövning av frågan om mannen har begått brottet. Den åklagare som tilldelas ärendet kan alltså inte lägga ned åtalet. Åklagaren kan i domstolsförhandlingen ange om hon eller han anser att den tidigare domen ska ändras eller inte. Högsta domstolen har i sitt beslut angett att det finns synnerliga skäl till en ny prövning i hovrätten, eftersom den dömda mannen i sin resningsansökan har presenterat ny bevisning i form av en rekonstruktion. Man konstaterar också att det funnits brister i den tidigare utredningen. Högsta domstolen har alltså inte tagit ställning i sak. I januari 2018 tillstyrkte riksåklagaren resning för mannen eftersom det, enligt riksåklagarens bedömning är sannolikt att hovrätten hade frikänt mannen om de nya omständigheterna hade varit kända för domstolen. Den fortsatta handläggningen av ärendet kommer att göras av kammaråklagare Ida Arnell på Södertörns åklagarkammare. -Jag ska nu gå igenom allt material, vilket beräknas ta ett par veckor. Under denna tid kommer jag inte att kommentera ärendet, säger kammaråklagare Ida Arnell. Riksåklagaren är den som hanterar resningsärenden i Högsta domstolen. Resningsärenden i tings- och hovrätter handläggs på en åklagarkammare. Länk till Högsta domstolens pressmeddelande den 21 mars 2018 Länk till Åklagarmyndighetens pressmeddelande den 12 januari 2018 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Förlängd åtalstid begärd i ärende med läkare

  Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för bland annat sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Åklagaren är tillgänglig efter häktningsförhandlingen.

  Läs mer

  Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för bland annat sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Åklagaren är tillgänglig efter häktningsförhandlingen.

  - Jag har begärt förlängning till den 5 april 2018. Jag har också begärt honom häktad för nya misstankar om brott, bland annat flera sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott, säger kammaråklagare Ann Lidén Häktningsförhandlingen äger rum i Stockholms tingsrätt i morgon fredag den 23 mars klockan 13.30. Efter förhandlingen är kammaråklagare Ann Lidén tillgänglig på telefon, 010-562 57 93, klockan 15.00-15.45. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17003-17 Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åtal för mord i Lekeryd, Jönköpings kommun

  Kammaråklagare Adam Rullman vid Åklagarkammaren i Jönköping har i dag väckt åtal mot två män misstänkta för mord för på en 47-årig man i en mindre ort i Lekeryd i Jönköpings kommun i november 2017. Åtalet gäller två män, 52 och 65 år gamla.

  Läs mer

  Kammaråklagare Adam Rullman vid Åklagarkammaren i Jönköping har i dag väckt åtal mot två män misstänkta för mord för på en 47-årig man i en mindre ort i Lekeryd i Jönköpings kommun i november 2017. Åtalet gäller två män, 52 och 65 år gamla.

  Den 12 novemberförra åretpåträffades den avlidne 47-åringe mannen i en fastighet i Lekeryd. Vid efterföljande undersökning framkom att mannen avlidit till följd av flera skottskador i huvudet samt att tidpunkten för hans död inträffat omkring 5-10 dagar innan han hittades. De båda männen som nu åtalas bodde i den fastighet där den avlidne påträffades. De åtalade männen förnekar brott. Huvudförhandling i ärendet kommer att hållas i Jönköpings tingsrätt den 4-6 april 2018.Mål: B 3847-17 i Jönköpings tingsrätt Kontakt: Förundersökningsledare, kammaråklagare Adam Rullman, 010-562 59 73 och kammaråklagare Jessica Andersson 010-562 59 86 vid Åklagarkammaren i Jönköpingär tillgängliga för kommentarer på fredag den 23 mars. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering om uppmärksammat mordärende i Arvika

  I den återupptagna förundersökningen om mordet på en pojke i Arvika 1998 har det hållits förhör med en man som vid tidpunkten för brottet var under 15 år. Utredningen gällande honom är nu nedlagd med motiveringen att den inte ger mer. Han är därför att anse som oskyldig och utredningen såvitt avser hans identitet omfattas av sekretess.

  Läs mer

  I den återupptagna förundersökningen om mordet på en pojke i Arvika 1998 har det hållits förhör med en man som vid tidpunkten för brottet var under 15 år. Utredningen gällande honom är nu nedlagd med motiveringen att den inte ger mer. Han är därför att anse som oskyldig och utredningen såvitt avser hans identitet omfattas av sekretess.

  Mannen är hörd i den tidigare utredningen, men nu fanns behov att förhöra honom igen. Omständigheterna gjorde att beslut fattades om att han skulle förhöras i egenskap av misstänkt för brott. Det innebär att han har rätt till juridiskt biträde enligt lagen om unga lagöverträdare. Det juridiska biträdet närvarade vid förhöret. Någon ytterligare information eller kommentar kring vad som framkommit vid förhöret eller vad som har lett fram till beslutet att hålla förhör med honom kan för närvarande inte lämnas utan lämnas först i samband med att beslut angående utredningen meddelas. Beslut om hela utredningen kommer i nästa vecka, då åklagaren kommer att bjuda in till pressträff. När tidpunkt är fastställd skickas pressinbjudan ut. Innan pressträffen har åklagaren inga ytterligare upplysningar att lämna. Pressmeddelande 8 maj 2017 då förundersökningen återupptogs Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren överklagar fråga om förverkande i ett mål om otillbörlig marknadspåverkan till Högsta domstolen.

  Hovrätten dömde två tilltalade för 13 fall av otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott. En av de tilltalade dömdes ensam för ett fall av otillbörlig marknadspåverkan. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och böter. De tilltalade hade köpt aktier i bolagen och en kort tid senare, efter att ett antal otillbörliga manipulativa åtgärder med bäring på bolagens aktiekurs vidtagits, sålt aktierna till en högre kurs. Åtgärderna bestod bl.a. i att på internet lämna vilseledande uppgifter om sig själva och om aktiebolagen. Hovrätten förverkade 661 835 respektive 573 197 kronor som utbyte av brott från de tilltalade. Riksåklagaren har, efter en framställning från Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom och yrkar i Högsta domstolen att 1 258 292 respektive 1 261 281 kronor ska förverkas från de tilltalade. Enligt riksåklagaren bör hela skillnaden mellan försäljningslikviderna och vad de tilltalade betalat för aktierna förverkas. Hovrätten har uppskattat de tilltalades vinst till hälften av det av åklagaren yrkade beloppet då det enligt hovrätten inte kan uteslutas att andra faktorer än de som de tilltalade vidtagit i viss mån kan ha bidragit till kursuppgången. Högsta domstolen har inte tidigare prövat något mål som gäller en förverkandefråga som den i målet. Det är angeläget att allmänheten har förtroende för värdepappersmarknaderna och att samhällets reaktioner på marknadsmissbruksbrotten är tillräckligt avskräckande och effektiva. I mål som det nu överklagade är vinsten hela syftet med de åtgärder som vidtas. Det finns en risk att hovrättens dom kan leda till en minskad förutsebarhet när det gäller bedömningen av frågan om förverkande. Enligt riksåklagaren skulle en prövning av Högsta domstolen vara av vikt för ledning av rättstillämpningen. Länk till överklagandet Länk till EBMs framställan Kontakt:Chefsåklagare Lars Persson, Åklagarmyndigheten, 010-562 50 22 Kammaråklagare Catharina Linné, Ekobrottsmyndigheten, 010-562 97 31

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >