Aktuella pressmeddelanden

September

 • Uppdatering i förtalsärende

  I ett ärende om förtal har tidigare meddelats att åtal skulle väckas denna vecka. Förundersökningen är dock inte avslutad och åtal kommer att väckas först senare.

  Läs mer

  I ett ärende om förtal har tidigare meddelats att åtal skulle väckas denna vecka. Förundersökningen är dock inte avslutad och åtal kommer att väckas först senare.

  Sedan den 31 januari pågår en förundersökning där en kvinnlig medieprofil är delgiven misstanke om grovt förtal efter att hon i sociala medier pekat ut en manlig journalist som våldtäktsman. 2011 anmälde kvinnan mannen för en våldtäkt som ska ha ägt rum flera år tidigare, men förundersökningen lades ned med hänvisning till att brott inte kunde styrkas. I oktober förra året lade kvinnan ut material i sociala medier där hon med namn pekade ut mannen som våldtäktsman. - Eftersom en komplettering av förundersökningen har begärts pågår utredningen fortfarande och det går inte att i nuläget bedöma när den är slutförd. När den är klar kommer beslut i åtalsfrågan att fattas, säger förundersökningsledare, kammaråklagare Viktoria Thörnqvist. När beslut i åtalsfrågan fattas kommer det att meddelas via pressmeddelande och åklagaren kommer då att vara tillgänglig för media. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har begärt en person häktad vid Mora tingsrätt misstänkt såsom på sannolika skäl för en mordbrand och fem stölder i Malung-Sälen, Vansbro och Torsbys kommuner under perioden juni till september i år.

  Övriga brott som personen misstänktes för i det initiala skedet av anhållandet når enligt åklagarens bedömning inte upp till sannolika skäl. Häktningsförhandling kommer hållas i Mora tingsrätt fredag den 28 september kl 11. Efter häktningsförhandlingen kommer åklagare Johan Knies finnas på plats för media i tingsrätten. Målnummer i Mora tingsrätt: B 1045-18. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Ett par i trettiofemårsåldern anhölls under onsdagens eftermiddag misstänkta för grovt vållande till kroppsskada på sitt tvååriga barn. Barnet har troligen fått i sig någon substans.

  - Förundersökningen pågår och vi genomför nu analyser för att ta reda på vad barnet fått i sig. Dessutom genomförs tekniska undersökningar och förhör med både vittnen och misstänkta, säger förundersökningsledare, kammaråklagare Anette Fogelberg. Senast klockan 12 på lördag den 29 september ska åklagaren fatta beslut om att antingen begära de anhållna häktade eller släppa dem på fri fot. Med hänsyn till inblandade och det tidiga skedet av utredningen har inte åklagaren någon ytterligare information att lämna i nuläget. När mer information finns kommer den att lämnas via pressmeddelande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i våldtäktsmål i Stockholm

  Måndag den 1 oktober meddelar Stockholms tingsrätt dom i det ärende där den av media kallade kulturprofilen är åtalad misstänkt för två fall av våldtäkt mot en målsägande. Åklagaren kommer att vara tillgänglig när dom har meddelats.

  Läs mer

  Måndag den 1 oktober meddelar Stockholms tingsrätt dom i det ärende där den av media kallade kulturprofilen är åtalad misstänkt för två fall av våldtäkt mot en målsägande. Åklagaren kommer att vara tillgänglig när dom har meddelats.

  Den 24 september avslutades rättegången i Stockholms tingsrätt, som också beslutade att häkta mannen på sannolika skäl misstänkt för en av gärningarna. Dom kommer den 1 oktober klockan 11. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 15565-17 Kontakt Kammaråklagare Christina Voigt är tillgänglig för media per telefon på måndag den 1 oktober klockan 11.40-12.40, 010-562 54 49. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har beslutat att lägga ned två förundersökningar om tjänstefel som handlar om två separata händelser i arresten i Luleå i augusti i år. Åklagaren är tillgänglig för media på förmiddagen i dag.

  En person som anhölls den 6 augusti anträffades hängd i sin cell i arresten i Luleå den 8 augusti. Personen fördes till sjukhus där han avled den 10 augusti. - Vid en sammanvägning av samtliga omständigheter saknas det numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, säger chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren. Den andra händelsen som utretts handlar om en person som den 12 augusti anträffades hängd. Personen var omtöcknad men vid medvetande hela tiden och fick inga fysiska men. Personen fördes till sjukhus för psykvård. - Jag vill framhålla att ingen av personerna visade tecken på självskadebeteende eller gav personalen någon indikation på att de var självmordsbenägna samt att personalen i arresten skött tillsynen på föreskrivet sätt. Personerna hängde sig på olika sätt i sina celler - båda använde papplakan som finns i cellen, säger Maria Sterup. Ingen person har varit misstänkt under förundersökningen. Beslut 1 Beslut 2 Kontakt: Chefsåklagare Maria Sterup är tillgänglig för media per telefon klockan 10.30-11 i dag torsdag, 010-562 70 68. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har lämnat in en häktningsframställan mot en person som är misstänkt för försökt till mord på två personer i samband med en skjutning i Örebro den 19 september. Åklagaren är tillgänglig i tingsrätten för media direkt efter häktningsförhandlingen.

  Ytterligare en person har varit anhållen misstänkt för skyddande av brottsling. Den personen är försatt på fri fot. Misstanken kvarstår mot personen men det finns inte tillräcklig misstankegrad för att hålla honom frihetsberövad. Häktningsförhandlingen sker i Örebro tingsrätt klockan 13 i dag, torsdag. Målnummer i Örebro tingsrätt: B 4774-18 Åklagaren har ingen möjlighet att kommentera ärendet förrän efter att häktningsförhandlingen är avslutad. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Uppdatering i ärende om försök till mord i Linköping

  Under tisdagens eftermiddag fördes en ung person till sjukhus efter att ha skadats i närheten av en skola i Linköping. Åklagare inledde en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Åklagaren är tillgänglig i eftermiddag per telefon.

  Läs mer

  Under tisdagens eftermiddag fördes en ung person till sjukhus efter att ha skadats i närheten av en skola i Linköping. Åklagare inledde en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Åklagaren är tillgänglig i eftermiddag per telefon.

  En ung person kan misstänkas för försök till mord. Eftersom det är fråga om en person under 15 år har en utredning inletts enligt § 31 i Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Utredningen ska syfta till att klarlägga vad som har hänt. Polis har genomfört flera förhör, teknisk undersökning är genomförd på platsen och gods är beslagtaget. Under dagen kommer fler förhör att hållas och dessutom planeras dörrknackning i området. Kontakt: Kammaråklagare Gabriella Ergül vid åklagarkammaren i Linköping finns tillgänglig per telefon för media klockan 14 - 15 i eftermiddag, 010-562 58 09. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Häktning hävd av mordmisstänkt i Huskvarna

  I dag kl. 12.02 hävde åklagaren häktningen av den 16-åring som suttit häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i Huskvarna natten till den 8 augusti i år. Häktningen hävs eftersom utredningsläget nu är sådant att åklagaren bedömer att risken att 16-åringen undanröjer bevis eller på annat sätt förstör utredningen är låg. Det finns inte längre synnerliga skäl för häktning då betryggande övervakning kan ordnas genom socialtjänstens försorg.

  Läs mer

  I dag kl. 12.02 hävde åklagaren häktningen av den 16-åring som suttit häktad på sannolika skäl misstänkt för mord på en man i Huskvarna natten till den 8 augusti i år. Häktningen hävs eftersom utredningsläget nu är sådant att åklagaren bedömer att risken att 16-åringen undanröjer bevis eller på annat sätt förstör utredningen är låg. Det finns inte längre synnerliga skäl för häktning då betryggande övervakning kan ordnas genom socialtjänstens försorg.

  16-åringen är fortfarande på sannolika skäl misstänkt för mord. Han har överlämnats till socialtjänsten i enlighet med det beslut om LVU som fattats sedan tidigare. - De senaste veckornas förhör och övriga utredningsåtgärder har medfört att kollusionsfaran i det närmaste har upphört, säger åklagare Linda Schön. Med hänsyn till det och naturligtvis med beaktande av hans ringa ålder så har jag hävt häktningen, fortsätter Linda Schön. Beslutet om att häva häktningen innebär att åtalsfristen upphör men ärendet kommer ändå att hanteras skyndsamt med hänsyn till de inblandades ringa ålder. Kontakt Kammaråklagare Linda Schön är tillgänglig för frågor i dag, onsdag, klockan 12.30-13.30, 010-562 59 71. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagare har anhållit en person misstänkt för ett flertal mordbränder i Västerdalarna.

  -Den misstänkte mannen är skäligen misstänkt för nio bränder i Västerdalarna under juni till augusti i år, säger kammaråklagare Johan Knies vid Åklagarkammaren i Falun. Jag vill i nuläget inte gå in på vad misstankarna grundar sig på med hänsyn till förundersökningssekretess, avslutar Johan Knies. Nu fortsätter utredningen med bland annat förhör. Senast på torsdag eftermiddag kommer åklagaren ta ställning till om den misstänkte ska begäras häktad eller försättas på fri fot. Inga ytterligare kommentarer om utredningen kan lämnas i nuläget. Presstjänsten 010-562 50 20

  Läs mer
 • Lägesrapport om händelse vid skola i Linköping

  Under eftermiddagen har en ung person förts med ambulans till sjukhus efter att ha skadats i närheten av Berzeliusskolan i Linköping. Åklagare har inlett en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

  Läs mer

  Under eftermiddagen har en ung person förts med ambulans till sjukhus efter att ha skadats i närheten av Berzeliusskolan i Linköping. Åklagare har inlett en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

  En ung person kan misstänkas för försök till mord. Eftersom det är fråga om en person under 15 år har en utredning inletts enligt § 31 i Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. - Polis är på plats för att skapa en uppfattning om vad som hänt och säkra spår. Ingen person är gripen i nuläget. Utredningen ska syfta till att klarlägga vad som har hänt, säger kammaråklagare Gabriella Ergül vid Åklagarkammaren i Linköping. Några ytterligare upplysningar i ärendet har inte åklagaren att lämna. När information finns kommer den att lämnas via pressmeddelande. Presstjänsten010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >